خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
67074.99
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۷:۲۴
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3122.95
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۷:۲۴
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.522788
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۷:۲۴
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.479751
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۷:۲۴

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت کاب

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/THB
$ 0.398091 4533.27 254
704.36
8995.07
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
AAVE/THB
$ 89.05 4292.43 228
1939.35
3660.07
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ABT/THB
$ 4.19 383171.50 366
21171.76
18004.75
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ADA/THB
$ 0.479751 339309.74 465
56000.07
66969.93
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
AERO/THB
$ 1.10 22642.18 1
3338.98
1973.53
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
AEVO/THB
$ 0.816597 120805.10 319
10437.36
12696.15
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ALGO/THB
$ 0.185941 19065.02 275
2767.69
2739.60
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/THB
$ 0.112558 105392.44 355
28676.77
18530.02
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ALT/THB
$ 0.323328 99750.04 379
7247.94
22217.44
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ANKR/THB
$ 0.045520 78113.03 295
24955.80
4398.01
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
APE/THB
$ 1.25 52268.90 370
9222.11
9725.17
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
API3/THB
$ 2.60 8913.86 231
6866.44
5541.45
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ARB/THB
$ 1.02 111762.99 466
3872.96
45479.95
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/THB
$ 8.65 7941.61 293
4955.84
11322.44
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
AVAX/THB
$ 37.06 57631.84 381
25161.98
25021.28
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
AXL/THB
$ 1.04 14755.46 1
5364.70
2342.19
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
AXS/THB
$ 7.46 19910.29 318
2775.04
5540.09
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
BAL/THB
$ 3.57 3325.49 281
19552.54
2867.56
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/THB
$ 1.51 21414.67 314
9107.90
3509.75
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/THB
$ 0.244703 2366.62 265
6496.90
5693.49
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
BCH/THB
$ 483.57 231000.52 433
23483.41
30893.54
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
BLUR/THB
$ 0.374366 772.36 292
15339.65
4272.39
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
BNB/THB
$ 578.61 92273.53 476
51138.18
33307.76
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
BTC/THB
$ 67074.99 7353714.67 555
665369.05
829198.89
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
C98/THB
$ 0.256566 34108.73 249
4595.44
7104.12
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
CELO/THB
$ 0.861841 5501.82 273
4860.57
4591.64
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
CHZ/THB
$ 0.121386 8754.46 280
10445.65
8113.90
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/THB
$ 56.93 8233.38 299
3873.45
2390.37
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/THB
$ 0.433127 105743.70 360
12957.32
16851.23
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
CVC/THB
$ 0.170216 56690.00 346
40462.97
10767.94
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
CYBER/THB
$ 7.92 33325.52 219
14840.47
2014.93
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
DAI/THB
$ 0.992883 115.12 245
3315.87
6203.18
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/THB
$ 0.154764 3439449.07 495
199244.39
225687.94
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
DOT/THB
$ 7.17 24631.99 425
17271.67
18555.12
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
DYDX/THB
$ 2.06 13389.72 349
2832.89
14030.78
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ENA/THB
$ 0.777974 63963.63 266
15032.83
5296.43
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ENJ/THB
$ 0.325811 43317.11 293
3921.90
1359.74
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ENS/THB
$ 15.15 15473.11 374
13631.37
6471.19
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ETH/THB
$ 3122.95 2503521.45 505
379617.87
244217.16
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ETHFI/THB
$ 3.53 24200.58 1
15758.36
35245.12
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/THB
$ 0.900188 642.47 209
2740.71
5009.39
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
FLUX/THB
$ 0.888049 3035.45 201
6036.82
438.19
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
FTM/THB
$ 0.470972 15933.46 1
9393.20
18410.52
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۲۱:۵۸
FXS/THB
$ 4.35 13331.45 266 ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/THB
$ 3.52 32638.37 319
11110.87
4382.02
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
GALA/THB
$ 0.046347 1117217.22 296
114918.83
123796.19
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
GF/THB
$ 0.399245 1367536.65 337
3556.42
24850.89
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ - ۴:۴۷
GLM/THB
$ 0.538788 53852.28 371
20641.31
19136.63
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
GLMR/THB
$ 0.273119 14692.73 241
6926.54
1736.71
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
GMX/THB
$ 30.33 2439.60 212
3.94
1345.83
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
GNO/THB
$ 302.33 2504.13 1
1714.04
178.49
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
GRT/THB
$ 0.310914 82401.85 372
21304.12
33389.00
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
GT/THB
$ 8.08 2320.39 1
0.331508
7330.78
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
HBAR/THB
$ 0.113661 178033.03 354
26978.10
30384.26
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
HFT/THB
$ 0.304017 1335.96 240
3123.54
1597.80
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ID/THB
$ 0.772457 29357.13 344
10094.08
6958.14
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ILV/THB
$ 84.68 3851.99 204
1203.08
779.29
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
IMX/THB
$ 2.40 130249.13 339
9695.20
16589.73
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
INJ/THB
$ 24.85 40049.07 1
2985.88
4038.91
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
IOST/THB
$ 0.009104 249658.08 1
214440.71
19272.15
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
IQ/THB
$ 0.010483 124343.17 1
2412.73
20640.27
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
JFIN/THB
$ 0.218771 90298.59 322
15704.42
31570.87
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
JOE/THB
$ 0.504856 21718.46 335
8564.90
5856.37
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
KLAY/THB
$ 0.180424 2994.77 186
6200.09
5563.13
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
KNC/THB
$ 0.597274 11930.48 242
11234.57
6912.03
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
KSM/THB
$ 29.70 8714.41 273
6286.39
7050.64
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
KUB/THB
$ 1.96 388590.60 357
37285.72
45091.17
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
LDO/THB
$ 1.80 94864.65 281
14061.54
4400.54
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
LINK/THB
$ 16.15 203432.39 403
31244.29
13332.86
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
LPT/THB
$ 19.31 19440.36 237
10382.83
4862.61
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
LQTY/THB
$ 1.03 7865.14 273
16948.77
1960.01
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
LRC/THB
$ 0.260980 4073.97 206
4709.58
3503.14
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/THB
$ 0.000108 389416.44 239
87922.36
76080.19
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
LYX/THB
$ 2.68 10281.82 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
LYXE/THB
$ 3.66 15644.93 1
137.37
1883.21
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ - ۵:۰۱
MANA/THB
$ 0.434231 10491.49 307
6365.50
6283.30
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
MATIC/THB
$ 0.714246 134900.85 441
12155.16
31043.25
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
MBX/THB
$ 0.792872 5562.01 236
1804.05
415.63
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
MBX/THB
$ 0.819791 113045.23
368.43
7578.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ - ۱۱:۲۲
MKR/THB
$ 2848.15 48078.73 296
21850.06
892.93
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
MOVR/THB
$ 14.88 45587.78 335
13923.07
1713.23
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/THB
$ 7.98 1753083.34 486
87890.66
183099.30
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
NEXT/THB
$ 0.184838 35732.07 203
1778.65
1116.38
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
OCEAN/THB
$ 0.968330 101972.82 355
7512.47
9302.14
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
OMG/THB
$ 0.963646 135873.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۷:۲۲
ONDO/THB
$ 0.970812 705164.88 444
22798.76
24105.33
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
OP/THB
$ 2.58 627994.02 514
96026.72
71729.42
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
OSMO/THB
$ 0.869841 1654.56 247
7580.62
1034.10
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
PERP/THB
$ 1.05 19574.83 365
13248.42
26694.60
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
POW/THB
$ 0.317535 80365.83 339
12042.17
12333.82
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
QNT/THB
$ 102.07 1651.91 1
22408.63
1020.15
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
RDNT/THB
$ 0.181803 5096.05 213
5704.11
2538.79
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/THB
$ 10.12 38486.42 260
3105.75
8357.69
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/THB
$ 0.446370 17405.80 390
13063.88
17876.88
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/THB
$ 0.378228 39643.75 243
6670.14
6902.00
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/THB
$ 0.825701 5763.73 324
26335.11
10952.23
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
SIX/THB
$ 0.028997 72709.58 322
9454.76
26359.27
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
SKL/THB
$ 0.075039 78056.00 318
40781.74
27155.17
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
SNT/THB
$ 0.037243 90901.49 241
23869.22
19326.31
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
SNX/THB
$ 2.68 6945.85 367
11805.86
3690.73
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
SOL/THB
$ 173.84 676104.36 495
174486.23
71165.63
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
STG/THB
$ 0.463750 6099.51 245
9406.61
5645.49
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
SUSHI/THB
$ 1.11 21340.03 328
25286.15
5488.82
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
TIA/THB
$ 9.54 47241.66 309
8208.56
6788.55
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
TRX/THB
$ 0.123869 31475.41 348
17930.63
21986.92
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/THB
$ 1.10 12743.23 254
7046.82
3240.36
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
UMA/THB
$ 3.67 89946.72 317
5721.97
17327.64
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
UNI/THB
$ 7.68 51826.76 317
21348.26
7366.72
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
USDC/THB
$ 0.998952 32830.58 462
35465.13
32132.68
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/THB
$ 0.999228 9257842.19 520
1218753.70
1413962.89
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
VELO/THB
$ 0.137387 249670.18 306
10326.37
17179.41
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
WAN/THB
$ 0.209988 98719.66 294
5481.02
4221.03
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ - ۴:۵۴
WLD/THB
$ 4.95 259480.52 428
25664.90
26298.96
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/THB
$ 0.301810 16244.45 224
2689.99
1508.36
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
XLM/THB
$ 0.108972 60864.88 299
25939.09
14825.30
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/THB
$ 0.522788 384612.73 459
77057.28
167555.64
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/THB
$ 0.943501 1535.76 234
9674.87
5270.49
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
YFI/THB
$ 7034.87 6593.62 309
1319.90
3243.30
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ZENT/THB
$ 0.037519 509148.88 225
25433.94
28801.91
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ZETA/THB
$ 1.65 137523.26 365
28172.35
29711.50
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ZIL/THB
$ 0.023778 235266.69 489
166984.90
288385.36
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷
ZRX/THB
$ 0.596171 548592.39 355
11428.26
8878.29
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۶:۱۷

مشخصات Bitkub

توضیحات

نظرات Bitkub

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین