خبر

دلار استرالیا / ریال عربستان

AUD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 2.4827 0.32
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.4827 0.32

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.4827 0.32

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی