شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو اوروئوگه

  • نرخ فعلی:44.65
  • بالاترین قیمت روز:44.65
  • پایین ترین قیمت روز:43.981
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.67
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:43.981
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۲:۳۶
  • نرخ روز گذشته:44.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.9%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.4

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
44.65 ریال22:22:36
43.981 ریال22:21:53
44.65 ریال22:15:45
44.65 ریال22:15:42
43.981 ریال22:14:49
44.65 ریال22:08:44
43.981 ریال22:07:51
44.65 ریال21:22:37
43.981 ریال21:21:56
44.65 ریال21:15:46
44.65 ریال21:15:44
43.981 ریال21:14:47
44.65 ریال21:08:38
43.981 ریال21:07:46
44.65 ریال20:22:39
43.981 ریال20:21:51
44.65 ریال20:15:41
44.65 ریال20:15:41
43.981 ریال20:14:49
44.65 ریال19:08:39
44.23 ریال19:07:46
44.65 ریال19:01:58
44.23 ریال19:01:38
44.23 ریال19:01:37
44.65 ریال18:57:38
44.23 ریال18:56:51
44.65 ریال18:50:44
44.65 ریال18:50:44
44.23 ریال18:49:47
44.65 ریال18:46:37
44.23 ریال17:36:38
44.5 ریال17:35:51
44.5 ریال17:35:50
44.25 ریال17:29:34
44.5 ریال17:28:44
44.25 ریال16:43:30
43.981 ریال16:42:40
44.25 ریال16:36:34
43.981 ریال16:35:45
43.981 ریال16:35:45
44.25 ریال16:29:30
43.981 ریال16:28:41
44.25 ریال14:22:23
43.981 ریال14:21:36
44.25 ریال14:15:27
44.25 ریال14:15:26
43.981 ریال14:14:31
44.25 ریال14:08:26
43.981 ریال14:07:37
44.25 ریال12:36:20
43.981 ریال12:35:32
43.981 ریال12:35:30
44.25 ریال12:29:19
43.981 ریال12:28:27
44.25 ریال12:22:19
43.981 ریال12:21:32
44.25 ریال12:15:28
44.25 ریال12:15:28
43.981 ریال12:14:32
44.25 ریال12:08:21
43.981 ریال12:07:32
44.25 ریال8:43:06
43.981 ریال8:42:14
44.25 ریال8:36:08
43.981 ریال8:35:15
43.981 ریال8:35:14
44.25 ریال8:29:07
43.981 ریال8:28:14
44.25 ریال7:43:06
43.981 ریال7:42:13
44.25 ریال7:36:07
43.981 ریال7:35:13
43.981 ریال7:35:12
44.25 ریال7:29:06
43.981 ریال7:28:11
44.25 ریال7:22:06
43.981 ریال7:21:12
44.25 ریال7:15:07
43.981 ریال7:14:11
44.25 ریال7:08:06
43.981 ریال7:07:13
44.25 ریال7:01:09
43.981 ریال7:00:27
43.981 ریال7:00:26
44.25 ریال6:57:06
43.981 ریال6:56:13
44.25 ریال6:50:08
44.25 ریال6:50:07
43.981 ریال6:49:14
44.25 ریال6:01:12
43.981 ریال6:00:25
43.981 ریال6:00:23
44.25 ریال5:57:06
43.981 ریال5:56:15
44.25 ریال5:50:07
44.25 ریال5:50:07
43.981 ریال5:49:15
44.25 ریال5:43:05
43.981 ریال5:42:12
44.25 ریال5:36:07
43.981 ریال5:35:13
43.981 ریال5:35:13
44.25 ریال5:29:06
43.981 ریال5:28:12
44.25 ریال5:22:06
43.981 ریال5:21:15
44.25 ریال5:15:07
44.25 ریال5:15:06
43.981 ریال5:14:12
44.25 ریال5:08:05
43.981 ریال5:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی