خبر

دلار نیوزیلند / دلار تایوان

NZD/TWD Ask
نرخ فعلی:: 19.6757 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 19.6757 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 19.6757 0.08

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی