خبر

یورو / دلار سنگاپور

EUR/SGD Ask
نرخ فعلی:: 1.4627 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.4627 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.4627 0.02

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی