شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/PAB Ask

  • نرخ فعلی:0.0685
  • بالاترین قیمت روز:0.0687
  • پایین ترین قیمت روز:0.0681
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0684
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۳:۴۸
  • نرخ روز گذشته:0.0685
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ZAR/PAB Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/PAB Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0685 ریال18:43:48
0.0684 ریال17:52:37
0.0683 ریال16:21:53
0.0682 ریال15:56:46
0.0681 ریال15:02:48
0.0681 ریال15:02:46
0.0682 ریال14:42:51
0.0683 ریال14:21:57
0.0682 ریال13:42:47
0.0683 ریال13:22:29
0.0681 ریال12:56:59
0.0682 ریال12:43:01
0.0684 ریال12:22:52
0.0685 ریال11:57:00
0.0686 ریال11:43:23
0.0687 ریال11:21:57
0.0686 ریال9:01:53
0.0686 ریال9:01:52
0.0685 ریال7:42:25
0.0684 ریال6:56:32
0.0685 ریال5:42:28
0.0686 ریال4:21:30
0.0685 ریال2:21:27
0.0684 ریال1:56:25
0.0685 ریال1:21:30
0.0684 ریال0:56:26
0.0685 ریال0:42:23
0.0684 ریال0:21:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات