خبر

یورو / روپیه هند

EUR/INR Ask
نرخ فعلی:: 84.649 0.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 84.649 0.46

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 84.649 0.46

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی