شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:960
  • بالاترین قیمت روز:963.19
  • پایین ترین قیمت روز:932.77
  • بیشترین مقدار نوسان روز:27.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:932.77
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:960
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
960 ریال20:36:11
932.9 ریال20:35:32
932.9 ریال20:35:31
960 ریال20:29:12
932.9 ریال20:28:23
960 ریال20:22:13
932.9 ریال20:21:28
960 ریال20:17:13
932.9 ریال20:15:17
932.9 ریال20:15:16
960 ریال19:35:35
960 ریال19:35:34
932.9 ریال19:33:18
960 ریال19:00:57
960 ریال19:00:55
932.9 ریال18:59:10
960 ریال18:51:13
932.9 ریال18:50:21
932.9 ریال18:50:20
960 ریال17:27:15
932.9 ریال17:25:20
932.9 ریال17:25:19
960 ریال17:03:20
932.89 ریال17:01:31
960 ریال16:15:26
963.19 ریال16:13:56
960 ریال6:21:28
932.77 ریال6:19:07
960 ریال3:51:07
932.77 ریال3:50:07
932.77 ریال3:50:07
960 ریال2:25:07
960 ریال2:25:06
932.77 ریال2:23:06
960 ریال1:09:05
932.77 ریال1:08:06
960 ریال0:25:06
960 ریال0:25:05
932.77 ریال0:23:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات