Canada 1Y

Canada 1Y
نرخ فعلی:: 0.211 0
کانادا
نرخ فعلی: : 0.211 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.211 0
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : کانادا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲ اردیبهشت

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.211
بالاترین قیمت روز 0.211
پایین ترین قیمت روز 0.208
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۲ اردیبهشت
نرخ روز گذشته 0.211
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,999,130 ریال
سکه
9,260,178 ریال
دلار
10,701,344 ریال
یورو
10,065,477 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0630 42.5676% 1400/01/27
یک ماه 0.0880 71.5447% 1400/01/03
شش ماه 0.0430 25.5952% 1399/08/02
یک سال 0.1420 40.2266% 1399/02/03
سه سال 1.4390 87.2121% 1397/02/01
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.17

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.19
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.17

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.20 0.20 0.20 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.20 0.20 0.20 0.10 -
حمایت 1 (S1) 0.20 0.20 0.20 0.00 0.20
نقطه پیوت (PP) 0.21 0.21 0.21 0.10 0.21
مقاومت 1 (R1) 0.21 0.21 0.21 0.00 0.21
مقاومت 2 (R2) 0.21 0.21 0.21 0.10 -
مقاومت 3 (R3) 0.21 0.21 0.21 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/2 0.2080 0.2080 0.2110 0.2110 1.42% 0.003
1400/02/1 0.2050 0.2050 0.2190 0.2140 8.08% 0.016
1400/01/31 0.1960 0.1760 0.1980 0.1980 26.92% 0.042
1400/01/30 0.1590 0.1260 0.1910 0.1560 12.82% 0.02
1400/01/28 0.1760 0.15 0.1760 0.1760 18.92% 0.028
1400/01/27 0.1490 0.1450 0.1860 0.1480 1.37% 0.002
1400/01/26 0.1830 0.1460 0.1860 0.1460 17.12% 0.025
1400/01/25 0.1510 0.1510 0.1880 0.1710 14.77% 0.022
1400/01/24 0.18 0.1460 0.1910 0.1490 5.67% 0.008
1400/01/23 0.1180 0.1180 0.1660 0.1410 - 0
1400/01/20 0.1580 0.1180 0.1760 0.1410 3.68% 0.005
1400/01/19 0.1710 0.1360 0.1710 0.1360 19.85% 0.027
1400/01/18 0.1710 0.1630 0.1710 0.1630 - 0
1400/01/17 0.1580 0.1580 0.1710 0.1630 1.24% 0.002
1400/01/16 0.1560 0.1530 0.1710 0.1610 18.38% 0.025
1400/01/13 0.1360 0.1360 0.1360 0.1360 13.24% 0.018
1400/01/12 0.1590 0.1330 0.1590 0.1540 3.90% 0.006
1400/01/11 0.1640 0.1560 0.1640 0.16 13.48% 0.019
1400/01/10 0.1510 0.1360 0.1650 0.1410 3.68% 0.005
1400/01/9 0.1510 0.1340 0.1510 0.1360 8.82% 0.012
1400/01/7 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 2.07% 0.003
1400/01/6 0.1450 0.1450 0.1510 0.1450 9.02% 0.012
1400/01/5 0.1430 0.1330 0.15 0.1330 3.76% 0.005
1400/01/4 0.1410 0.1380 0.1580 0.1380 12.20% 0.015
1400/01/3 0.1140 0.1140 0.1460 0.1230 12.20% 0.015
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی