خبر

دلار نیوزیلند / دلار استرالیا

NZD/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.9203 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.9203 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.9203 -

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی