شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:24.27
  • بالاترین قیمت روز:24.34
  • پایین ترین قیمت روز:24.22
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:24.22
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۵:۳۰
  • نرخ روز گذشته:24.34
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.07

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24.27 ریال17:15:30
24.27 ریال17:15:30
24.2349 ریال17:14:38
24.27 ریال17:08:21
24.2349 ریال17:07:37
24.27 ریال17:02:46
24.2349 ریال17:01:56
24.2349 ریال17:01:51
24.27 ریال16:57:25
24.2349 ریال16:56:39
24.27 ریال16:50:38
24.27 ریال16:50:37
24.2342 ریال16:49:36
24.27 ریال16:43:21
24.2342 ریال16:42:41
24.27 ریال14:36:20
24.295 ریال14:35:49
24.295 ریال14:35:49
24.27 ریال14:29:15
24.295 ریال14:28:38
24.27 ریال14:26:15
24.295 ریال14:15:21
24.295 ریال14:15:19
24.26 ریال14:14:33
24.295 ریال14:08:21
24.26 ریال14:07:31
24.305 ریال14:04:18
24.26 ریال13:16:16
24.25 ریال13:10:18
24.25 ریال13:10:16
24.255 ریال13:08:12
24.25 ریال13:07:34
24.255 ریال13:06:19
24.25 ریال12:52:11
24.26 ریال12:50:22
24.26 ریال12:50:22
24.2575 ریال12:49:36
24.26 ریال12:43:16
24.2575 ریال12:42:53
24.26 ریال12:40:23
24.26 ریال12:40:20
24.2575 ریال12:38:15
24.34 ریال12:36:25
24.235 ریال12:35:58
24.235 ریال12:35:57
24.34 ریال12:29:15
24.235 ریال12:28:56
24.34 ریال12:22:33
24.235 ریال12:21:46
24.34 ریال12:15:30
24.34 ریال12:15:29
24.235 ریال12:14:39
24.34 ریال12:08:20
24.235 ریال12:07:36
24.34 ریال12:02:33
24.235 ریال12:01:51
24.235 ریال12:01:44
24.34 ریال11:57:16
24.235 ریال11:56:40
24.34 ریال11:50:33
24.34 ریال11:50:30
24.22 ریال11:49:37
24.34 ریال11:43:19
24.22 ریال11:42:40
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات