پوند انگلیس / یوان چین

GBP/CNY Ask
نرخ فعلی:: 8.6823 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 8.6823 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8.6823 0.01
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۰۰:۲۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 8.6823
بالاترین قیمت روز 8.711
پایین ترین قیمت روز 8.6796
بیشترین مقدار نوسان روز 0.03
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 8.6816
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۵:۰۰:۲۸
نرخ روز گذشته 8.6816
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.01%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0007
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,806,427 ریال
سکه
12,139,593 ریال
دلار
12,786,840 ریال
یورو
12,801,349 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0457 0.5236% 1399/08/02
یک ماه 0.0677 0.7737% 1399/07/09
شش ماه 0.1047 1.1915% 1399/02/11
یک سال 0.4269 4.6865% 1398/08/08
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 8.71
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 8.70
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 8.70
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 8.71
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 8.73
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 8.81
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 8.81

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 8.70
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 8.70
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 8.70
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 8.72
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 8.71
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 8.89
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 8.84

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 8.63 8.65 8.64 8.63 -
حمایت 2 (S2) 8.65 8.67 8.64 8.65 -
حمایت 1 (S1) 8.67 8.67 8.64 8.66 8.68
نقطه پیوت (PP) 8.69 8.69 8.69 8.68 8.69
مقاومت 1 (R1) 8.70 8.70 8.71 8.69 8.71
مقاومت 2 (R2) 8.72 8.71 8.71 8.71 -
مقاومت 3 (R3) 8.73 8.72 8.72 8.72 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/08/8 8.7404 8.6669 8.7471 8.7110 0.33% 0.029
1399/08/7 8.7581 8.6904 8.7651 8.74 0.09% 0.008
1399/08/6 8.7411 8.6530 8.7696 8.7320 0.91% 0.079
1399/08/5 8.7402 8.6530 8.7583 8.6530 0.67% 0.058
1399/08/4 8.7228 8.7110 8.7402 8.7110 - 0
1399/08/3 8.7249 8.7110 8.7280 8.7110 0.20% 0.017
1399/08/2 8.7466 8.7061 8.7553 8.7280 0.17% 0.015
1399/08/1 8.7386 8.6330 8.7667 8.7430 1.27% 0.11
1399/07/30 8.6427 8.6287 8.7606 8.6330 0.12% 0.01
1399/07/29 8.6511 8.6359 8.6684 8.6430 0.16% 0.014
1399/07/28 8.6457 8.6370 8.7050 8.6570 0.23% 0.02
1399/07/27 8.6524 8.6350 8.6590 8.6370 0.25% 0.022
1399/07/26 8.6578 8.6497 8.6590 8.6590 - 0
1399/07/25 8.6771 8.6299 8.7320 8.6590 0.84% 0.073
1399/07/24 8.7442 8.6765 8.7563 8.7320 0.24% 0.021
1399/07/23 8.7293 8.6807 8.8020 8.7110 1.04% 0.091
1399/07/22 8.8144 8.7170 8.8185 8.8020 0.98% 0.085
1399/07/21 8.7230 8.7170 8.8232 8.7170 0.05% 0.004
1399/07/20 8.7384 8.7210 8.7384 8.7210 - 0
1399/07/19 8.6990 8.6990 8.7391 8.7210 0.14% 0.0121
1399/07/18 8.7845 8.6683 8.7988 8.7331 0.39% 0.0339
1399/07/17 8.7723 8.7370 8.8056 8.7670 0.34% 0.03
1399/07/16 8.7573 8.7336 8.8060 8.7370 0.79% 0.069
1399/07/15 8.8178 8.7470 8.8355 8.8060 0.67% 0.059
1399/07/14 8.7852 8.7470 8.8212 8.7470 0.67% 0.059
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
8.6823 05:00:28 - - 0.0007 0.01%
8.6823 05:00:27 0.0287 0.33% 0.0007 0.01%
8.711 04:56:09 0.0287 0.33% 0.0294 0.34%
8.6823 04:49:17 0.0287 0.33% 0.0007 0.01%
8.711 04:35:10 - - 0.0294 0.34%
8.711 04:35:10 0.0314 0.36% 0.0294 0.34%
8.6796 04:28:16 0.0034 0.04% 0.002 0.02%
8.683 04:21:16 0.0007 0.01% 0.0014 0.02%
8.6823 04:14:17 0.0007 0.01% 0.0007 0.01%
8.683 04:00:34 - - 0.0014 0.02%
8.683 04:00:34 0.028 0.32% 0.0014 0.02%
8.711 03:56:09 0.026 0.30% 0.0294 0.34%
8.685 03:49:16 0.026 0.30% 0.0034 0.04%
8.711 03:35:10 - - 0.0294 0.34%
8.711 03:35:09 0.0273 0.31% 0.0294 0.34%
8.6837 03:28:16 0.002 0.02% 0.0021 0.02%
8.6857 03:14:16 0.0013 0.01% 0.0041 0.05%
8.687 03:00:26 - - 0.0054 0.06%
8.687 03:00:26 0.024 0.28% 0.0054 0.06%
8.711 02:56:09 0.0233 0.27% 0.0294 0.34%
8.6877 02:49:16 0.0233 0.27% 0.0061 0.07%
8.711 02:35:11 - - 0.0294 0.34%
8.711 02:35:10 0.0287 0.33% 0.0294 0.34%
8.6823 02:28:16 0.0007 0.01% 0.0007 0.01%
8.683 02:14:16 0.0007 0.01% 0.0014 0.02%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی