شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / شیلینگ تانزانیا

  • نرخ فعلی:2319
  • بالاترین قیمت روز:2319
  • پایین ترین قیمت روز:2311.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,312.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۳:۳۹
  • نرخ روز گذشته:2,318
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ تانزانیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ تانزانیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,319 ریال23:43:39
2,311.9 ریال23:42:53
2,319 ریال23:36:47
2,311.9 ریال23:35:57
2,311.9 ریال23:35:57
2,319 ریال23:29:37
2,311.9 ریال23:28:50
2,319 ریال22:36:41
2,311.9 ریال22:35:54
2,311.9 ریال22:35:52
2,319 ریال22:29:40
2,311.9 ریال22:28:48
2,319 ریال22:22:36
2,311.9 ریال22:21:53
2,319 ریال22:15:44
2,319 ریال22:15:42
2,311.9 ریال22:14:49
2,319 ریال22:08:44
2,311.9 ریال22:07:51
2,319 ریال21:22:37
2,311.9 ریال21:21:56
2,319 ریال21:15:46
2,319 ریال21:15:44
2,311.9 ریال21:14:47
2,319 ریال21:08:38
2,311.9 ریال21:07:46
2,319 ریال20:22:39
2,311.9 ریال20:21:51
2,319 ریال20:15:41
2,319 ریال20:15:41
2,311.9 ریال20:14:49
2,319 ریال20:08:48
2,311.9 ریال20:07:54
2,319 ریال20:02:19
2,311.9 ریال20:01:49
2,311.9 ریال20:01:48
2,319 ریال19:57:38
2,311.9 ریال19:56:54
2,319 ریال19:50:52
2,319 ریال19:50:51
2,311.9 ریال19:49:48
2,319 ریال19:22:38
2,311.9 ریال19:21:52
2,319 ریال19:15:41
2,319 ریال19:15:40
2,311.9 ریال19:14:44
2,319 ریال18:43:36
2,311.9 ریال18:42:46
2,319 ریال18:36:39
2,311.9 ریال18:35:56
2,311.9 ریال18:35:54
2,319 ریال18:29:34
2,311.9 ریال18:28:46
2,319 ریال18:22:35
2,311.9 ریال18:21:53
2,319 ریال18:15:38
2,319 ریال18:15:38
2,311.9 ریال18:14:48
2,319 ریال18:08:39
2,311.9 ریال18:07:52
2,319 ریال17:36:38
2,311.9 ریال17:35:50
2,311.9 ریال17:35:50
2,319 ریال17:29:34
2,311.9 ریال17:28:44
2,319 ریال16:43:30
2,311.9 ریال16:42:40
2,319 ریال16:36:34
2,311.9 ریال16:35:45
2,311.9 ریال16:35:45
2,319 ریال16:29:30
2,311.9 ریال16:28:41
2,319 ریال16:26:33
2,318 ریال16:22:32
2,311.9 ریال16:21:47
2,318 ریال16:15:33
2,318 ریال16:15:33
2,311.9 ریال16:14:40
2,318 ریال16:08:31
2,311.9 ریال16:07:39
2,318 ریال16:01:52
2,319 ریال14:22:23
2,311.9 ریال14:21:36
2,319 ریال14:15:27
2,319 ریال14:15:26
2,311.9 ریال14:14:31
2,319 ریال14:08:26
2,311.9 ریال14:07:36
2,319 ریال12:36:20
2,311.9 ریال12:35:32
2,311.9 ریال12:35:30
2,319 ریال12:29:19
2,311.9 ریال12:28:27
2,319 ریال12:22:18
2,311.9 ریال12:21:32
2,319 ریال12:16:23
2,317 ریال12:15:28
2,317 ریال12:15:27
2,311.9 ریال12:14:32
2,317 ریال12:11:25
2,318 ریال12:08:21
2,311.9 ریال12:07:32
2,318 ریال12:01:34
2,319 ریال12:01:01
2,319 ریال12:01:00
2,318 ریال11:57:19
2,319 ریال11:56:27
2,318 ریال11:51:24
2,319 ریال11:43:20
2,311.9 ریال11:42:28
2,319 ریال11:36:21
2,311.9 ریال11:35:33
2,311.9 ریال11:35:33
2,319 ریال11:29:17
2,311.9 ریال11:28:25
2,319 ریال11:22:18
2,311.9 ریال11:21:33
2,319 ریال11:15:23
2,319 ریال11:15:23
2,311.9 ریال11:14:24
2,319 ریال11:08:08
2,311.9 ریال11:07:17
2,319 ریال11:01:12
2,311.9 ریال11:00:34
2,311.9 ریال11:00:33
2,319 ریال10:57:08
2,311.9 ریال10:56:17
2,319 ریال10:50:10
2,319 ریال10:50:10
2,311.9 ریال10:49:17
2,319 ریال10:43:08
2,318 ریال10:42:17
2,319 ریال10:36:09
2,318 ریال10:35:17
2,318 ریال10:35:17
2,319 ریال10:31:11
2,318 ریال10:01:13
2,311.9 ریال10:00:34
2,311.9 ریال10:00:34
2,318 ریال9:57:08
2,311.9 ریال9:56:17
2,313 ریال9:50:10
2,313 ریال9:50:10
2,311.9 ریال9:49:16
2,313 ریال9:43:08
2,311.9 ریال9:42:17
2,313 ریال9:36:09
2,311.9 ریال9:35:18
2,311.9 ریال9:35:16
2,313 ریال9:29:09
2,311.9 ریال9:28:16
2,313 ریال9:26:08
2,319 ریال9:22:08
2,317 ریال8:43:06
2,311.9 ریال8:42:14
2,317 ریال8:41:07
2,318 ریال8:36:08
2,311.9 ریال8:35:15
2,311.9 ریال8:35:14
2,318 ریال8:29:07
2,311.9 ریال8:28:14
2,318 ریال7:43:06
2,311.9 ریال7:42:13
2,318 ریال7:36:07
2,311.9 ریال7:35:13
2,311.9 ریال7:35:12
2,318 ریال7:29:06
2,311.9 ریال7:28:11
2,318 ریال7:22:06
2,311.9 ریال7:21:12
2,318 ریال7:15:06
2,311.9 ریال7:14:11
2,318 ریال7:08:06
2,311.9 ریال7:07:13
2,318 ریال7:01:09
2,311.9 ریال7:00:27
2,311.9 ریال7:00:26
2,318 ریال6:57:06
2,311.9 ریال6:56:13
2,318 ریال6:50:08
2,318 ریال6:50:07
2,311.9 ریال6:49:14
2,318 ریال6:43:06
2,311.9 ریال6:42:14
2,318 ریال6:36:07
2,311.9 ریال6:35:16
2,311.9 ریال6:35:15
2,318 ریال6:29:07
2,311.9 ریال6:28:13
2,318 ریال6:01:12
2,311.9 ریال6:00:25
2,311.9 ریال6:00:23
2,318 ریال5:57:06
2,311.9 ریال5:56:15
2,318 ریال5:50:07
2,318 ریال5:50:07
2,311.9 ریال5:49:15
2,318 ریال5:43:05
2,311.9 ریال5:42:12
2,318 ریال5:36:07
2,311.9 ریال5:35:13
2,311.9 ریال5:35:13
2,318 ریال5:29:06
2,311.9 ریال5:28:12
2,318 ریال5:22:06
2,311.9 ریال5:21:15
2,318 ریال5:15:07
2,318 ریال5:15:06
2,312.1 ریال5:14:12
2,318 ریال5:08:05
2,312.1 ریال5:07:12
2,318 ریال5:01:07
2,312.1 ریال5:00:19
2,312.1 ریال5:00:18
2,318 ریال4:57:05
2,312.1 ریال4:56:13
2,318 ریال4:50:06
2,318 ریال4:50:06
2,312.1 ریال4:49:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی