سکه فردایی

Coin Future
نرخ فعلی:: 126,420,000 -
سکه / سکه فردایی

نرخ فعلی: : 126,420,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 126,420,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / سکه فردایی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه سکه فردایی

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه کاغذی 3,640 ۶ دی - - 3,640 3,600 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی