iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو اروگوئه / دلار

  • نرخ فعلی:0.0263
  • بالاترین قیمت روز:0.0264
  • پایین ترین قیمت روز:0.0263
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0263
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۵:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.0264
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک پزو اروگوئه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو اروگوئه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0263 ریال16:25:23
0.0263 ریال16:25:21
0.0264 ریال16:22:31
0.0263 ریال16:21:45
0.0264 ریال16:15:32
0.0264 ریال16:15:32
0.0263 ریال16:14:37
0.0264 ریال16:08:24
0.0263 ریال16:07:36
0.0264 ریال16:01:42
0.0263 ریال16:01:27
0.0263 ریال16:01:23
0.0264 ریال15:57:23
0.0263 ریال15:56:38
0.0264 ریال15:50:32
0.0264 ریال15:50:31
0.0263 ریال15:49:32
0.0264 ریال15:43:22
0.0263 ریال15:42:39
0.0264 ریال15:36:38
0.0263 ریال15:35:51
0.0263 ریال15:35:51
0.0264 ریال15:30:26
0.0264 ریال15:30:23
0.0263 ریال15:29:18
0.0264 ریال15:22:34
0.0263 ریال15:21:54
0.0264 ریال15:15:35
0.0264 ریال15:15:33
0.0263 ریال15:14:40
0.0264 ریال15:08:25
0.0263 ریال15:07:41
0.0264 ریال15:02:34
0.0263 ریال15:01:37
0.0263 ریال15:01:33
0.0264 ریال14:57:19
0.0263 ریال14:56:41
0.0264 ریال14:50:33
0.0264 ریال14:50:32
0.0263 ریال14:49:30
0.0264 ریال14:43:16
0.0263 ریال14:42:41
0.0264 ریال14:36:33
0.0263 ریال14:36:18
0.0263 ریال14:36:18
0.0264 ریال14:29:31
0.0263 ریال14:28:41
0.0264 ریال14:22:30
0.0263 ریال14:21:49
0.0264 ریال14:15:33
0.0264 ریال14:15:32
0.0263 ریال14:14:35
0.0264 ریال14:08:18
0.0263 ریال14:07:45
0.0264 ریال14:01:44
0.0263 ریال14:01:24
0.0263 ریال14:01:19
0.0264 ریال13:57:22
0.0263 ریال13:56:38
0.0264 ریال13:50:32
0.0264 ریال13:50:31
0.0263 ریال13:49:32
0.0264 ریال13:43:21
0.0263 ریال13:42:42
0.0264 ریال13:36:35
0.0263 ریال13:35:57
0.0263 ریال13:35:57
0.0264 ریال13:29:21
0.0263 ریال13:28:37
0.0264 ریال13:22:23
0.0263 ریال13:21:49
0.0264 ریال13:15:38
0.0264 ریال13:15:38
0.0263 ریال13:14:36
0.0264 ریال13:08:26
0.0263 ریال13:07:43
0.0264 ریال13:02:34
0.0263 ریال13:01:47
0.0263 ریال13:01:45
0.0264 ریال12:57:26
0.0263 ریال12:56:53
0.0264 ریال12:50:23
0.0264 ریال12:50:19
0.0263 ریال12:49:33
0.0264 ریال12:43:25
0.0263 ریال12:42:46
0.0264 ریال12:36:40
0.0263 ریال12:35:59
0.0263 ریال12:35:59
0.0264 ریال12:29:27
0.0263 ریال12:28:43
0.0264 ریال12:22:44
0.0263 ریال12:21:38
0.0264 ریال12:15:37
0.0264 ریال12:15:36
0.0263 ریال12:14:47
0.0264 ریال12:08:38
0.0263 ریال12:07:52
0.0264 ریال12:03:12
0.0263 ریال12:02:26
0.0263 ریال12:02:23
0.0264 ریال11:57:29
0.0263 ریال11:56:51
0.0264 ریال11:50:45
0.0264 ریال11:50:44
0.0263 ریال11:49:40
0.0264 ریال11:43:40
0.0263 ریال11:43:15
0.0264 ریال11:36:47
0.0263 ریال11:35:57
0.0263 ریال11:35:55
0.0264 ریال11:29:30
0.0263 ریال11:28:40
0.0264 ریال11:22:42
0.0263 ریال11:21:56
0.0264 ریال11:15:44
0.0264 ریال11:15:43
0.0263 ریال11:14:40
0.0264 ریال11:08:28
0.0263 ریال11:07:36
0.0264 ریال11:02:21
0.0263 ریال11:01:28
0.0263 ریال11:01:28
0.0264 ریال10:57:16
0.0263 ریال10:56:40
0.0264 ریال10:50:28
0.0264 ریال10:50:27
0.0263 ریال10:49:28
0.0264 ریال10:43:13
0.0263 ریال10:42:31
0.0264 ریال10:36:19
0.0263 ریال10:35:32
0.0263 ریال10:35:32
0.0264 ریال10:29:11
0.0263 ریال10:28:28
0.0264 ریال10:22:17
0.0263 ریال10:21:31
0.0264 ریال10:15:19
0.0264 ریال10:15:19
0.0263 ریال10:14:29
0.0264 ریال10:08:19
0.0263 ریال10:07:25
0.0264 ریال10:02:16
0.0263 ریال10:01:20
0.0263 ریال10:01:16
0.0264 ریال9:57:13
0.0263 ریال9:56:28
0.0264 ریال9:50:23
0.0264 ریال9:50:23
0.0263 ریال9:49:22
0.0264 ریال9:43:10
0.0263 ریال9:42:30
0.0264 ریال9:36:26
0.0263 ریال9:35:44
0.0263 ریال9:35:43
0.0264 ریال9:29:18
0.0263 ریال9:28:22
0.0264 ریال9:22:13
0.0263 ریال9:21:29
0.0264 ریال9:15:19
0.0264 ریال9:15:18
0.0263 ریال9:14:21
0.0264 ریال9:08:12
0.0263 ریال9:07:21
0.0264 ریال9:01:26
0.0263 ریال9:00:52
0.0263 ریال9:00:52
0.0264 ریال8:57:09
0.0263 ریال8:56:29
0.0264 ریال8:50:16
0.0264 ریال8:50:15
0.0263 ریال8:49:22
0.0264 ریال8:43:09
0.0263 ریال8:42:22
0.0264 ریال8:36:21
0.0263 ریال8:35:34
0.0263 ریال8:35:34
0.0264 ریال8:29:08
0.0263 ریال8:28:20
0.0264 ریال8:22:10
0.0263 ریال8:21:28
0.0264 ریال8:15:09
0.0264 ریال8:15:09
0.0263 ریال8:14:19
0.0264 ریال8:08:10
0.0263 ریال8:07:21
0.0264 ریال8:01:26
0.0263 ریال8:00:52
0.0263 ریال8:00:51
0.0264 ریال7:57:07
0.0263 ریال7:56:21
0.0264 ریال7:50:16
0.0264 ریال7:50:16
0.0263 ریال7:49:24
0.0264 ریال7:44:35
0.0263 ریال7:43:28
0.0264 ریال7:36:14
0.0263 ریال7:35:32
0.0263 ریال7:35:30
0.0264 ریال7:29:08
0.0263 ریال7:28:20
0.0264 ریال7:22:10
0.0263 ریال7:21:28
0.0264 ریال7:15:10
0.0264 ریال7:15:10
0.0263 ریال7:14:20
0.0264 ریال7:08:07
0.0263 ریال7:07:24
0.0264 ریال7:01:23
0.0263 ریال7:00:51
0.0263 ریال7:00:44
0.0264 ریال6:57:08
0.0263 ریال6:56:24
0.0264 ریال6:50:14
0.0264 ریال6:50:14
0.0263 ریال6:49:19
0.0264 ریال6:43:09
0.0263 ریال6:42:21
0.0264 ریال6:36:13
0.0263 ریال6:35:31
0.0263 ریال6:35:31
0.0264 ریال6:29:07
0.0263 ریال6:28:19
0.0264 ریال6:22:08
0.0263 ریال6:21:25
0.0264 ریال6:15:13
0.0264 ریال6:15:12
0.0263 ریال6:14:22
0.0264 ریال6:08:09
0.0263 ریال6:07:21
0.0264 ریال6:01:21
0.0263 ریال6:00:49
0.0263 ریال6:00:48
0.0264 ریال5:57:08
0.0263 ریال5:56:24
0.0264 ریال5:50:11
0.0264 ریال5:50:10
0.0263 ریال5:49:19
0.0264 ریال5:43:08
0.0263 ریال5:42:19
0.0264 ریال5:36:13
0.0263 ریال5:35:32
0.0263 ریال5:35:28
0.0264 ریال5:29:07
0.0263 ریال5:28:19
0.0264 ریال5:22:09
0.0263 ریال5:21:24
0.0264 ریال5:15:09
0.0264 ریال5:15:09
0.0263 ریال5:14:19
0.0264 ریال5:08:07
0.0263 ریال5:07:16
0.0264 ریال5:01:17
0.0263 ریال5:00:37
0.0263 ریال5:00:31
0.0264 ریال4:57:07
0.0263 ریال4:56:17
0.0264 ریال4:50:12
0.0264 ریال4:50:11
0.0263 ریال4:49:16
0.0264 ریال4:43:07
0.0263 ریال4:42:17
0.0264 ریال4:36:07
0.0263 ریال4:35:19
0.0263 ریال4:35:19
0.0264 ریال4:29:06
0.0263 ریال4:28:16
0.0264 ریال4:22:07
0.0263 ریال4:21:20
0.0264 ریال4:15:08
0.0264 ریال4:15:07
0.0263 ریال4:14:16
0.0264 ریال4:08:07
0.0263 ریال4:07:18
0.0264 ریال4:01:21
0.0263 ریال4:00:38
0.0263 ریال4:00:37
0.0264 ریال3:57:07
0.0263 ریال3:56:19
0.0264 ریال3:50:10
0.0263 ریال3:49:16
0.0264 ریال3:43:07
0.0263 ریال3:42:17
0.0264 ریال3:36:10
0.0263 ریال3:35:25
0.0263 ریال3:35:23
0.0264 ریال3:29:07
0.0263 ریال3:28:19
0.0264 ریال3:22:08
0.0263 ریال3:21:22
0.0264 ریال3:15:07
0.0264 ریال3:15:07
0.0263 ریال3:14:17
0.0264 ریال3:08:07
0.0263 ریال3:07:16
0.0264 ریال3:01:20
0.0263 ریال3:00:39
0.0263 ریال3:00:31
0.0264 ریال2:57:07
0.0263 ریال2:56:18
0.0264 ریال2:50:11
0.0264 ریال2:50:10
0.0263 ریال2:49:16
0.0264 ریال2:43:07
0.0263 ریال2:42:16
0.0264 ریال2:36:08
0.0263 ریال2:35:20
0.0263 ریال2:35:20
0.0264 ریال2:29:07
0.0263 ریال2:28:16
0.0264 ریال2:22:07
0.0263 ریال2:21:19
0.0264 ریال2:15:10
0.0264 ریال2:15:10
0.0263 ریال2:14:18
0.0264 ریال2:08:08
0.0263 ریال2:07:19
0.0264 ریال2:01:22
0.0263 ریال2:00:40
0.0263 ریال2:00:40
0.0264 ریال1:57:07
0.0263 ریال1:56:18
0.0264 ریال1:50:10
0.0264 ریال1:50:10
0.0263 ریال1:49:20
0.0264 ریال1:43:08
0.0263 ریال1:42:18
0.0264 ریال1:36:09
0.0263 ریال1:35:28
0.0263 ریال1:35:27
0.0264 ریال1:29:06
0.0263 ریال1:28:16
0.0264 ریال1:22:08
0.0263 ریال1:21:21
0.0264 ریال1:15:09
0.0264 ریال1:15:08
0.0263 ریال1:14:17
0.0264 ریال1:08:07
0.0263 ریال1:07:18
0.0264 ریال1:01:21
0.0263 ریال1:00:40
0.0263 ریال1:00:40
0.0264 ریال0:57:07
0.0263 ریال0:56:18
0.0264 ریال0:50:12
0.0264 ریال0:50:11
0.0263 ریال0:49:18
0.0264 ریال0:43:07
0.0263 ریال0:42:18
0.0264 ریال0:36:09
0.0263 ریال0:35:20
0.0263 ریال0:35:20
0.0264 ریال0:29:07
0.0263 ریال0:28:17
0.0264 ریال0:22:07
0.0263 ریال0:21:23
0.0264 ریال0:15:10
0.0264 ریال0:15:09
0.0263 ریال0:14:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات