خبر

یورو / روپیه اندونزی

EUR/IDR Ask
نرخ فعلی:: 17,807 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 17,807 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 17,807 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی