شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کولن کاستا ریکا

  • نرخ فعلی:580.55
  • بالاترین قیمت روز:581.12
  • پایین ترین قیمت روز:575.49
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.51
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:577.08
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۶:۴۳
  • نرخ روز گذشته:581
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.45

نمودار کندل استیک دلار / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
580.55 ریال20:36:43
575.88 ریال20:36:00
575.88 ریال20:35:58
580.55 ریال20:29:38
575.88 ریال20:28:49
580.55 ریال20:22:39
575.88 ریال20:21:50
580.55 ریال20:15:41
580.55 ریال20:15:41
575.88 ریال20:14:49
580.55 ریال19:43:39
575.88 ریال19:42:49
580.55 ریال19:36:42
575.88 ریال19:35:54
575.88 ریال19:35:51
580.55 ریال19:29:37
575.88 ریال19:28:49
580.55 ریال19:22:38
575.88 ریال19:21:52
579 ریال19:16:42
580.55 ریال19:15:40
580.55 ریال19:15:40
575.88 ریال19:14:44
580.55 ریال18:22:35
581 ریال18:21:53
580.55 ریال18:16:37
581 ریال17:01:28
581 ریال17:01:27
581.12 ریال16:57:32
581 ریال11:43:19
575.49 ریال11:42:28
581 ریال11:36:21
575.49 ریال11:35:32
575.49 ریال11:35:32
581 ریال11:29:17
575.49 ریال11:28:25
581 ریال11:22:17
575.49 ریال9:22:07
581 ریال9:21:17
575.49 ریال9:15:09
575.49 ریال9:15:08
581 ریال9:14:14
575.49 ریال9:11:09
581 ریال7:43:06
575.88 ریال7:42:13
581 ریال7:36:07
575.88 ریال7:35:13
575.88 ریال7:35:12
581 ریال7:29:06
575.88 ریال7:28:10
581 ریال7:22:06
575.88 ریال7:21:12
581 ریال7:15:07
581 ریال7:15:06
575.88 ریال7:14:11
581 ریال5:43:05
575.88 ریال5:42:12
581 ریال5:36:06
575.88 ریال5:35:13
575.88 ریال5:35:12
581 ریال5:29:05
575.88 ریال5:28:12
581 ریال4:43:05
577.08 ریال4:42:13
581 ریال4:36:05
577.08 ریال4:35:13
577.08 ریال4:35:13
581 ریال4:31:06
577.08 ریال3:36:05
575.88 ریال3:35:13
575.88 ریال3:35:12
577.08 ریال3:29:04
575.88 ریال3:28:12
577.08 ریال3:22:04
581 ریال3:21:12
577.08 ریال3:15:05
577.08 ریال3:15:04
581 ریال3:14:11
577.08 ریال3:08:05
581 ریال3:07:12
577.08 ریال3:06:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی