شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار کویت

  • نرخ فعلی:0.304
  • بالاترین قیمت روز:0.3042
  • پایین ترین قیمت روز:0.3034
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3036
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.304
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار کویت در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار کویت در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.304 ریال22:36:12
0.3042 ریال22:35:33
0.3042 ریال22:35:31
0.304 ریال22:32:16
0.3042 ریال21:57:09
0.3034 ریال21:56:33
0.3042 ریال21:50:17
0.3042 ریال21:50:16
0.3034 ریال21:49:25
0.3042 ریال21:43:10
0.3034 ریال21:42:28
0.3042 ریال21:36:11
0.3034 ریال21:35:30
0.3034 ریال21:35:29
0.3042 ریال21:29:11
0.3034 ریال21:28:22
0.3042 ریال21:01:18
0.3034 ریال21:00:45
0.3034 ریال21:00:43
0.3042 ریال20:57:10
0.3034 ریال20:56:26
0.3042 ریال20:50:20
0.3042 ریال20:50:15
0.3034 ریال20:49:25
0.3042 ریال20:43:10
0.3034 ریال20:42:24
0.3042 ریال20:36:16
0.3034 ریال20:35:32
0.3034 ریال20:35:31
0.3042 ریال20:32:17
0.304 ریال20:29:12
0.3034 ریال20:28:23
0.304 ریال19:57:15
0.3034 ریال19:56:27
0.304 ریال19:50:24
0.304 ریال19:50:24
0.3034 ریال19:49:26
0.304 ریال19:43:13
0.3034 ریال19:42:27
0.304 ریال19:41:21
0.3042 ریال19:36:17
0.3034 ریال19:35:42
0.3034 ریال19:35:41
0.3042 ریال19:29:19
0.3034 ریال19:28:29
0.3042 ریال18:37:18
0.3034 ریال18:36:49
0.3034 ریال18:36:48
0.3042 ریال18:30:27
0.3034 ریال18:29:38
0.3042 ریال18:24:11
0.3034 ریال18:22:58
0.3042 ریال18:16:45
0.3042 ریال18:16:43
0.3034 ریال18:15:45
0.3042 ریال18:09:18
0.3034 ریال18:08:50
0.3042 ریال18:05:14
0.3034 ریال18:04:01
0.3034 ریال18:03:58
0.3042 ریال17:58:12
0.3034 ریال17:57:42
0.3042 ریال17:52:13
0.3042 ریال17:52:10
0.3034 ریال17:50:59
0.3042 ریال17:44:10
0.3039 ریال17:43:35
0.3042 ریال17:42:29
0.3039 ریال14:53:16
0.3041 ریال14:50:27
0.3041 ریال14:50:27
0.3039 ریال13:57:16
0.3038 ریال13:56:42
0.3039 ریال13:50:30
0.3039 ریال13:50:29
0.3038 ریال13:49:33
0.3039 ریال13:44:13
0.3038 ریال12:50:22
0.3038 ریال12:50:19
0.3039 ریال12:49:36
0.3038 ریال12:43:15
0.3039 ریال12:42:42
0.3038 ریال12:15:21
0.3038 ریال12:15:19
0.3039 ریال12:14:45
0.3038 ریال12:08:21
0.3039 ریال12:07:55
0.3038 ریال12:02:34
0.3039 ریال12:02:11
0.3039 ریال12:01:57
0.3038 ریال11:57:14
0.3039 ریال11:56:46
0.3038 ریال11:50:23
0.3038 ریال11:50:19
0.3039 ریال11:49:30
0.3038 ریال11:43:20
0.3039 ریال11:42:46
0.3038 ریال10:15:33
0.3038 ریال10:15:32
0.3039 ریال10:14:43
0.3038 ریال10:08:22
0.3039 ریال10:07:34
0.3038 ریال10:05:28
0.3038 ریال10:05:27
0.3039 ریال9:15:17
0.3039 ریال9:15:16
0.3034 ریال9:14:34
0.3039 ریال9:08:12
0.3034 ریال9:07:28
0.3039 ریال9:01:24
0.3034 ریال9:00:58
0.3034 ریال9:00:57
0.3039 ریال8:36:10
0.304 ریال7:44:06
0.3038 ریال7:43:06
0.304 ریال7:42:16
0.3038 ریال7:36:07
0.304 ریال5:15:07
0.304 ریال5:15:07
0.3036 ریال5:14:20
0.304 ریال5:08:05
0.3036 ریال3:15:06
0.3036 ریال3:15:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات