iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لاری گرجستان

  • نرخ فعلی:2.843
  • بالاترین قیمت روز:2.8795
  • پایین ترین قیمت روز:2.84
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.875
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۸:۱۸
  • نرخ روز گذشته:2.865
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.022

نمودار کندل استیک دلار / لاری گرجستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لاری گرجستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.843 ریال21:08:18
2.875 ریال21:07:28
2.843 ریال21:01:37
2.875 ریال21:01:00
2.875 ریال21:00:58
2.843 ریال20:57:20
2.875 ریال20:56:38
2.843 ریال20:50:25
2.843 ریال20:50:25
2.875 ریال20:49:28
2.843 ریال20:43:18
2.875 ریال20:42:29
2.843 ریال20:36:24
2.875 ریال20:35:39
2.875 ریال20:35:39
2.843 ریال20:29:17
2.875 ریال20:28:29
2.843 ریال20:22:18
2.875 ریال20:21:37
2.843 ریال20:15:23
2.843 ریال20:15:22
2.875 ریال20:14:32
2.843 ریال20:08:23
2.875 ریال20:07:36
2.843 ریال20:01:54
2.875 ریال20:01:35
2.875 ریال20:01:29
2.843 ریال19:57:22
2.875 ریال19:56:39
2.843 ریال19:50:32
2.843 ریال19:50:30
2.875 ریال19:49:38
2.843 ریال19:43:21
2.875 ریال19:42:37
2.843 ریال19:36:29
2.875 ریال19:35:43
2.875 ریال19:35:42
2.843 ریال19:29:19
2.875 ریال19:28:32
2.843 ریال19:25:22
2.843 ریال19:25:21
2.847 ریال19:22:25
2.875 ریال19:21:34
2.843 ریال19:15:27
2.843 ریال19:15:25
2.875 ریال19:14:29
2.843 ریال19:08:22
2.875 ریال19:07:37
2.843 ریال19:01:42
2.875 ریال19:01:11
2.875 ریال19:01:09
2.843 ریال18:57:25
2.875 ریال18:56:44
2.843 ریال18:50:39
2.843 ریال18:50:38
2.875 ریال18:49:34
2.843 ریال18:43:23
2.875 ریال18:42:35
2.843 ریال18:36:30
2.875 ریال18:35:56
2.875 ریال18:35:56
2.843 ریال18:29:25
2.875 ریال18:28:37
2.843 ریال18:22:25
2.875 ریال18:21:47
2.843 ریال18:15:29
2.843 ریال18:15:28
2.875 ریال18:14:37
2.843 ریال18:08:29
2.875 ریال18:07:45
2.843 ریال18:01:57
2.875 ریال18:01:41
2.875 ریال18:01:38
2.843 ریال17:57:28
2.875 ریال17:56:38
2.843 ریال17:50:38
2.843 ریال17:50:37
2.875 ریال17:49:45
2.843 ریال17:43:28
2.875 ریال17:42:58
2.843 ریال17:36:43
2.875 ریال17:35:57
2.875 ریال17:35:56
2.843 ریال17:29:26
2.875 ریال17:28:34
2.843 ریال17:22:30
2.875 ریال17:21:42
2.843 ریال17:19:34
2.842 ریال17:15:30
2.842 ریال17:15:29
2.875 ریال17:14:36
2.842 ریال17:08:38
2.875 ریال17:08:10
2.842 ریال17:01:59
2.875 ریال17:01:32
2.875 ریال17:01:29
2.842 ریال16:58:27
2.847 ریال16:57:29
2.875 ریال16:56:39
2.847 ریال16:55:28
2.847 ریال16:55:27
2.842 ریال16:50:34
2.842 ریال16:50:33
2.875 ریال16:49:36
2.842 ریال16:43:29
2.875 ریال16:42:47
2.842 ریال16:36:31
2.875 ریال16:35:38
2.875 ریال16:35:38
2.842 ریال16:34:24
2.84 ریال16:31:37
2.842 ریال16:29:18
2.875 ریال16:28:30
2.842 ریال16:22:29
2.875 ریال16:21:43
2.842 ریال16:15:29
2.842 ریال16:15:29
2.875 ریال16:14:36
2.842 ریال16:13:21
2.845 ریال16:08:22
2.875 ریال16:07:35
2.845 ریال16:04:24
2.847 ریال16:01:36
2.875 ریال16:01:17
2.875 ریال16:01:12
2.847 ریال15:57:21
2.875 ریال15:56:35
2.847 ریال15:50:29
2.847 ریال15:50:28
2.875 ریال15:49:31
2.847 ریال15:43:19
2.875 ریال15:42:38
2.85 ریال15:36:34
2.875 ریال15:35:46
2.875 ریال15:35:46
2.85 ریال15:29:21
2.875 ریال15:29:12
2.85 ریال15:22:30
2.875 ریال15:21:52
2.85 ریال15:15:26
2.85 ریال15:15:24
2.875 ریال15:14:39
2.85 ریال15:08:21
2.875 ریال15:07:39
2.85 ریال15:02:26
2.875 ریال15:01:23
2.875 ریال15:01:19
2.85 ریال14:57:16
2.875 ریال14:56:39
2.85 ریال14:50:26
2.85 ریال14:50:23
2.875 ریال14:49:29
2.85 ریال14:43:12
2.875 ریال14:42:39
2.85 ریال14:36:28
2.875 ریال14:36:08
2.875 ریال14:36:07
2.85 ریال14:29:26
2.875 ریال14:28:39
2.85 ریال14:22:22
2.875 ریال14:21:46
2.85 ریال14:15:22
2.85 ریال14:15:20
2.875 ریال14:14:33
2.85 ریال14:08:15
2.875 ریال14:07:43
2.85 ریال14:01:35
2.875 ریال14:01:13
2.875 ریال14:01:07
2.85 ریال13:57:19
2.875 ریال13:56:37
2.85 ریال13:50:21
2.85 ریال13:50:21
2.875 ریال13:49:30
2.85 ریال13:48:18
2.854 ریال13:43:17
2.875 ریال13:42:41
2.854 ریال13:36:28
2.875 ریال13:35:50
2.875 ریال13:35:49
2.854 ریال13:29:17
2.875 ریال13:28:35
2.854 ریال13:22:17
2.875 ریال13:21:46
2.854 ریال13:15:28
2.854 ریال13:15:28
2.875 ریال13:14:34
2.854 ریال13:08:19
2.875 ریال13:07:41
2.854 ریال13:02:23
2.875 ریال13:01:29
2.875 ریال13:01:27
2.854 ریال12:57:23
2.875 ریال12:56:49
2.854 ریال12:50:15
2.854 ریال12:50:11
2.875 ریال12:49:32
2.854 ریال12:43:20
2.875 ریال12:42:44
2.854 ریال12:36:29
2.875 ریال12:35:54
2.875 ریال12:35:53
2.854 ریال12:29:21
2.875 ریال12:28:40
2.854 ریال12:22:35
2.875 ریال12:21:37
2.854 ریال12:15:29
2.854 ریال12:15:28
2.875 ریال12:14:44
2.854 ریال12:08:29
2.875 ریال12:07:50
2.854 ریال12:02:54
2.875 ریال12:01:59
2.875 ریال12:01:56
2.854 ریال11:57:26
2.875 ریال11:56:47
2.854 ریال11:50:34
2.854 ریال11:50:30
2.875 ریال11:49:38
2.854 ریال11:43:37
2.875 ریال11:43:00
2.854 ریال11:36:40
2.875 ریال11:35:52
2.875 ریال11:35:52
2.854 ریال11:29:26
2.875 ریال11:28:37
2.854 ریال11:22:36
2.875 ریال11:21:51
2.854 ریال11:15:36
2.854 ریال11:15:34
2.875 ریال11:14:36
2.854 ریال11:08:22
2.875 ریال11:07:35
2.854 ریال11:01:37
2.875 ریال11:01:05
2.875 ریال11:01:05
2.854 ریال10:57:13
2.875 ریال10:56:37
2.854 ریال10:52:16
2.852 ریال10:50:21
2.852 ریال10:50:19
2.875 ریال10:49:26
2.852 ریال10:43:10
2.875 ریال10:42:29
2.852 ریال10:37:09
2.848 ریال10:36:15
2.875 ریال10:35:30
2.875 ریال10:35:30
2.848 ریال10:29:10
2.875 ریال10:28:26
2.848 ریال10:22:13
2.875 ریال10:21:29
2.848 ریال10:15:13
2.848 ریال10:15:13
2.875 ریال10:14:27
2.848 ریال10:10:11
2.848 ریال10:10:11
2.85 ریال10:08:14
2.875 ریال10:07:24
2.853 ریال10:01:30
2.875 ریال10:01:02
2.875 ریال10:01:00
2.855 ریال9:58:08
2.858 ریال9:57:11
2.875 ریال9:56:26
2.858 ریال9:52:09
2.86 ریال9:50:18
2.86 ریال9:50:17
2.875 ریال9:49:21
2.86 ریال9:46:10
2.863 ریال9:43:08
2.875 ریال9:42:29
2.865 ریال9:36:19
2.875 ریال9:35:41
2.875 ریال9:35:40
2.865 ریال9:29:12
2.875 ریال9:28:21
2.865 ریال9:22:11
2.875 ریال9:21:28
2.865 ریال9:15:13
2.865 ریال9:15:13
2.875 ریال9:14:20
2.865 ریال9:08:08
2.875 ریال9:07:20
2.8795 ریال9:01:20
2.875 ریال9:00:46
2.875 ریال9:00:46
2.8795 ریال8:57:08
2.875 ریال8:56:28
2.8795 ریال8:50:12
2.8795 ریال8:50:12
2.875 ریال8:49:21
2.8795 ریال8:43:08
2.875 ریال8:42:21
2.8795 ریال8:36:16
2.875 ریال8:35:31
2.875 ریال8:35:31
2.8795 ریال8:29:07
2.875 ریال8:28:19
2.8795 ریال8:22:08
2.875 ریال8:21:26
2.8795 ریال8:15:08
2.8795 ریال8:15:08
2.875 ریال8:14:18
2.8795 ریال8:08:08
2.875 ریال8:07:20
2.8795 ریال8:01:18
2.875 ریال8:00:46
2.875 ریال8:00:44
2.8795 ریال7:57:06
2.875 ریال7:56:20
2.8795 ریال7:50:12
2.8795 ریال7:50:12
2.875 ریال7:49:23
2.8795 ریال7:43:49
2.875 ریال7:42:55
2.8795 ریال7:36:11
2.875 ریال7:35:29
2.875 ریال7:35:27
2.8795 ریال7:29:06
2.875 ریال7:28:19
2.8795 ریال7:22:08
2.875 ریال7:21:26
2.8795 ریال7:15:09
2.8795 ریال7:15:09
2.875 ریال7:14:19
2.8795 ریال7:08:06
2.875 ریال7:07:22
2.8795 ریال7:01:17
2.875 ریال7:00:48
2.875 ریال7:00:37
2.8795 ریال6:57:06
2.875 ریال6:56:23
2.8795 ریال6:50:11
2.8795 ریال6:50:11
2.875 ریال6:49:18
2.8795 ریال6:43:07
2.875 ریال6:42:20
2.8795 ریال6:36:10
2.875 ریال6:35:29
2.875 ریال6:35:29
2.8795 ریال6:29:06
2.875 ریال6:28:18
2.8795 ریال6:22:07
2.875 ریال6:21:23
2.8795 ریال6:15:10
2.8795 ریال6:15:09
2.875 ریال6:14:21
2.8795 ریال6:08:07
2.875 ریال6:07:20
2.8795 ریال6:01:17
2.875 ریال6:00:43
2.875 ریال6:00:43
2.8795 ریال5:57:07
2.875 ریال5:56:22
2.8795 ریال5:50:09
2.8795 ریال5:50:08
2.875 ریال5:49:18
2.8795 ریال5:43:06
2.875 ریال5:42:18
2.8795 ریال5:36:10
2.875 ریال5:35:30
2.875 ریال5:35:24
2.8795 ریال5:29:06
2.875 ریال5:28:18
2.8795 ریال5:22:07
2.875 ریال5:21:22
2.8795 ریال5:15:08
2.8795 ریال5:15:07
2.875 ریال5:14:18
2.8795 ریال5:08:06
2.875 ریال5:07:15
2.8795 ریال5:01:14
2.875 ریال5:00:35
2.875 ریال5:00:27
2.8795 ریال4:57:06
2.875 ریال4:56:17
2.8795 ریال4:50:09
2.8795 ریال4:50:09
2.875 ریال4:49:15
2.8795 ریال4:43:06
2.875 ریال4:42:16
2.8795 ریال4:36:06
2.875 ریال4:35:18
2.875 ریال4:35:18
2.8795 ریال4:29:05
2.875 ریال4:28:16
2.8795 ریال4:22:06
2.875 ریال4:21:19
2.8795 ریال4:15:07
2.8795 ریال4:15:06
2.875 ریال4:14:16
2.8795 ریال4:08:06
2.875 ریال4:07:17
2.8795 ریال4:01:16
2.875 ریال4:00:35
2.875 ریال4:00:34
2.8795 ریال3:57:07
2.875 ریال3:56:18
2.8795 ریال3:50:08
2.875 ریال3:49:15
2.8795 ریال3:46:07
2.865 ریال3:43:06
2.875 ریال3:42:16
2.865 ریال3:36:08
2.875 ریال3:35:22
2.875 ریال3:35:21
2.865 ریال3:29:06
2.875 ریال3:28:18
2.865 ریال3:22:06
2.875 ریال3:21:22
2.865 ریال3:15:06
2.865 ریال3:15:06
2.875 ریال3:14:16
2.865 ریال3:08:07
2.875 ریال3:07:16
2.865 ریال3:01:15
2.875 ریال3:00:36
2.875 ریال3:00:27
2.865 ریال2:57:07
2.875 ریال2:56:17
2.865 ریال2:50:10
2.865 ریال2:50:09
2.875 ریال2:49:16
2.865 ریال2:43:06
2.875 ریال2:42:15
2.865 ریال2:36:07
2.875 ریال2:35:19
2.875 ریال2:35:19
2.865 ریال2:29:06
2.875 ریال2:28:16
2.865 ریال2:22:06
2.875 ریال2:21:19
2.865 ریال2:15:09
2.865 ریال2:15:08
2.875 ریال2:14:17
2.865 ریال2:08:07
2.875 ریال2:07:18
2.865 ریال2:01:17
2.875 ریال2:00:37
2.875 ریال2:00:37
2.865 ریال1:57:06
2.875 ریال1:56:17
2.865 ریال1:50:08
2.865 ریال1:50:08
2.875 ریال1:49:19
2.865 ریال1:43:07
2.875 ریال1:42:18
2.865 ریال1:36:07
2.875 ریال1:35:26
2.875 ریال1:35:25
2.865 ریال1:29:06
2.875 ریال1:28:16
2.865 ریال1:22:07
2.875 ریال1:21:20
2.865 ریال1:15:08
2.865 ریال1:15:07
2.875 ریال1:14:16
2.865 ریال1:08:06
2.875 ریال1:07:18
2.8795 ریال1:03:09
2.865 ریال1:01:15
2.875 ریال1:00:36
2.875 ریال1:00:36
2.865 ریال0:57:06
2.875 ریال0:56:17
2.865 ریال0:50:10
2.865 ریال0:50:09
2.875 ریال0:49:18
2.865 ریال0:43:06
2.875 ریال0:42:18
2.865 ریال0:36:08
2.875 ریال0:35:19
2.875 ریال0:35:19
2.865 ریال0:29:06
2.875 ریال0:28:16
2.865 ریال0:22:06
2.875 ریال0:21:21
2.865 ریال0:15:08
2.865 ریال0:15:08
2.875 ریال0:14:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات