شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:126.176
  • بالاترین قیمت روز:126.801
  • پایین ترین قیمت روز:126.159
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.56
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.43%
  • نرخ بازگشایی بازار:126.711
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۸:۴۶
  • نرخ روز گذشته:126.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.534

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
126.176 ریال18:08:46
126.159 ریال18:07:55
126.176 ریال18:06:54
126.21 ریال18:02:23
126.166 ریال18:01:52
126.166 ریال18:01:52
126.22 ریال17:57:42
126.166 ریال17:56:56
126.25 ریال17:51:49
126.26 ریال17:50:54
126.26 ریال17:50:53
126.166 ریال17:49:52
126.26 ریال17:43:38
126.166 ریال17:42:52
126.26 ریال17:41:47
126.23 ریال17:36:44
126.22 ریال17:35:56
126.22 ریال17:35:55
126.25 ریال17:31:50
126.24 ریال17:29:39
126.22 ریال17:28:47
126.24 ریال17:26:39
126.21 ریال17:22:37
126.25 ریال17:21:54
126.22 ریال17:16:45
126.25 ریال17:06:47
126.22 ریال17:01:58
126.37 ریال17:01:36
126.37 ریال17:01:35
126.26 ریال16:57:38
126.37 ریال16:56:51
126.28 ریال16:51:39
126.34 ریال16:50:44
126.34 ریال16:50:43
126.37 ریال16:49:48
126.34 ریال16:46:39
126.35 ریال16:43:36
126.4 ریال16:42:46
126.35 ریال16:41:39
126.36 ریال16:36:37
126.4 ریال16:35:54
126.4 ریال16:35:53
126.29 ریال16:31:52
126.35 ریال16:29:34
126.4 ریال16:28:45
126.35 ریال16:26:37
126.504 ریال16:22:36
126.41 ریال16:21:50
126.34 ریال16:16:36
126.42 ریال16:15:43
126.42 ریال16:15:40
126.41 ریال16:14:42
126.42 ریال16:11:36
126.41 ریال16:06:40
126.4 ریال16:01:55
126.38 ریال16:01:33
126.38 ریال16:01:32
126.42 ریال15:57:34
126.38 ریال15:46:36
126.37 ریال15:43:32
126.38 ریال15:42:46
126.37 ریال15:36:37
126.33 ریال15:35:58
126.33 ریال15:35:54
126.34 ریال15:29:33
126.33 ریال15:28:45
126.34 ریال15:26:34
126.32 ریال15:22:30
126.33 ریال15:15:36
126.33 ریال15:15:35
126.3 ریال15:14:39
126.33 ریال15:08:33
126.3 ریال15:07:42
126.33 ریال15:06:37
126.34 ریال15:01:41
126.31 ریال15:01:17
126.31 ریال15:01:14
126.29 ریال14:57:32
126.31 ریال14:56:45
126.32 ریال14:51:35
126.31 ریال14:46:33
126.3 ریال14:43:32
126.31 ریال14:42:42
126.3 ریال14:41:38
126.32 ریال14:36:34
126.43 ریال14:35:52
126.43 ریال14:35:50
126.37 ریال14:31:34
126.744 ریال14:29:31
126.43 ریال14:28:40
126.744 ریال14:26:28
126.38 ریال14:22:27
126.37 ریال14:21:45
126.799 ریال14:16:32
126.42 ریال14:15:34
126.42 ریال14:15:33
126.37 ریال14:14:40
126.42 ریال14:11:38
126.38 ریال14:08:35
126.37 ریال14:07:45
126.38 ریال14:06:36
126.39 ریال14:01:43
126.337 ریال14:01:19
126.337 ریال14:01:18
126.801 ریال13:57:30
126.337 ریال13:56:40
126.38 ریال13:51:36
126.8 ریال13:50:35
126.8 ریال13:50:34
126.337 ریال13:49:40
126.8 ریال13:46:30
126.41 ریال13:43:28
126.337 ریال13:42:40
126.41 ریال13:41:34
126.4 ریال13:36:30
126.44 ریال13:35:40
126.44 ریال13:35:40
126.8 ریال13:31:38
126.43 ریال13:29:27
126.44 ریال13:28:37
126.43 ریال13:26:29
126.44 ریال13:21:41
126.45 ریال13:16:29
126.43 ریال13:15:35
126.43 ریال13:15:34
126.26 ریال13:14:36
126.43 ریال13:11:32
126.45 ریال13:08:23
126.26 ریال13:07:36
126.45 ریال13:06:29
126.718 ریال13:01:37
126.162 ریال13:01:13
126.162 ریال13:01:13
126.26 ریال12:57:27
126.162 ریال12:56:38
126.25 ریال12:51:33
126.718 ریال12:50:42
126.718 ریال12:50:38
126.162 ریال12:49:35
126.718 ریال12:43:26
126.162 ریال12:42:35
126.718 ریال12:41:30
126.23 ریال12:36:31
126.718 ریال12:35:45
126.718 ریال12:35:43
126.719 ریال12:31:32
126.718 ریال12:26:24
126.197 ریال12:22:28
126.718 ریال12:16:28
126.719 ریال12:15:33
126.719 ریال12:15:33
126.162 ریال12:14:38
126.719 ریال12:11:30
126.718 ریال12:08:29
126.162 ریال12:07:38
126.718 ریال12:06:30
126.719 ریال12:01:42
126.717 ریال12:01:23
126.717 ریال12:01:22
126.718 ریال11:57:26
126.717 ریال11:56:38
126.719 ریال11:51:32
126.718 ریال11:50:33
126.718 ریال11:50:30
126.717 ریال11:49:36
126.718 ریال11:46:26
126.717 ریال11:43:23
126.715 ریال11:42:36
126.717 ریال11:36:28
126.715 ریال11:35:37
126.715 ریال11:35:37
126.717 ریال11:31:28
126.716 ریال11:29:20
126.715 ریال11:28:31
126.716 ریال11:22:19
126.715 ریال11:21:18
126.714 ریال10:22:05
126.713 ریال10:21:16
126.714 ریال10:16:06
126.713 ریال9:36:05
126.714 ریال9:35:15
126.714 ریال9:35:14
126.713 ریال9:29:05
126.714 ریال9:28:14
126.713 ریال9:22:05
126.714 ریال9:21:15
126.713 ریال9:15:06
126.713 ریال9:15:06
126.712 ریال9:14:13
126.713 ریال9:11:05
126.712 ریال6:36:05
126.711 ریال6:35:14
126.711 ریال6:35:13
126.712 ریال6:29:05
126.711 ریال6:28:12
126.712 ریال6:22:05
126.711 ریال6:00:21
126.711 ریال6:00:20
126.71 ریال5:22:04
126.711 ریال5:21:13
126.71 ریال5:16:04
126.711 ریال4:01:07
126.71 ریال4:00:19
126.71 ریال4:00:19
126.711 ریال3:57:05
126.71 ریال3:56:12
126.711 ریال3:51:04
126.71 ریال1:36:04
126.711 ریال1:35:11
126.711 ریال1:35:10
126.71 ریال1:29:04
126.711 ریال1:28:10
126.71 ریال1:22:04
126.711 ریال1:21:11
126.71 ریال1:15:04
126.71 ریال1:15:04
126.711 ریال1:14:10
126.71 ریال1:08:05
126.711 ریال1:07:10
126.71 ریال1:01:05
126.711 ریال1:00:17
126.711 ریال1:00:17
126.71 ریال0:57:04
126.711 ریال0:56:12
126.71 ریال0:50:05
126.71 ریال0:50:04
126.711 ریال0:49:11
126.71 ریال0:46:03
126.711 ریال0:41:04
126.71 ریال0:31:05
126.711 ریال0:29:04
126.71 ریال0:28:11
126.711 ریال0:26:04
126.71 ریال0:06:05
126.711 ریال0:05:10
126.711 ریال0:05:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی