شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / سومونی تاجیکستان

  • نرخ فعلی:9.6988
  • بالاترین قیمت روز:9.6998
  • پایین ترین قیمت روز:9.6988
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:9.6998
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:9.6988
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.6988 ریال6:43:08
9.6998 ریال6:42:19
9.6988 ریال6:36:08
9.6998 ریال6:35:23
9.6998 ریال6:35:23
9.6988 ریال6:29:07
9.6998 ریال6:28:18
9.6988 ریال6:22:08
9.6998 ریال6:21:21
9.6988 ریال6:15:10
9.6988 ریال6:15:09
9.6998 ریال6:14:20
9.6988 ریال6:08:07
9.6998 ریال6:07:20
9.6988 ریال6:01:12
9.6998 ریال6:00:37
9.6998 ریال6:00:37
9.6988 ریال5:57:08
9.6998 ریال5:56:20
9.6988 ریال5:50:11
9.6988 ریال5:50:11
9.6998 ریال5:49:18
9.6988 ریال5:43:08
9.6998 ریال5:42:19
9.6988 ریال5:36:07
9.6998 ریال5:35:22
9.6998 ریال5:35:22
9.6988 ریال5:29:06
9.6998 ریال5:28:18
9.6988 ریال5:22:07
9.6998 ریال5:21:20
9.6988 ریال5:15:08
9.6988 ریال5:15:08
9.6998 ریال5:14:18
9.6988 ریال5:08:06
9.6998 ریال5:07:17
9.6988 ریال5:01:09
9.6998 ریال5:00:28
9.6998 ریال5:00:28
9.6988 ریال4:57:06
9.6998 ریال4:56:16
9.6988 ریال4:50:09
9.6988 ریال4:50:08
9.6998 ریال4:49:16
9.6988 ریال4:43:08
9.6998 ریال4:42:17
9.6988 ریال4:36:07
9.6998 ریال4:35:19
9.6998 ریال4:35:18
9.6988 ریال4:29:06
9.6998 ریال4:28:17
9.6988 ریال4:22:06
9.6998 ریال4:21:18
9.6988 ریال4:15:07
9.6988 ریال4:15:06
9.6998 ریال4:14:17
9.6988 ریال4:08:05
9.6998 ریال4:07:15
9.6988 ریال4:01:09
9.6998 ریال4:00:28
9.6998 ریال4:00:27
9.6988 ریال3:57:06
9.6998 ریال3:56:19
9.6988 ریال3:50:09
9.6988 ریال3:50:09
9.6998 ریال3:49:16
9.6988 ریال3:43:06
9.6998 ریال3:42:17
9.6988 ریال3:36:07
9.6998 ریال3:35:19
9.6998 ریال3:35:19
9.6988 ریال3:29:07
9.6998 ریال3:28:16
9.6988 ریال3:22:06
9.6998 ریال3:21:19
9.6988 ریال3:15:07
9.6988 ریال3:15:07
9.6998 ریال3:14:19
9.6988 ریال3:08:07
9.6998 ریال3:07:16
9.6988 ریال3:01:09
9.6998 ریال3:00:29
9.6998 ریال3:00:27
9.6988 ریال2:57:06
9.6998 ریال2:56:19
9.6988 ریال2:50:09
9.6988 ریال2:50:08
9.6998 ریال2:49:17
9.6988 ریال2:43:06
9.6998 ریال2:42:21
9.6988 ریال2:36:08
9.6998 ریال2:35:25
9.6998 ریال2:35:24
9.6988 ریال2:29:07
9.6998 ریال2:28:16
9.6988 ریال2:22:07
9.6998 ریال2:21:20
9.6988 ریال2:15:08
9.6988 ریال2:15:08
9.6998 ریال2:14:16
9.6988 ریال2:08:07
9.6998 ریال2:07:20
9.6988 ریال2:01:14
9.6998 ریال2:00:39
9.6998 ریال2:00:38
9.6988 ریال1:57:08
9.6998 ریال1:56:17
9.6988 ریال1:50:10
9.6988 ریال1:50:10
9.6998 ریال1:49:17
9.6988 ریال1:43:08
9.6998 ریال1:42:21
9.6988 ریال1:36:07
9.6998 ریال1:35:21
9.6998 ریال1:35:20
9.6988 ریال1:29:07
9.6998 ریال1:28:16
9.6988 ریال1:22:06
9.6998 ریال1:21:18
9.6988 ریال1:15:07
9.6988 ریال1:15:07
9.6998 ریال1:14:18
9.6988 ریال1:08:06
9.6998 ریال1:07:16
9.6988 ریال1:01:09
9.6998 ریال1:00:32
9.6998 ریال1:00:24
9.6988 ریال0:57:06
9.6998 ریال0:56:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات