iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.2095
  • بالاترین قیمت روز:4.225
  • پایین ترین قیمت روز:4.1405
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1405
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۴۲
  • نرخ روز گذشته:4.223
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0135

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.2095 ریال15:36:42
4.1405 ریال15:35:57
4.1405 ریال15:35:55
4.2095 ریال15:29:40
4.1405 ریال15:28:56
4.2095 ریال15:22:41
4.1405 ریال15:21:49
4.2095 ریال15:15:42
4.2095 ریال15:15:40
4.1405 ریال15:14:50
4.2095 ریال15:08:42
4.1405 ریال15:07:47
4.2095 ریال15:01:56
4.1405 ریال15:01:29
4.1405 ریال15:01:26
4.2095 ریال14:57:36
4.1405 ریال14:56:48
4.2095 ریال14:50:46
4.2095 ریال14:50:45
4.1405 ریال14:49:48
4.2095 ریال14:43:38
4.1405 ریال14:42:45
4.2095 ریال14:36:39
4.1405 ریال14:35:53
4.1405 ریال14:35:52
4.2095 ریال14:31:48
4.209 ریال14:29:37
4.1405 ریال14:28:45
4.209 ریال14:22:36
4.1405 ریال14:21:49
4.209 ریال14:15:41
4.209 ریال14:15:38
4.1405 ریال14:14:49
4.209 ریال14:08:40
4.1405 ریال14:07:46
4.209 ریال14:01:54
4.1405 ریال14:01:22
4.1405 ریال14:01:20
4.21 ریال13:57:35
4.1405 ریال13:56:49
4.21 ریال13:50:57
4.21 ریال13:50:49
4.1405 ریال13:49:48
4.21 ریال13:43:36
4.1405 ریال13:42:47
4.21 ریال13:36:39
4.1405 ریال13:36:00
4.1405 ریال13:35:56
4.21 ریال13:29:37
4.1405 ریال13:28:45
4.208 ریال13:25:37
4.208 ریال13:25:36
4.205 ریال13:22:33
4.1405 ریال13:21:48
4.2035 ریال13:15:36
4.1405 ریال13:14:45
4.2035 ریال13:08:34
4.1405 ریال13:07:46
4.2035 ریال13:01:37
4.1405 ریال13:01:11
4.1405 ریال13:01:09
4.202 ریال12:57:30
4.1405 ریال12:56:40
4.202 ریال12:50:40
4.202 ریال12:50:36
4.1405 ریال12:49:40
4.202 ریال12:43:32
4.1405 ریال12:42:36
4.202 ریال12:36:29
4.1405 ریال12:35:37
4.1405 ریال12:35:37
4.202 ریال12:34:29
4.204 ریال12:31:31
4.202 ریال12:29:32
4.1405 ریال12:28:38
4.202 ریال12:22:10
4.1405 ریال12:21:19
4.201 ریال12:15:12
4.201 ریال12:15:11
4.1405 ریال12:14:18
4.201 ریال12:08:06
4.1405 ریال12:07:14
4.201 ریال12:01:07
4.1405 ریال12:00:24
4.1405 ریال12:00:24
4.201 ریال11:57:06
4.1405 ریال11:56:14
4.201 ریال11:50:06
4.1405 ریال11:49:14
4.201 ریال11:43:05
4.1405 ریال11:42:14
4.201 ریال11:40:06
4.201 ریال11:40:05
4.2001 ریال11:37:05
4.2 ریال11:36:06
4.1405 ریال11:35:16
4.1405 ریال11:35:16
4.2 ریال11:29:05
4.1405 ریال11:28:14
4.2 ریال11:22:05
4.1405 ریال11:21:14
4.2 ریال11:15:05
4.2 ریال11:15:05
4.1405 ریال11:14:13
4.2 ریال11:08:06
4.1405 ریال11:07:14
4.2 ریال11:01:07
4.1405 ریال11:00:21
4.1405 ریال11:00:20
4.2 ریال10:57:05
4.1405 ریال10:56:14
4.2 ریال10:54:10
4.206 ریال10:50:06
4.206 ریال10:50:05
4.1405 ریال10:49:14
4.208 ریال10:46:04
4.205 ریال10:43:05
4.1405 ریال10:42:14
4.205 ریال10:40:06
4.205 ریال10:40:05
4.206 ریال10:36:06
4.1405 ریال10:35:14
4.1405 ریال10:35:13
4.206 ریال10:31:04
4.205 ریال10:29:05
4.1405 ریال10:28:14
4.208 ریال10:22:04
4.1405 ریال10:21:14
4.208 ریال10:15:06
4.208 ریال10:15:05
4.1405 ریال10:14:13
4.208 ریال10:08:04
4.1405 ریال10:07:13
4.208 ریال10:01:06
4.1405 ریال10:00:22
4.1405 ریال10:00:16
4.208 ریال9:57:05
4.1405 ریال9:56:13
4.208 ریال9:50:05
4.208 ریال9:50:05
4.1405 ریال9:49:13
4.208 ریال9:46:04
4.21 ریال9:43:05
4.1405 ریال9:42:12
4.21 ریال9:36:05
4.1405 ریال9:35:14
4.1405 ریال9:35:14
4.21 ریال9:29:05
4.1405 ریال9:28:13
4.21 ریال9:22:04
4.1405 ریال9:21:14
4.21 ریال9:15:05
4.21 ریال9:15:05
4.1405 ریال9:14:13
4.21 ریال9:08:05
4.1405 ریال9:07:13
4.21 ریال9:01:06
4.1405 ریال9:00:21
4.1405 ریال9:00:19
4.21 ریال8:57:05
4.1405 ریال8:56:14
4.21 ریال8:50:06
4.21 ریال8:50:05
4.1405 ریال8:49:13
4.21 ریال8:46:04
4.216 ریال8:43:05
4.1405 ریال8:42:13
4.217 ریال8:36:05
4.1405 ریال8:35:14
4.1405 ریال8:35:14
4.217 ریال8:29:05
4.1405 ریال8:28:13
4.218 ریال8:22:05
4.1405 ریال8:21:14
4.218 ریال8:15:05
4.218 ریال8:15:05
4.1405 ریال8:14:13
4.218 ریال8:08:04
4.1405 ریال8:07:13
4.218 ریال8:04:04
4.22 ریال8:01:05
4.1405 ریال8:00:23
4.1405 ریال8:00:16
4.22 ریال7:57:05
4.1405 ریال7:56:13
4.22 ریال7:50:05
4.1405 ریال7:49:12
4.22 ریال7:43:04
4.1405 ریال7:42:13
4.22 ریال7:36:05
4.1405 ریال7:35:15
4.1405 ریال7:35:14
4.22 ریال7:29:05
4.1405 ریال7:28:13
4.22 ریال7:23:21
4.1405 ریال7:22:32
4.22 ریال7:15:06
4.22 ریال7:15:05
4.1405 ریال7:14:14
4.22 ریال7:08:05
4.1405 ریال7:07:14
4.22 ریال7:01:08
4.1405 ریال7:00:29
4.1405 ریال7:00:25
4.218 ریال6:57:06
4.1405 ریال6:56:15
4.218 ریال6:50:04
4.1405 ریال6:49:14
4.218 ریال6:43:05
4.1405 ریال6:42:14
4.215 ریال6:36:06
4.1405 ریال6:35:15
4.1405 ریال6:35:15
4.215 ریال6:29:05
4.1405 ریال6:28:14
4.213 ریال6:22:06
4.1405 ریال6:21:18
4.213 ریال6:16:06
4.217 ریال6:15:06
4.217 ریال6:15:06
4.1405 ریال6:14:15
4.217 ریال6:08:05
4.1405 ریال6:07:15
4.217 ریال6:01:14
4.1405 ریال6:00:25
4.1405 ریال6:00:25
4.215 ریال5:57:05
4.1405 ریال5:56:15
4.215 ریال5:52:04
4.218 ریال5:50:08
4.218 ریال5:50:08
4.1405 ریال5:49:17
4.218 ریال5:46:06
4.22 ریال5:43:05
4.1405 ریال5:42:14
4.22 ریال5:40:06
4.22 ریال5:40:06
4.221 ریال5:36:06
4.1405 ریال5:35:15
4.1405 ریال5:35:15
4.221 ریال5:29:06
4.1405 ریال5:28:13
4.221 ریال5:22:05
4.1405 ریال5:21:16
4.221 ریال5:15:06
4.221 ریال5:15:05
4.1405 ریال5:14:15
4.221 ریال5:13:04
4.222 ریال5:08:04
4.1405 ریال5:07:13
4.222 ریال5:01:08
4.1405 ریال5:00:23
4.1405 ریال5:00:21
4.22 ریال4:58:05
4.218 ریال4:57:05
4.1405 ریال4:56:13
4.218 ریال4:50:06
4.218 ریال4:50:06
4.1405 ریال4:49:13
4.218 ریال4:43:05
4.1405 ریال4:42:14
4.213 ریال4:36:06
4.1405 ریال4:35:17
4.1405 ریال4:35:16
4.213 ریال4:31:05
4.215 ریال4:29:05
4.1405 ریال4:28:13
4.215 ریال4:22:05
4.1405 ریال4:21:15
4.215 ریال4:16:04
4.21 ریال4:15:04
4.1405 ریال4:14:14
4.21 ریال4:10:04
4.22 ریال4:08:05
4.1405 ریال4:07:14
4.22 ریال4:04:04
4.2225 ریال4:01:06
4.1405 ریال4:00:22
4.1405 ریال4:00:20
4.2225 ریال3:57:05
4.1405 ریال3:56:14
4.2225 ریال3:50:07
4.2225 ریال3:50:06
4.1405 ریال3:49:13
4.2225 ریال3:43:04
4.1405 ریال3:42:13
4.2225 ریال3:36:05
4.1405 ریال3:35:17
4.1405 ریال3:35:15
4.2225 ریال3:29:04
4.1405 ریال3:28:13
4.2225 ریال3:22:05
4.1405 ریال3:21:14
4.2225 ریال3:16:04
4.225 ریال3:15:06
4.225 ریال3:15:06
4.1405 ریال3:14:14
4.225 ریال3:10:05
4.225 ریال3:10:04
4.223 ریال3:08:04
4.1405 ریال3:07:13
4.223 ریال3:01:07
4.1405 ریال3:00:21
4.1405 ریال3:00:21
4.223 ریال2:57:05
4.1405 ریال2:56:14
4.223 ریال2:50:06
4.223 ریال2:50:06
4.1405 ریال2:49:13
4.223 ریال2:43:05
4.1405 ریال2:42:13
4.223 ریال2:36:05
4.1405 ریال2:35:15
4.1405 ریال2:35:15
4.223 ریال2:29:05
4.1405 ریال2:28:13
4.223 ریال2:22:04
4.1405 ریال2:21:15
4.223 ریال2:15:05
4.223 ریال2:15:05
4.1405 ریال2:14:13
4.223 ریال2:08:05
4.1405 ریال2:07:13
4.223 ریال2:01:07
4.1405 ریال2:00:26
4.1405 ریال2:00:21
4.223 ریال1:57:05
4.1405 ریال1:56:13
4.223 ریال1:50:03
4.1405 ریال1:49:13
4.223 ریال1:43:05
4.1405 ریال1:42:14
4.223 ریال1:36:05
4.1405 ریال1:35:14
4.1405 ریال1:35:13
4.223 ریال1:29:06
4.1405 ریال1:28:13
4.223 ریال1:22:05
4.1405 ریال1:21:15
4.223 ریال1:15:06
4.223 ریال1:15:05
4.1405 ریال1:14:14
4.223 ریال1:08:05
4.1405 ریال1:07:13
4.223 ریال1:01:06
4.1405 ریال1:00:23
4.1405 ریال1:00:22
4.223 ریال0:57:05
4.1405 ریال0:56:14
4.223 ریال0:50:06
4.223 ریال0:50:05
4.1405 ریال0:49:12
4.223 ریال0:43:04
4.1405 ریال0:42:13
4.223 ریال0:36:05
4.1405 ریال0:35:15
4.1405 ریال0:35:15
4.223 ریال0:29:05
4.1405 ریال0:28:17
4.223 ریال0:22:05
4.1405 ریال0:21:15
4.223 ریال0:15:05
4.223 ریال0:15:05
4.1405 ریال0:14:13
4.223 ریال0:08:05
4.1405 ریال0:07:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات