iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دونگ ویتنام

  • نرخ فعلی:23231
  • بالاترین قیمت روز:23249
  • پایین ترین قیمت روز:23231
  • بیشترین مقدار نوسان روز:16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:23,247
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:23,248
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:17

نمودار کندل استیک دلار / دونگ ویتنام در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دونگ ویتنام در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23,231 ریال19:43:21
23,247 ریال19:42:38
23,231 ریال19:36:30
23,247 ریال19:35:45
23,247 ریال19:35:44
23,231 ریال19:29:20
23,247 ریال19:28:33
23,231 ریال19:22:26
23,247 ریال19:21:36
23,231 ریال19:15:29
23,231 ریال19:15:28
23,247 ریال19:14:30
23,231 ریال19:08:23
23,247 ریال19:07:38
23,231 ریال19:01:48
23,247 ریال19:01:22
23,247 ریال19:01:18
23,231 ریال18:57:26
23,247 ریال18:56:46
23,231 ریال18:50:41
23,231 ریال18:50:40
23,247 ریال18:49:35
23,231 ریال18:43:23
23,247 ریال18:42:36
23,231 ریال18:36:31
23,247 ریال18:35:58
23,247 ریال18:35:57
23,231 ریال18:29:26
23,247 ریال18:28:38
23,231 ریال18:22:26
23,247 ریال18:21:48
23,231 ریال18:15:30
23,231 ریال18:15:29
23,247 ریال18:14:38
23,231 ریال18:08:30
23,247 ریال18:07:46
23,231 ریال18:01:59
23,247 ریال18:01:49
23,247 ریال18:01:46
23,231 ریال17:57:28
23,247 ریال17:56:39
23,231 ریال17:50:41
23,231 ریال17:50:39
23,247 ریال17:49:46
23,231 ریال17:43:29
23,247 ریال17:42:58
23,231 ریال17:36:44
23,247 ریال17:35:58
23,247 ریال17:35:58
23,231 ریال17:29:27
23,247 ریال17:28:35
23,231 ریال17:22:31
23,247 ریال17:21:43
23,231 ریال17:15:32
23,231 ریال17:15:31
23,247 ریال17:14:37
23,231 ریال17:08:42
23,247 ریال17:08:16
23,231 ریال17:02:05
23,247 ریال17:01:42
23,247 ریال17:01:40
23,231 ریال16:57:31
23,247 ریال16:56:40
23,231 ریال16:50:37
23,231 ریال16:50:36
23,247 ریال16:49:38
23,231 ریال16:43:30
23,247 ریال16:42:49
23,231 ریال16:36:32
23,247 ریال16:35:39
23,247 ریال16:35:39
23,231 ریال16:29:19
23,247 ریال16:28:31
23,231 ریال16:22:30
23,247 ریال16:21:45
23,231 ریال16:15:31
23,231 ریال16:15:31
23,247 ریال16:14:37
23,231 ریال16:08:24
23,247 ریال16:07:36
23,231 ریال16:01:41
23,247 ریال16:01:25
23,247 ریال16:01:19
23,231 ریال15:57:22
23,247 ریال15:56:37
23,231 ریال15:50:31
23,231 ریال15:50:30
23,247 ریال15:49:32
23,231 ریال15:43:21
23,247 ریال15:42:39
23,231 ریال15:36:37
23,247 ریال15:35:50
23,247 ریال15:35:50
23,231 ریال15:30:24
23,231 ریال15:30:21
23,247 ریال15:29:17
23,231 ریال15:22:34
23,247 ریال15:21:54
23,231 ریال15:15:33
23,231 ریال15:15:31
23,247 ریال15:14:40
23,231 ریال15:08:24
23,247 ریال15:07:41
23,231 ریال15:02:32
23,247 ریال15:01:35
23,247 ریال15:01:31
23,231 ریال14:57:18
23,247 ریال14:56:40
23,231 ریال14:50:32
23,231 ریال14:50:30
23,247 ریال14:49:30
23,231 ریال14:43:15
23,247 ریال14:42:41
23,231 ریال14:36:32
23,247 ریال14:36:16
23,247 ریال14:36:15
23,231 ریال14:29:30
23,247 ریال14:28:40
23,231 ریال14:22:28
23,247 ریال14:21:49
23,231 ریال14:15:31
23,231 ریال14:15:29
23,247 ریال14:14:34
23,231 ریال14:08:18
23,247 ریال14:07:44
23,231 ریال14:01:42
23,247 ریال14:01:22
23,247 ریال14:01:17
23,231 ریال13:57:22
23,247 ریال13:56:38
23,231 ریال13:50:28
23,231 ریال13:50:27
23,247 ریال13:49:32
23,231 ریال13:43:20
23,247 ریال13:42:42
23,231 ریال13:36:34
23,247 ریال13:35:57
23,247 ریال13:35:56
23,231 ریال13:29:20
23,247 ریال13:28:36
23,231 ریال13:22:22
23,247 ریال13:21:48
23,231 ریال13:15:37
23,231 ریال13:15:36
23,247 ریال13:14:35
23,231 ریال13:10:20
23,231 ریال13:10:17
23,233 ریال13:08:25
23,247 ریال13:07:43
23,233 ریال13:04:19
23,242 ریال13:02:31
23,247 ریال13:01:44
23,247 ریال13:01:42
23,242 ریال12:57:26
23,247 ریال12:56:52
23,242 ریال12:52:17
23,243 ریال12:50:21
23,243 ریال12:50:18
23,247 ریال12:49:33
23,243 ریال12:43:25
23,247 ریال12:42:46
23,234 ریال12:37:20
23,231 ریال12:36:38
23,247 ریال12:35:58
23,247 ریال12:35:58
23,231 ریال12:34:17
23,233 ریال12:30:37
23,233 ریال12:30:33
23,234 ریال12:29:26
23,247 ریال12:28:42
23,241 ریال12:22:43
23,247 ریال12:21:38
23,234 ریال12:15:35
23,234 ریال12:15:35
23,247 ریال12:14:46
23,234 ریال12:13:26
23,235 ریال12:08:36
23,247 ریال12:07:52
23,235 ریال12:03:08
23,247 ریال12:02:20
23,247 ریال12:02:17
23,235 ریال11:57:29
23,247 ریال11:56:50
23,235 ریال11:55:04
23,234 ریال11:52:27
23,235 ریال11:50:43
23,235 ریال11:50:42
23,247 ریال11:49:39
23,234 ریال11:43:40
23,247 ریال11:43:11
23,234 ریال11:40:26
23,234 ریال11:40:22
23,238 ریال11:36:46
23,247 ریال11:35:56
23,247 ریال11:35:55
23,238 ریال11:34:25
23,237 ریال11:29:29
23,247 ریال11:28:39
23,236 ریال11:25:28
23,236 ریال11:25:25
23,238 ریال11:22:41
23,247 ریال11:21:55
23,236 ریال11:16:30
23,242 ریال11:15:43
23,242 ریال11:15:42
23,247 ریال11:14:40
23,242 ریال11:13:14
23,235 ریال11:10:24
23,235 ریال11:10:22
23,239 ریال11:08:27
23,247 ریال11:07:36
23,243 ریال11:02:19
23,247 ریال11:01:24
23,247 ریال11:01:24
23,243 ریال10:57:16
23,247 ریال10:56:39
23,243 ریال10:52:19
23,242 ریال10:50:27
23,242 ریال10:50:26
23,247 ریال10:49:28
23,242 ریال10:45:17
23,248 ریال10:43:13
23,247 ریال10:42:30
23,243 ریال10:37:10
23,242 ریال10:36:19
23,247 ریال10:35:31
23,247 ریال10:35:31
23,242 ریال10:31:17
23,243 ریال10:29:11
23,247 ریال10:28:28
23,243 ریال10:22:16
23,247 ریال10:21:30
23,243 ریال10:15:19
23,243 ریال10:15:18
23,247 ریال10:14:29
23,243 ریال10:13:10
23,244 ریال10:10:13
23,244 ریال10:10:12
23,243 ریال10:08:18
23,247 ریال10:07:25
23,243 ریال10:02:14
23,247 ریال10:01:18
23,247 ریال10:01:13
23,243 ریال9:58:09
23,242 ریال9:57:13
23,247 ریال9:56:28
23,242 ریال9:50:22
23,242 ریال9:50:22
23,247 ریال9:49:22
23,242 ریال9:43:10
23,247 ریال9:42:30
23,242 ریال9:36:25
23,247 ریال9:35:43
23,247 ریال9:35:43
23,242 ریال9:29:16
23,247 ریال9:28:22
23,242 ریال9:22:13
23,247 ریال9:21:29
23,242 ریال9:15:18
23,242 ریال9:15:17
23,247 ریال9:14:21
23,242 ریال9:08:11
23,247 ریال9:07:20
23,242 ریال9:01:25
23,247 ریال9:00:51
23,247 ریال9:00:51
23,242 ریال8:57:09
23,247 ریال8:56:29
23,242 ریال8:50:15
23,242 ریال8:50:14
23,247 ریال8:49:22
23,242 ریال8:43:09
23,247 ریال8:42:22
23,242 ریال8:36:20
23,247 ریال8:35:34
23,247 ریال8:35:34
23,242 ریال8:29:08
23,247 ریال8:28:20
23,242 ریال8:22:10
23,247 ریال8:21:28
23,242 ریال8:15:09
23,242 ریال8:15:09
23,247 ریال8:14:19
23,242 ریال8:13:05
23,241 ریال8:10:08
23,241 ریال8:10:08
23,242 ریال8:08:10
23,247 ریال8:07:21
23,243 ریال8:04:06
23,242 ریال8:01:25
23,247 ریال8:00:51
23,247 ریال8:00:49
23,242 ریال7:58:05
23,245 ریال7:57:07
23,247 ریال7:56:21
23,245 ریال7:55:06
23,245 ریال7:55:05
23,243 ریال7:50:15
23,243 ریال7:50:15
23,247 ریال7:49:24
23,243 ریال7:46:07
23,242 ریال7:44:27
23,247 ریال7:43:25
23,242 ریال7:37:07
23,241 ریال7:36:13
23,247 ریال7:35:31
23,247 ریال7:35:29
23,241 ریال7:29:08
23,247 ریال7:28:20
23,241 ریال7:25:08
23,241 ریال7:25:07
23,242 ریال7:22:09
23,247 ریال7:21:28
23,239 ریال7:19:06
23,238 ریال7:15:10
23,238 ریال7:15:10
23,247 ریال7:14:20
23,238 ریال7:13:07
23,240 ریال7:10:08
23,240 ریال7:10:08
23,243 ریال7:08:07
23,247 ریال7:07:23
23,245 ریال7:04:07
23,244 ریال7:01:21
23,247 ریال7:00:51
23,247 ریال7:00:43
23,237 ریال6:58:06
23,249 ریال6:57:07
23,247 ریال6:56:24
23,249 ریال6:55:07
23,249 ریال6:55:06
23,240 ریال6:50:14
23,240 ریال6:50:13
23,247 ریال6:49:19
23,240 ریال6:43:09
23,247 ریال6:42:21
23,240 ریال6:40:03
23,248 ریال6:36:12
23,247 ریال6:35:31
23,247 ریال6:35:30
23,248 ریال6:29:07
23,247 ریال6:28:19
23,248 ریال6:22:08
23,247 ریال6:21:24
23,248 ریال6:15:12
23,248 ریال6:15:12
23,247 ریال6:14:22
23,248 ریال6:08:08
23,247 ریال6:07:21
23,248 ریال6:01:20
23,247 ریال6:00:47
23,247 ریال6:00:47
23,248 ریال5:57:08
23,247 ریال5:56:24
23,248 ریال5:50:11
23,248 ریال5:50:10
23,247 ریال5:49:19
23,248 ریال5:43:07
23,247 ریال5:42:19
23,248 ریال5:36:12
23,247 ریال5:35:31
23,247 ریال5:35:27
23,248 ریال5:29:07
23,247 ریال5:28:19
23,248 ریال5:22:08
23,247 ریال5:21:23
23,248 ریال5:15:09
23,248 ریال5:15:09
23,247 ریال5:14:19
23,248 ریال5:08:07
23,247 ریال5:07:16
23,248 ریال5:01:16
23,247 ریال5:00:37
23,247 ریال5:00:31
23,248 ریال4:57:06
23,247 ریال4:56:17
23,248 ریال4:50:11
23,248 ریال4:50:11
23,247 ریال4:49:16
23,248 ریال4:43:07
23,247 ریال4:42:16
23,248 ریال4:36:07
23,247 ریال4:35:18
23,247 ریال4:35:18
23,248 ریال4:29:06
23,247 ریال4:28:16
23,248 ریال4:22:06
23,247 ریال4:21:20
23,248 ریال4:15:08
23,248 ریال4:15:07
23,247 ریال4:14:16
23,248 ریال4:08:07
23,247 ریال4:07:18
23,248 ریال4:01:20
23,247 ریال4:00:38
23,247 ریال4:00:36
23,248 ریال3:57:07
23,247 ریال3:56:19
23,248 ریال3:50:10
23,247 ریال3:49:16
23,248 ریال3:43:07
23,247 ریال3:42:17
23,248 ریال3:36:09
23,247 ریال3:35:24
23,247 ریال3:35:22
23,248 ریال3:29:07
23,247 ریال3:28:18
23,248 ریال3:22:07
23,247 ریال3:21:22
23,248 ریال3:15:07
23,248 ریال3:15:07
23,247 ریال3:14:17
23,248 ریال3:08:07
23,247 ریال3:07:16
23,248 ریال3:01:20
23,247 ریال3:00:39
23,247 ریال3:00:31
23,248 ریال2:57:07
23,247 ریال2:56:18
23,248 ریال2:50:11
23,248 ریال2:50:10
23,247 ریال2:49:16
23,248 ریال2:43:06
23,247 ریال2:42:16
23,248 ریال2:36:08
23,247 ریال2:35:20
23,247 ریال2:35:20
23,248 ریال2:29:07
23,247 ریال2:28:16
23,248 ریال2:22:06
23,247 ریال2:21:19
23,248 ریال2:15:10
23,248 ریال2:15:09
23,247 ریال2:14:18
23,248 ریال2:08:08
23,247 ریال2:07:18
23,248 ریال2:01:21
23,247 ریال2:00:40
23,247 ریال2:00:39
23,248 ریال1:57:07
23,247 ریال1:56:18
23,248 ریال1:50:10
23,248 ریال1:50:10
23,247 ریال1:49:20
23,248 ریال1:43:08
23,247 ریال1:42:18
23,248 ریال1:36:08
23,247 ریال1:35:28
23,247 ریال1:35:27
23,248 ریال1:29:06
23,247 ریال1:28:16
23,248 ریال1:22:08
23,247 ریال1:21:21
23,248 ریال1:15:09
23,248 ریال1:15:08
23,247 ریال1:14:17
23,248 ریال1:08:07
23,247 ریال1:07:18
23,248 ریال1:01:20
23,247 ریال1:00:39
23,247 ریال1:00:39
23,248 ریال0:57:07
23,247 ریال0:56:18
23,248 ریال0:50:11
23,248 ریال0:50:11
23,247 ریال0:49:18
23,248 ریال0:43:07
23,247 ریال0:42:18
23,248 ریال0:36:09
23,247 ریال0:35:20
23,247 ریال0:35:20
23,248 ریال0:29:07
23,247 ریال0:28:17
23,248 ریال0:22:07
23,247 ریال0:21:23
23,248 ریال0:15:09
23,248 ریال0:15:09
23,247 ریال0:14:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات