iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / شیلینگ اوگانادا

  • نرخ فعلی:3707
  • بالاترین قیمت روز:3707
  • پایین ترین قیمت روز:3665
  • بیشترین مقدار نوسان روز:40
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,665
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۰:۴۹
  • نرخ روز گذشته:3,680
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:27

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ اوگانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ اوگانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,707 ریال15:10:49
3,707 ریال15:10:49
3,695 ریال15:08:42
3,665 ریال15:07:47
3,700 ریال15:04:40
3,705 ریال15:01:56
3,665 ریال15:01:29
3,665 ریال15:01:26
3,705 ریال14:58:39
3,695 ریال14:57:37
3,665 ریال14:56:49
3,695 ریال14:50:46
3,695 ریال14:50:45
3,665 ریال14:49:49
3,695 ریال14:43:39
3,665 ریال14:42:45
3,695 ریال14:36:39
3,665 ریال14:35:53
3,665 ریال14:35:53
3,695 ریال14:29:37
3,665 ریال14:28:45
3,695 ریال14:22:36
3,665 ریال14:21:49
3,695 ریال14:15:42
3,695 ریال14:15:38
3,665 ریال14:14:49
3,695 ریال14:08:41
3,665 ریال14:07:46
3,695 ریال14:01:54
3,665 ریال14:01:22
3,665 ریال14:01:21
3,695 ریال13:57:35
3,665 ریال13:56:49
3,695 ریال13:50:57
3,695 ریال13:50:49
3,665 ریال13:49:48
3,695 ریال13:43:37
3,665 ریال13:42:48
3,695 ریال13:36:40
3,665 ریال13:36:00
3,665 ریال13:35:56
3,695 ریال13:29:37
3,665 ریال13:28:45
3,695 ریال13:22:33
3,665 ریال13:21:48
3,695 ریال13:15:36
3,665 ریال13:14:45
3,695 ریال13:08:34
3,665 ریال13:07:46
3,695 ریال13:01:37
3,665 ریال13:01:11
3,665 ریال13:01:10
3,695 ریال12:57:30
3,665 ریال12:56:40
3,695 ریال12:52:28
3,697 ریال12:50:40
3,697 ریال12:50:36
3,665 ریال12:49:40
3,697 ریال12:43:32
3,665 ریال12:42:36
3,697 ریال12:36:29
3,665 ریال12:35:38
3,665 ریال12:35:38
3,697 ریال12:34:29
3,690 ریال12:29:32
3,665 ریال12:28:38
3,690 ریال12:22:10
3,665 ریال12:21:19
3,690 ریال12:19:10
3,695 ریال12:15:12
3,695 ریال12:15:11
3,665 ریال12:14:18
3,695 ریال12:08:06
3,665 ریال12:07:15
3,695 ریال12:04:05
3,690 ریال12:01:07
3,665 ریال12:00:25
3,665 ریال12:00:24
3,690 ریال11:58:04
3,695 ریال11:57:06
3,665 ریال11:56:15
3,695 ریال11:50:06
3,665 ریال11:49:14
3,695 ریال11:43:06
3,665 ریال11:42:14
3,695 ریال11:36:06
3,665 ریال11:35:16
3,665 ریال11:35:16
3,695 ریال11:29:05
3,665 ریال11:28:14
3,695 ریال11:22:06
3,665 ریال11:21:15
3,695 ریال11:15:06
3,695 ریال11:15:05
3,665 ریال11:14:13
3,695 ریال11:10:05
3,695 ریال11:10:05
3,685 ریال11:08:06
3,665 ریال11:07:14
3,685 ریال11:01:07
3,665 ریال11:00:22
3,665 ریال11:00:21
3,685 ریال10:58:04
3,690 ریال10:57:05
3,665 ریال10:56:14
3,690 ریال10:50:06
3,690 ریال10:50:06
3,665 ریال10:49:14
3,695 ریال10:46:04
3,675 ریال10:43:05
3,665 ریال10:42:14
3,688 ریال10:40:06
3,688 ریال10:40:06
3,690 ریال10:36:06
3,665 ریال10:35:14
3,665 ریال10:35:13
3,690 ریال10:34:04
3,680 ریال10:31:05
3,688 ریال10:29:05
3,665 ریال10:28:14
3,693 ریال10:25:05
3,693 ریال10:25:04
3,692 ریال10:22:05
3,665 ریال10:21:14
3,688 ریال10:15:06
3,688 ریال10:15:05
3,665 ریال10:14:13
3,688 ریال10:13:05
3,690 ریال10:08:05
3,665 ریال10:07:13
3,680 ریال10:01:06
3,665 ریال10:00:23
3,665 ریال10:00:17
3,680 ریال9:57:05
3,665 ریال9:56:13
3,680 ریال9:50:05
3,680 ریال9:50:05
3,665 ریال9:49:13
3,680 ریال9:43:05
3,665 ریال9:42:13
3,680 ریال9:36:05
3,665 ریال9:35:14
3,665 ریال9:35:14
3,680 ریال9:29:05
3,665 ریال9:28:13
3,680 ریال9:22:05
3,665 ریال9:21:14
3,682 ریال9:19:04
3,680 ریال9:15:05
3,680 ریال9:15:05
3,665 ریال9:14:13
3,680 ریال9:08:05
3,665 ریال9:07:13
3,680 ریال9:01:06
3,665 ریال9:00:21
3,665 ریال9:00:20
3,680 ریال8:57:05
3,665 ریال8:56:14
3,680 ریال8:50:06
3,680 ریال8:50:05
3,665 ریال8:49:13
3,680 ریال8:43:05
3,665 ریال8:42:14
3,680 ریال8:36:05
3,665 ریال8:35:15
3,665 ریال8:35:14
3,680 ریال8:29:05
3,665 ریال8:28:13
3,680 ریال8:22:05
3,665 ریال8:21:14
3,680 ریال8:15:05
3,680 ریال8:15:05
3,665 ریال8:14:14
3,680 ریال8:08:04
3,665 ریال8:07:13
3,680 ریال8:04:04
3,685 ریال8:01:05
3,665 ریال8:00:23
3,665 ریال8:00:17
3,680 ریال7:57:05
3,665 ریال7:56:13
3,680 ریال7:50:05
3,665 ریال7:49:13
3,680 ریال7:43:05
3,665 ریال7:42:13
3,680 ریال7:36:05
3,665 ریال7:35:15
3,665 ریال7:35:14
3,680 ریال7:29:05
3,665 ریال7:28:13
3,680 ریال7:23:32
3,665 ریال7:22:46
3,680 ریال7:15:06
3,680 ریال7:15:06
3,665 ریال7:14:15
3,680 ریال7:08:05
3,665 ریال7:07:14
3,680 ریال7:01:09
3,665 ریال7:00:30
3,665 ریال7:00:26
3,680 ریال6:57:06
3,665 ریال6:56:15
3,680 ریال6:50:04
3,665 ریال6:49:14
3,680 ریال6:43:05
3,665 ریال6:42:14
3,680 ریال6:36:06
3,665 ریال6:35:16
3,665 ریال6:35:15
3,680 ریال6:29:05
3,665 ریال6:28:14
3,680 ریال6:22:07
3,665 ریال6:21:19
3,680 ریال6:15:06
3,680 ریال6:15:06
3,665 ریال6:14:15
3,680 ریال6:08:06
3,665 ریال6:07:15
3,680 ریال6:01:15
3,665 ریال6:00:27
3,665 ریال6:00:27
3,680 ریال5:57:05
3,665 ریال5:56:15
3,680 ریال5:50:09
3,680 ریال5:50:09
3,665 ریال5:49:17
3,680 ریال5:43:05
3,665 ریال5:42:15
3,680 ریال5:36:06
3,665 ریال5:35:15
3,665 ریال5:35:15
3,680 ریال5:29:06
3,665 ریال5:28:14
3,680 ریال5:22:05
3,665 ریال5:21:16
3,680 ریال5:15:07
3,680 ریال5:15:06
3,665 ریال5:14:15
3,680 ریال5:08:05
3,665 ریال5:07:13
3,680 ریال5:01:08
3,665 ریال5:00:23
3,665 ریال5:00:22
3,680 ریال4:57:06
3,665 ریال4:56:14
3,680 ریال4:50:06
3,680 ریال4:50:06
3,665 ریال4:49:13
3,680 ریال4:43:05
3,665 ریال4:42:14
3,680 ریال4:36:06
3,665 ریال4:35:17
3,665 ریال4:35:16
3,680 ریال4:29:05
3,665 ریال4:28:13
3,680 ریال4:22:06
3,665 ریال4:21:15
3,680 ریال4:15:04
3,665 ریال4:14:14
3,680 ریال4:08:05
3,665 ریال4:07:14
3,680 ریال4:01:06
3,665 ریال4:00:23
3,665 ریال4:00:22
3,680 ریال3:57:05
3,665 ریال3:56:14
3,680 ریال3:50:08
3,680 ریال3:50:06
3,665 ریال3:49:13
3,680 ریال3:43:04
3,665 ریال3:42:13
3,680 ریال3:36:05
3,665 ریال3:35:17
3,665 ریال3:35:16
3,680 ریال3:29:05
3,665 ریال3:28:13
3,680 ریال3:22:05
3,665 ریال3:21:15
3,680 ریال3:15:06
3,680 ریال3:15:06
3,665 ریال3:14:14
3,680 ریال3:08:05
3,665 ریال3:07:14
3,680 ریال3:01:07
3,665 ریال3:00:22
3,665 ریال3:00:21
3,680 ریال2:57:06
3,665 ریال2:56:14
3,680 ریال2:50:07
3,680 ریال2:50:06
3,665 ریال2:49:13
3,680 ریال2:43:05
3,665 ریال2:42:14
3,680 ریال2:36:05
3,665 ریال2:35:16
3,665 ریال2:35:15
3,680 ریال2:29:05
3,665 ریال2:28:13
3,680 ریال2:22:05
3,665 ریال2:21:15
3,680 ریال2:15:06
3,680 ریال2:15:05
3,665 ریال2:14:14
3,680 ریال2:08:05
3,665 ریال2:07:14
3,680 ریال2:01:08
3,665 ریال2:00:26
3,665 ریال2:00:21
3,680 ریال1:57:05
3,665 ریال1:56:14
3,680 ریال1:50:04
3,665 ریال1:49:13
3,680 ریال1:43:05
3,665 ریال1:42:14
3,680 ریال1:36:05
3,665 ریال1:35:15
3,665 ریال1:35:14
3,680 ریال1:29:06
3,665 ریال1:28:13
3,680 ریال1:22:05
3,665 ریال1:21:15
3,680 ریال1:15:06
3,680 ریال1:15:06
3,665 ریال1:14:14
3,680 ریال1:08:05
3,665 ریال1:07:13
3,680 ریال1:01:07
3,665 ریال1:00:23
3,665 ریال1:00:23
3,680 ریال0:57:05
3,665 ریال0:56:14
3,680 ریال0:50:06
3,680 ریال0:50:06
3,665 ریال0:49:12
3,680 ریال0:43:04
3,665 ریال0:42:13
3,680 ریال0:36:06
3,665 ریال0:35:15
3,665 ریال0:35:15
3,680 ریال0:29:05
3,665 ریال0:28:17
3,680 ریال0:22:05
3,665 ریال0:21:15
3,680 ریال0:15:06
3,680 ریال0:15:05
3,665 ریال0:14:13
3,680 ریال0:08:05
3,665 ریال0:07:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات