United Paragon Mining

United Paragon Mining
نرخ فعلی:: 0.01 0
بازار سهام فیلیپین
نرخ فعلی: : 0.01 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.01 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام فیلیپین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵ اردیبهشت

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.01
بالاترین قیمت روز 0.012
پایین ترین قیمت روز 0.01
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۵ اردیبهشت
نرخ روز گذشته 0.01
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,485,149 ریال
سکه
8,962,424 ریال
دلار
8,631,746 ریال
یورو
8,766,362 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0020 16.6667% 1400/02/10
یک ماه 0.0006 6.3830% 1400/01/18
شش ماه 0.0050 100% 1399/08/16
یک سال 0.0058 138.0952% 1399/02/08
سه سال 0.0037 58.7302% 1397/02/12
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
نقطه پیوت (PP) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
مقاومت 1 (R1) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
مقاومت 2 (R2) 0.01 0.01 0.01 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.01 0.01 0.01 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/15 0.01 0.01 0.0120 0.01 20% 0.002
1400/02/10 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 20% 0.002
1400/02/8 0.01 0.01 0.01 0.01 2.04% 0.0002
1400/02/6 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 12.24% 0.0012
1400/02/4 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 10% 0.001
1400/01/30 0.01 0.01 0.01 0.01 2.04% 0.0002
1400/01/28 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 12.64% 0.0011
1400/01/25 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 8.05% 0.0007
1400/01/23 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 4.26% 0.0004
1400/01/20 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 4.26% 0.0004
1400/01/18 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 22.08% 0.0017
1400/01/16 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 1.32% 0.0001
1400/01/11 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 1.33% 0.0001
1400/01/9 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 4% 0.0003
1400/01/6 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 2.63% 0.0002
1400/01/4 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 3.95% 0.0003
1400/01/2 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079 3.80% 0.0003
1399/12/30 0.0082 0.0082 0.0082 0.0082 1.22% 0.0001
1399/12/28 0.0080 0.0080 0.0083 0.0083 3.61% 0.0003
1399/12/22 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 2.38% 0.0002
1399/12/20 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 11.90% 0.001
1399/12/18 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 4.26% 0.0004
1399/12/15 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 2.04% 0.0002
1399/12/13 0.01 0.01 0.01 0.01 3.09% 0.0003
1399/12/11 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 3.09% 0.0003
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی