شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:0.7663
  • بالاترین قیمت روز:0.767
  • پایین ترین قیمت روز:0.766
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7665
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.7663
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7663 ریال9:22:18
0.766 ریال9:21:41
0.7663 ریال8:50:15
0.7663 ریال8:50:14
0.7666 ریال8:49:22
0.7663 ریال8:43:08
0.7666 ریال8:42:23
0.7663 ریال8:36:09
0.7669 ریال8:35:28
0.7669 ریال8:35:27
0.7663 ریال8:29:07
0.7669 ریال8:28:26
0.7663 ریال8:22:07
0.7669 ریال8:21:26
0.7663 ریال8:15:08
0.7663 ریال8:15:08
0.7669 ریال8:14:24
0.7663 ریال8:08:09
0.7669 ریال8:07:20
0.7663 ریال8:01:13
0.7669 ریال8:00:44
0.7669 ریال8:00:43
0.7663 ریال7:57:06
0.7669 ریال7:56:22
0.7663 ریال7:50:11
0.7663 ریال7:50:10
0.767 ریال7:49:19
0.7663 ریال7:43:06
0.767 ریال7:42:22
0.7663 ریال7:36:07
0.7667 ریال7:35:22
0.7667 ریال7:35:21
0.7663 ریال7:29:07
0.7667 ریال7:28:19
0.7663 ریال7:22:07
0.7667 ریال7:21:22
0.7663 ریال7:15:08
0.7663 ریال7:15:07
0.7668 ریال7:14:20
0.7663 ریال7:08:07
0.7668 ریال7:07:21
0.7663 ریال7:01:21
0.7668 ریال7:00:39
0.7668 ریال7:00:38
0.7663 ریال6:57:10
0.7668 ریال6:56:26
0.7663 ریال6:50:04
0.7666 ریال6:49:13
0.7663 ریال6:43:19
0.7666 ریال6:42:39
0.7663 ریال6:36:51
0.7666 ریال6:35:59
0.7663 ریال6:30:09
0.7666 ریال6:29:04
0.7663 ریال6:24:52
0.7666 ریال6:21:23
0.7663 ریال6:15:08
0.7663 ریال6:15:08
0.7666 ریال6:14:22
0.7663 ریال6:08:08
0.7666 ریال6:07:21
0.7663 ریال6:01:20
0.7666 ریال6:00:50
0.7666 ریال6:00:48
0.7663 ریال5:57:07
0.7666 ریال5:56:27
0.7663 ریال5:50:14
0.7663 ریال5:50:13
0.7664 ریال5:49:23
0.7663 ریال5:43:09
0.7664 ریال5:42:24
0.7663 ریال5:36:08
0.7665 ریال5:35:27
0.7665 ریال5:35:27
0.7663 ریال5:29:10
0.7665 ریال5:28:25
0.7663 ریال5:22:08
0.7665 ریال5:21:23
0.7663 ریال4:50:12
0.7663 ریال4:50:10
0.7664 ریال4:49:18
0.7663 ریال4:43:07
0.7664 ریال4:42:21
0.7663 ریال4:36:07
0.7661 ریال4:35:21
0.7661 ریال4:35:19
0.7663 ریال4:29:05
0.7661 ریال4:28:17
0.7663 ریال4:22:05
0.7661 ریال4:21:21
0.7663 ریال4:15:08
0.7663 ریال4:15:07
0.7661 ریال4:14:20
0.7663 ریال4:08:06
0.7661 ریال4:07:17
0.7663 ریال4:01:12
0.7661 ریال4:00:40
0.7661 ریال4:00:40
0.7663 ریال3:57:07
0.7661 ریال3:56:20
0.7663 ریال3:36:06
0.7665 ریال3:35:19
0.7665 ریال3:35:19
0.7663 ریال3:29:08
0.7665 ریال3:28:17
0.7663 ریال3:22:06
0.7665 ریال3:21:22
0.7663 ریال3:15:08
0.7663 ریال3:15:07
0.7666 ریال3:14:18
0.7663 ریال3:08:06
0.7666 ریال3:07:15
0.7663 ریال3:01:11
0.7666 ریال3:00:36
0.7666 ریال3:00:34
0.7663 ریال2:57:07
0.7666 ریال2:56:19
0.7663 ریال2:50:10
0.7663 ریال2:50:09
0.7665 ریال2:49:16
0.7663 ریال2:43:07
0.7665 ریال2:42:19
0.7663 ریال2:36:06
0.7666 ریال2:35:21
0.7666 ریال2:35:21
0.7663 ریال2:29:06
0.7666 ریال2:28:19
0.7663 ریال2:22:06
0.7666 ریال2:21:19
0.7663 ریال2:15:08
0.7663 ریال2:15:08
0.7666 ریال2:14:19
0.7663 ریال2:08:06
0.7666 ریال2:07:17
0.7663 ریال2:01:16
0.7666 ریال2:00:49
0.7666 ریال2:00:48
0.7663 ریال1:57:06
0.7666 ریال1:56:18
0.7663 ریال1:50:10
0.7663 ریال1:50:09
0.7667 ریال1:49:16
0.7663 ریال1:43:06
0.7667 ریال1:42:20
0.7663 ریال1:36:06
0.7669 ریال1:35:22
0.7669 ریال1:35:21
0.7663 ریال1:29:06
0.7669 ریال1:28:19
0.7663 ریال1:22:06
0.7669 ریال1:21:18
0.7663 ریال1:15:08
0.7663 ریال1:15:08
0.7667 ریال1:14:16
0.7663 ریال1:08:07
0.7667 ریال1:07:17
0.7663 ریال1:01:12
0.7667 ریال1:00:38
0.7667 ریال1:00:38
0.7663 ریال0:57:07
0.7667 ریال0:56:20
0.7663 ریال0:50:10
0.7663 ریال0:50:09
0.7668 ریال0:49:18
0.7663 ریال0:43:07
0.7668 ریال0:42:21
0.7663 ریال0:36:07
0.7665 ریال0:35:16
0.7665 ریال0:35:15
0.7663 ریال0:29:07
0.7665 ریال0:28:17
0.7663 ریال0:22:06
0.7665 ریال0:21:22
0.7663 ریال0:15:08
0.7663 ریال0:15:07
0.7665 ریال0:14:18
0.7663 ریال0:08:07
0.7665 ریال0:07:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات