شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک گینه

  • نرخ فعلی:9475
  • بالاترین قیمت روز:9700
  • پایین ترین قیمت روز:9475
  • بیشترین مقدار نوسان روز:226
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,474
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:9,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:225

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,475 ریال3:17:05
9,700 ریال3:15:06
9,700 ریال3:15:06
9,515.3 ریال3:14:16
9,700 ریال3:08:05
9,515.3 ریال3:07:15
9,700 ریال3:01:11
9,515.3 ریال3:00:33
9,515.3 ریال3:00:31
9,700 ریال2:57:05
9,475 ریال2:56:18
9,700 ریال2:50:08
9,700 ریال2:50:07
9,475 ریال2:49:14
9,700 ریال2:43:04
9,475 ریال2:42:15
9,700 ریال2:36:05
9,515.3 ریال2:35:23
9,515.3 ریال2:35:20
9,475 ریال2:32:06
9,700 ریال2:29:05
9,515.3 ریال2:28:14
9,700 ریال2:22:05
9,515.3 ریال2:21:18
9,700 ریال0:32:06
9,475 ریال0:29:05
9,700 ریال0:17:06
9,475 ریال0:15:08
9,475 ریال0:15:07
9,700 ریال0:11:08
9,475 ریال0:08:05
9,700 ریال17:58:13
9,515.3 ریال17:57:42
9,700 ریال17:52:17
9,700 ریال17:52:15
9,515.3 ریال17:51:00
9,700 ریال17:45:11
9,701.94 ریال17:44:11
9,700 ریال17:43:36
9,701.94 ریال17:42:30
9,700 ریال17:33:47
9,474 ریال17:30:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات