شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UYU/MXN Bid

  • نرخ فعلی:0.5146
  • بالاترین قیمت روز:0.5216
  • پایین ترین قیمت روز:0.5134
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5196
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۷:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.5195
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.95%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0049

نمودار کندل استیک UYU/MXN Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک UYU/MXN Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5146 ریال17:57:08
0.5145 ریال17:50:01
0.5144 ریال17:36:21
0.5144 ریال17:36:21
0.5134 ریال17:29:01
0.515 ریال17:22:21
0.5186 ریال17:15:10
0.5184 ریال17:08:22
0.5188 ریال16:57:00
0.5192 ریال16:50:01
0.5196 ریال16:43:15
0.5188 ریال16:36:27
0.5188 ریال16:36:26
0.5186 ریال16:29:06
0.5185 ریال16:22:00
0.5183 ریال16:14:55
0.5187 ریال16:08:14
0.5191 ریال16:01:52
0.5191 ریال16:01:52
0.519 ریال15:57:19
0.5194 ریال15:43:03
0.52 ریال15:36:09
0.52 ریال15:36:01
0.5199 ریال15:29:00
0.52 ریال15:21:58
0.5202 ریال15:14:56
0.5204 ریال15:08:01
0.5203 ریال14:57:10
0.5207 ریال14:49:58
0.5204 ریال14:43:21
0.5206 ریال14:36:25
0.5206 ریال14:36:25
0.5211 ریال14:29:05
0.5201 ریال14:22:00
0.5199 ریال14:14:50
0.5194 ریال14:01:38
0.5194 ریال14:01:38
0.5197 ریال13:57:08
0.5202 ریال13:49:54
0.5206 ریال13:43:02
0.5207 ریال13:28:56
0.5208 ریال13:22:07
0.5213 ریال13:14:49
0.5216 ریال13:08:06
0.5205 ریال13:01:30
0.5205 ریال13:01:30
0.5199 ریال12:56:57
0.5196 ریال12:42:51
0.5197 ریال12:36:01
0.5197 ریال12:36:01
0.5195 ریال12:28:54
0.519 ریال12:21:52
0.5195 ریال12:14:46
0.5194 ریال12:07:49
0.5195 ریال11:49:46
0.5194 ریال11:43:00
0.5189 ریال11:28:26
0.5184 ریال11:21:24
0.5185 ریال11:14:21
0.5182 ریال11:07:27
0.5181 ریال11:00:42
0.5181 ریال11:00:41
0.5179 ریال10:56:24
0.5183 ریال10:49:21
0.5185 ریال10:42:25
0.519 ریال10:35:25
0.519 ریال10:35:24
0.5191 ریال10:28:23
0.5194 ریال10:21:23
0.5187 ریال10:14:21
0.5186 ریال9:56:23
0.5185 ریال9:49:20
0.5187 ریال9:42:22
0.5191 ریال9:21:22
0.5193 ریال9:14:20
0.5197 ریال9:07:24
0.52 ریال9:00:39
0.52 ریال9:00:39
0.5198 ریال8:56:59
0.5197 ریال8:42:22
0.5198 ریال8:35:25
0.5198 ریال8:35:25
0.5193 ریال8:28:22
0.5192 ریال8:21:24
0.5191 ریال8:14:22
0.5189 ریال8:07:24
0.5186 ریال7:56:22
0.519 ریال7:42:24
0.5186 ریال7:35:23
0.5186 ریال7:35:23
0.5184 ریال7:28:21
0.5187 ریال7:21:24
0.5193 ریال7:14:22
0.5189 ریال7:07:23
0.5188 ریال7:00:51
0.5188 ریال7:00:51
0.5183 ریال6:49:21
0.5184 ریال6:42:26
0.5183 ریال6:35:26
0.5183 ریال6:35:24
0.5182 ریال6:28:24
0.5186 ریال6:07:26
0.5194 ریال5:56:23
0.5185 ریال5:42:24
0.5182 ریال5:35:25
0.5182 ریال5:35:25
0.5184 ریال5:28:20
0.5188 ریال5:07:22
0.5192 ریال4:56:16
0.5191 ریال4:42:21
0.5198 ریال4:07:19
0.5193 ریال3:49:17
0.5196 ریال2:28:19
0.5189 ریال1:42:22
0.5191 ریال1:35:21
0.5191 ریال1:35:20
0.5192 ریال1:28:20
0.519 ریال1:21:19
0.5189 ریال1:07:21
0.5188 ریال0:56:21
0.5185 ریال0:42:20
0.5188 ریال0:35:21
0.5188 ریال0:35:20
0.5191 ریال0:28:21
0.5187 ریال0:21:24
0.5195 ریال0:14:20
0.5196 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی