Slovakia 13Y

Slovakia 13Y
نرخ فعلی:: 0.05 58
اسلواکی
نرخ فعلی: : 0.05 58
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.05 58
واحد پولی : -
کشور : اسلواکی
شاخه : اسلواکی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۰۲:۲۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.05
بالاترین قیمت روز 0.084
پایین ترین قیمت روز 0.025
بیشترین مقدار نوسان روز 0.06
درصد بیشترین نوسان روز 68%
نرخ بازگشایی بازار 0.025
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۰:۰۲:۲۰
نرخ روز گذشته 0.079
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 58%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.029
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,536,581 ریال
سکه
8,584,475 ریال
دلار
9,646,505 ریال
یورو
9,061,628 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0360 257.1429% 1400/01/19
یک ماه 0.0330 194.1176% 1399/12/25
شش ماه 0.2070 -131.8471% 1399/07/24
یک سال 0.5680 91.9094% 1399/01/27
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.11
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.07

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.11

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.03 0.00 0.02 0.06 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.01 0.01 0.01 -
حمایت 1 (S1) 0.02 0.03 0.01 0.00 0.03
نقطه پیوت (PP) 0.05 0.05 0.05 0.03 0.06
مقاومت 1 (R1) 0.08 0.07 0.11 0.05 0.09
مقاومت 2 (R2) 0.11 0.08 0.11 0.09 -
مقاومت 3 (R3) 0.14 0.11 0.12 0.11 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/25 0.0050 0.0050 0.0790 0.0790 46.30% 0.025
1400/01/24 -0.0060 -0.0060 0.0660 0.0540 5.88% 0.003
1400/01/23 0.0390 0.0180 0.1020 0.0510 21.43% 0.009
1400/01/20 -0.0360 -0.0360 0.0490 0.0420 200% 0.028
1400/01/19 0.0260 0.0060 0.0260 0.0140 92.86% 0.013
1400/01/18 0.0240 0.0120 0.0280 0.0270 11.11% 0.003
1400/01/17 0.0320 0.0040 0.0520 0.03 -166.67% 0.075
1400/01/16 -0.0450 -0.0450 -0.0450 -0.0450 -166.67% 0.075
1400/01/13 0.03 0.03 0.03 0.03 3.33% 0.001
1400/01/12 -0.0160 -0.0160 0.1020 0.0310 103.23% 0.032
1400/01/11 0.0660 0.0210 0.0760 0.0630 6.78% 0.004
1400/01/10 0.04 0.04 0.0860 0.0590 37.21% 0.016
1400/01/9 -0.0460 -0.0460 0.0430 0.0430 152.94% 0.026
1400/01/6 -0.0660 -0.0660 0.0230 0.0170 -230.77% 0.03
1400/01/5 0.0090 -0.0220 0.0090 -0.0130 -161.54% 0.021
1400/01/4 -0.0350 -0.0350 0.0230 0.0080 200% 0.016
1400/01/3 0.0250 0.0170 0.0590 0.0240 150% 0.036
1400/01/2 0.0340 0.0340 0.0640 0.06 8.33% 0.005
1399/12/29 0.06 0.0480 0.0790 0.0650 30.77% 0.02
1399/12/28 0.0540 0.0540 0.0920 0.0850 44.07% 0.026
1399/12/27 0.0010 0.0010 0.0630 0.0590 391.67% 0.047
1399/12/26 -0.0560 -0.0560 0.0190 0.0120 41.67% 0.005
1399/12/25 -0.0360 -0.0360 0.0470 0.0170 158.82% 0.027
1399/12/23 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 18.18% 0.008
1399/12/22 -0.0560 -0.0560 0.0520 0.0520 18.18% 0.008
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.05 20:02:20 0.004 8% 0.029 58%
0.054 19:01:55 0.013 24.07% 0.025 46.30%
0.067 18:31:49 0.001 1.52% 0.012 17.91%
0.066 18:02:13 0.006 10% 0.013 19.70%
0.06 17:31:33 0.006 10% 0.019 31.67%
0.066 17:01:59 0.001 1.52% 0.013 19.70%
0.067 16:31:36 0.003 4.48% 0.012 17.91%
0.07 16:02:18 0.001 1.45% 0.009 12.86%
0.069 15:01:57 0.004 6.15% 0.01 14.49%
0.065 14:31:47 0.003 4.62% 0.014 21.54%
0.068 14:02:01 0.003 4.41% 0.011 16.18%
0.071 13:31:46 0.006 8.45% 0.008 11.27%
0.077 13:02:01 0.002 2.67% 0.002 2.60%
0.075 12:31:42 0.003 4% 0.004 5.33%
0.078 12:02:37 0.004 5.13% 0.001 1.28%
0.082 11:31:34 0.003 3.80% 0.003 3.80%
0.079 11:01:59 0.005 6.33% - -
0.084 10:31:33 0.059 236% 0.005 6.33%
0.025 10:01:58 - - 0.054 216%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی