LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND

LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND
نرخ فعلی:: 33.839 0
صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
نرخ فعلی: : 33.839 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 33.839 0
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱ اردیبهشت

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 33.839
بالاترین قیمت روز 34.001
پایین ترین قیمت روز 33.839
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۱ اردیبهشت
نرخ روز گذشته 33.839
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,217,022 ریال
سکه
9,086,693 ریال
دلار
10,183,902 ریال
یورو
9,572,889 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0370 0.1092% 1400/01/26
یک ماه 0.3550 1.0602% 1399/12/30
شش ماه 2.7140 8.7197% 1399/08/01
یک سال 6.5630 24.0614% 1399/02/03
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 33.83
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 33.62
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 33.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 33.70
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 33.71
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 33.34
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 32.08

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 33.83
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 33.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 33.58
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 33.62
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 33.88
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 33.39
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 31.81

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 33.62 33.73 33.63 0.24 -
حمایت 2 (S2) 33.73 33.79 33.65 16.79 -
حمایت 1 (S1) 33.78 33.83 33.66 0.08 33.83
نقطه پیوت (PP) 33.89 33.89 33.89 16.96 33.92
مقاومت 1 (R1) 33.94 33.95 34.01 0.08 34.00
مقاومت 2 (R2) 34.05 33.99 34.02 17.12 -
مقاومت 3 (R3) 34.10 34.05 34.04 0.24 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/1 34.0010 33.8390 34.0010 33.8390 0.04% 0.014
1400/01/27 33.8530 33.8530 33.8530 33.8530 0.07% 0.023
1400/01/26 33.8760 33.8760 33.8760 33.8760 0.39% 0.133
1400/01/25 33.7430 33.7430 33.7430 33.7430 0.31% 0.105
1400/01/23 33.8480 33.8480 33.8480 33.8480 0.21% 0.072
1400/01/19 33.7760 33.7760 33.7760 33.7760 0.54% 0.182
1400/01/18 33.5940 33.5940 33.5940 33.5940 0.99% 0.328
1400/01/12 33.2660 33.2660 33.2660 33.2660 0.29% 0.097
1400/01/11 33.0760 33.0760 33.1690 33.1690 0.62% 0.205
1400/01/7 32.9640 32.9640 32.9640 32.9640 0.38% 0.124
1400/01/5 33.3160 33.0880 33.3160 33.0880 1.19% 0.395
1400/01/4 33.4830 33.4830 33.4830 33.4830 0.09% 0.029
1400/01/3 33.4540 33.4540 33.4540 33.4540 0.09% 0.03
1399/12/30 33.4840 33.4840 33.4840 33.4840 0.85% 0.286
1399/12/29 33.77 33.77 33.77 33.77 0.25% 0.086
1399/12/28 33.8560 33.8560 33.8560 33.8560 0.17% 0.057
1399/12/27 33.7990 33.7990 33.7990 33.7990 0.14% 0.048
1399/12/26 33.7510 33.7510 33.7510 33.7510 0.15% 0.052
1399/12/23 33.8030 33.8030 33.8030 33.8030 1.32% 0.44
1399/12/22 33.3630 33.3630 33.3630 33.3630 0.07% 0.023
1399/12/21 33.34 33.34 33.34 33.34 0.82% 0.27
1399/12/20 33.07 33.07 33.07 33.07 0.27% 0.089
1399/12/19 33.1590 33.1590 33.1590 33.1590 0.56% 0.185
1399/12/16 33.3440 33.3440 33.3440 33.3440 1.21% 0.403
1399/12/15 33.7470 33.7470 33.7470 33.7470 1.21% 0.403
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی