شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک گینه

  • نرخ فعلی:9700
  • بالاترین قیمت روز:9700
  • پایین ترین قیمت روز:9475
  • بیشترین مقدار نوسان روز:225
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,475
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:9,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,700 ریال9:15:18
9,700 ریال9:15:18
9,494.9 ریال9:14:34
9,700 ریال9:08:12
9,494.9 ریال9:07:28
9,700 ریال9:02:17
9,475 ریال9:01:26
9,494.9 ریال9:00:58
9,494.9 ریال9:00:58
9,475 ریال8:59:11
9,700 ریال6:50:09
9,700 ریال6:50:09
9,494.9 ریال6:49:18
9,700 ریال6:43:05
9,494.9 ریال6:42:18
9,700 ریال6:26:07
9,475 ریال6:23:06
9,700 ریال1:47:05
9,475 ریال1:44:06
9,700 ریال1:07:17
9,475 ریال1:05:06
9,475 ریال1:05:06
9,700 ریال1:02:08
9,475 ریال1:01:10
9,700 ریال1:00:36
9,700 ریال1:00:22
9,475 ریال0:59:05
9,700 ریال0:50:09
9,700 ریال0:50:08
9,475 ریال0:49:18
9,700 ریال0:43:05
9,475 ریال0:42:17
9,700 ریال0:35:23
9,700 ریال0:35:23
9,475 ریال0:32:08
9,700 ریال0:20:09
9,700 ریال0:20:07
9,475 ریال0:17:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات