خبر

دلار نیوزیلند / راند آفریقای جنوبی

NZD/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 10.9232 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10.9232 0.19

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10.9232 0.19

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی