شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لاری گرجستان

  • نرخ فعلی:3.2
  • بالاترین قیمت روز:3.2
  • پایین ترین قیمت روز:3.158
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.158
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۱:۲۲
  • نرخ روز گذشته:3.1846
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0154

نمودار کندل استیک دلار / لاری گرجستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لاری گرجستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2 ریال12:41:22
3.195 ریال11:08:08
3.158 ریال11:07:17
3.195 ریال11:01:12
3.158 ریال11:00:31
3.158 ریال11:00:31
3.195 ریال10:57:08
3.158 ریال10:56:16
3.195 ریال10:50:10
3.195 ریال10:50:10
3.158 ریال10:49:16
3.195 ریال10:43:08
3.158 ریال10:42:16
3.195 ریال10:36:09
3.158 ریال10:35:17
3.158 ریال10:35:16
3.195 ریال10:29:08
3.158 ریال10:28:17
3.195 ریال10:22:07
3.158 ریال10:21:19
3.1846 ریال10:15:10
3.1846 ریال10:15:09
3.158 ریال10:14:15
3.1846 ریال10:08:10
3.158 ریال10:07:16
3.1846 ریال10:01:12
3.158 ریال10:00:32
3.158 ریال10:00:31
3.1846 ریال9:57:08
3.158 ریال9:56:17
3.1846 ریال9:50:10
3.1846 ریال9:50:10
3.158 ریال9:49:16
3.1846 ریال9:43:08
3.158 ریال9:42:16
3.1846 ریال9:36:08
3.158 ریال9:35:17
3.158 ریال9:35:16
3.1846 ریال9:29:08
3.158 ریال9:28:16
3.1846 ریال9:22:07
3.158 ریال9:21:17
3.1846 ریال9:15:09
3.1846 ریال9:15:09
3.158 ریال9:14:14
3.1846 ریال9:08:08
3.158 ریال9:07:14
3.1846 ریال9:01:09
3.158 ریال9:00:23
3.158 ریال9:00:22
3.1846 ریال8:57:07
3.158 ریال8:56:14
3.1846 ریال8:50:09
3.1846 ریال8:50:08
3.158 ریال8:49:15
3.1846 ریال8:43:06
3.158 ریال8:42:14
3.1846 ریال8:36:08
3.158 ریال8:35:15
3.158 ریال8:35:14
3.1846 ریال8:29:07
3.158 ریال8:28:14
3.1846 ریال8:22:06
3.158 ریال8:21:15
3.1846 ریال8:15:08
3.1846 ریال8:15:07
3.158 ریال8:14:14
3.1846 ریال8:08:07
3.158 ریال8:07:14
3.1846 ریال8:01:09
3.158 ریال8:00:24
3.158 ریال8:00:23
3.1846 ریال7:57:06
3.158 ریال7:56:13
3.1846 ریال7:50:08
3.1846 ریال7:50:07
3.158 ریال7:49:13
3.1846 ریال7:43:06
3.158 ریال7:42:13
3.1846 ریال7:36:07
3.158 ریال7:35:13
3.158 ریال7:35:12
3.1846 ریال7:29:06
3.158 ریال7:28:11
3.1846 ریال7:22:06
3.158 ریال7:21:12
3.1846 ریال7:15:07
3.1846 ریال7:15:06
3.158 ریال7:14:11
3.1846 ریال7:08:06
3.158 ریال7:07:13
3.1846 ریال7:01:09
3.158 ریال7:00:26
3.158 ریال7:00:25
3.1846 ریال6:57:05
3.158 ریال6:56:13
3.1846 ریال6:50:07
3.1846 ریال6:50:07
3.158 ریال6:49:14
3.1846 ریال6:43:06
3.158 ریال6:42:14
3.1846 ریال6:36:07
3.158 ریال6:35:16
3.158 ریال6:35:15
3.1846 ریال6:29:07
3.158 ریال6:28:13
3.1846 ریال6:22:06
3.158 ریال6:21:20
3.1846 ریال6:15:07
3.1846 ریال6:15:06
3.158 ریال6:14:14
3.1846 ریال6:08:06
3.158 ریال6:07:16
3.1846 ریال6:01:12
3.158 ریال6:00:24
3.158 ریال6:00:22
3.1846 ریال5:57:06
3.158 ریال5:56:15
3.1846 ریال5:50:07
3.1846 ریال5:50:06
3.158 ریال5:49:14
3.1846 ریال5:43:05
3.158 ریال5:42:12
3.1846 ریال5:36:06
3.158 ریال5:35:13
3.158 ریال5:35:12
3.1846 ریال5:29:05
3.158 ریال5:28:12
3.1846 ریال5:22:05
3.158 ریال5:21:14
3.1846 ریال5:15:07
3.1846 ریال5:15:06
3.158 ریال5:14:12
3.1846 ریال5:08:05
3.158 ریال5:07:11
3.1846 ریال5:01:07
3.158 ریال5:00:19
3.158 ریال5:00:18
3.1846 ریال4:57:04
3.158 ریال4:56:13
3.1846 ریال4:50:06
3.1846 ریال4:50:06
3.158 ریال4:49:12
3.1846 ریال4:43:05
3.158 ریال4:42:13
3.1846 ریال4:36:05
3.158 ریال4:35:13
3.158 ریال4:35:13
3.1846 ریال4:29:05
3.158 ریال4:28:12
3.1846 ریال4:22:05
3.158 ریال4:21:12
3.1846 ریال4:15:06
3.1846 ریال4:15:05
3.158 ریال4:14:10
3.1846 ریال4:08:04
3.158 ریال4:07:12
3.1846 ریال4:01:06
3.158 ریال4:00:19
3.158 ریال4:00:19
3.1846 ریال3:57:05
3.158 ریال3:56:12
3.1846 ریال3:50:06
3.1846 ریال3:50:05
3.158 ریال3:49:12
3.1846 ریال3:43:05
3.158 ریال3:42:12
3.1846 ریال3:36:05
3.158 ریال3:35:13
3.158 ریال3:35:12
3.1846 ریال3:29:04
3.158 ریال3:28:12
3.1846 ریال3:22:05
3.158 ریال3:21:12
3.1846 ریال3:15:05
3.1846 ریال3:15:04
3.158 ریال3:14:11
3.1846 ریال3:08:05
3.158 ریال3:07:12
3.1846 ریال3:01:06
3.158 ریال3:00:19
3.158 ریال3:00:18
3.1846 ریال2:57:04
3.158 ریال2:56:12
3.1846 ریال2:50:05
3.1846 ریال2:50:04
3.158 ریال2:49:12
3.1846 ریال2:43:04
3.158 ریال2:42:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی