پزوی کلمبیا / پزوی آرژانتین

COP/ARS Ask
نرخ فعلی:: 0.0247 1.23
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0247 1.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0247 1.23
واحد پولی : -
کشور : کلمبیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۱:۴۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.0247
بالاترین قیمت روز 0.0248
پایین ترین قیمت روز 0.0243
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.0243
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۰:۲۱:۴۲
نرخ روز گذشته 0.0244
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.23%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0003
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,636,405 ریال
سکه
9,135,791 ریال
دلار
8,705,991 ریال
یورو
8,984,734 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0005 1.9841% 1400/02/09
یک ماه 0.0007 2.7559% 1400/01/17
شش ماه 0.0039 18.75% 1399/08/16
یک سال 0.0077 45.2941% 1399/02/17
سه سال 0.0170 220.7792% 1397/02/15
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.02

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.02

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
حمایت 2 (S2) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
حمایت 1 (S1) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
نقطه پیوت (PP) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
مقاومت 1 (R1) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
مقاومت 2 (R2) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
مقاومت 3 (R3) 0.02 0.02 0.02 0.02 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/15 0.0243 0.0243 0.0244 0.0244 0.41% 0.0001
1400/02/14 0.0245 0.0245 0.0245 0.0245 0.41% 0.0001
1400/02/13 0.0250 0.0245 0.0250 0.0246 1.22% 0.0003
1400/02/10 0.0251 0.0249 0.0251 0.0249 1.20% 0.0003
1400/02/9 0.0252 0.0251 0.0252 0.0252 0.40% 0.0001
1400/02/8 0.0252 0.0252 0.0253 0.0253 0.80% 0.0002
1400/02/7 0.0253 0.0251 0.0253 0.0251 0.40% 0.0001
1400/02/6 0.0256 0.0252 0.0256 0.0252 1.98% 0.0005
1400/02/4 0.0257 0.0253 0.0257 0.0257 1.58% 0.0004
1400/02/2 0.0258 0.0253 0.0258 0.0253 - 0
1400/02/1 0.0255 0.0253 0.0255 0.0253 - 0
1400/01/31 0.0256 0.0253 0.0257 0.0253 - 0
1400/01/30 0.0258 0.0253 0.0258 0.0253 - 0
1400/01/28 0.0258 0.0253 0.0258 0.0253 - 0
1400/01/27 0.0257 0.0253 0.0258 0.0253 - 0
1400/01/26 0.0254 0.0253 0.0257 0.0253 - 0
1400/01/25 0.0252 0.0252 0.0254 0.0253 - 0
1400/01/24 0.0252 0.0252 0.0253 0.0253 - 0
1400/01/23 0.0254 0.0253 0.0254 0.0253 - 0
1400/01/20 0.0253 0.0253 0.0255 0.0253 0.79% 0.0002
1400/01/19 0.0254 0.0253 0.0255 0.0255 0.79% 0.0002
1400/01/18 0.0253 0.0252 0.0255 0.0253 0.40% 0.0001
1400/01/17 0.0252 0.0252 0.0254 0.0254 1.20% 0.0003
1400/01/16 0.0254 0.0251 0.0254 0.0251 - 0
1400/01/14 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.0247 20:21:42 0.0001 0.40% 0.0003 1.23%
0.0248 19:21:52 0.0001 0.40% 0.0004 1.64%
0.0247 19:07:48 0.0001 0.41% 0.0003 1.23%
0.0246 18:21:46 0.0001 0.41% 0.0002 0.82%
0.0245 18:01:54 - - 0.0001 0.41%
0.0245 18:01:52 0.0001 0.41% 0.0001 0.41%
0.0244 16:02:15 - - - -
0.0244 16:02:07 0.0001 0.41% - -
0.0243 06:21:34 - - 0.0001 0.41%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی