شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو شیلی

  • نرخ فعلی:778.18
  • بالاترین قیمت روز:779.28
  • پایین ترین قیمت روز:774.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:29,029.68
  • درصد بیشترین نوسان روز:3632.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:777
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۱:۲۱
  • نرخ روز گذشته:777.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.78

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
778.18 ریال21:51:21
778.03 ریال21:50:26
778.03 ریال21:50:26
777.93 ریال21:49:29
778.03 ریال21:43:20
777.93 ریال21:42:31
0.030697 ریال21:41:29
0.02203 ریال21:41:28
0.116006 ریال21:38:21
15.67 ریال21:35:23
13.63 ریال21:35:15
124.725 ریال21:34:13
46.81 ریال21:32:14
2,308.7 ریال21:31:26
0.00165 ریال21:26:22
0.00598729 ریال21:26:19
0.02784 ریال21:26:18
3,774.47 ریال21:24:19
0.003453 ریال21:23:16
1.5951 ریال21:21:41
0.3286 ریال21:21:41
43.98 ریال21:21:39
0.00201453 ریال21:20:26
0.007583 ریال21:20:21
0.00898378 ریال21:17:17
0.00011779 ریال21:14:21
1,010.15 ریال21:12:12
511.88 ریال21:10:23
0.00004611 ریال21:08:22
0.01424 ریال21:08:21
0.00216782 ریال21:08:17
0.02746 ریال21:08:17
592.18 ریال20:59:20
15.28 ریال20:56:34
0.9682 ریال20:56:31
9.858 ریال20:56:29
0.00265565 ریال20:56:27
6.7793 ریال20:55:14
0.00000903 ریال20:53:22
0.0779902 ریال20:53:20
6.9326 ریال20:49:26
0.00257116 ریال20:47:22
0.0282027 ریال20:47:18
2.681 ریال20:43:21
14.4415 ریال20:43:12
6.3288 ریال20:42:37
1,288.36 ریال20:42:32
1.5591 ریال20:42:30
777.65 ریال20:42:27
1,573.65 ریال20:41:39
0.00787301 ریال20:38:23
0.028802 ریال20:38:21
0.15191 ریال20:38:20
2,370.2 ریال20:32:24
40.9 ریال20:32:20
0.151343 ریال20:32:19
21.47 ریال20:32:17
29,048.53 ریال20:32:05
18.8477 ریال20:29:15
0.001185 ریال20:23:16
4.6254 ریال20:21:34
66.2868 ریال20:21:34
10,529.22 ریال20:21:31
0.00055036 ریال20:17:19
0.009521 ریال20:17:16
0.0285286 ریال20:17:16
129.91 ریال20:13:18
0.00620063 ریال20:11:21
0.137534 ریال20:11:16
2.5 ریال20:11:14
2,313.45 ریال20:07:20
0.026 ریال20:02:50
40.36 ریال20:02:47
68.25 ریال20:02:41
0.006959 ریال19:59:19
0.0033271 ریال19:59:16
0.01893 ریال19:59:14
50.832 ریال19:59:08
1.1638 ریال19:56:28
363.8 ریال19:53:19
6.9356 ریال19:53:09
237.31 ریال19:51:26
17,807.9 ریال19:50:21
0.000509 ریال19:47:20
0.009292 ریال19:47:18
184.18 ریال19:45:20
0.006114 ریال19:35:21
0.03775 ریال19:35:20
5,923.75 ریال19:33:51
0.006981 ریال19:32:24
56.66 ریال19:32:19
7.7726 ریال19:29:06
1,925.25 ریال19:26:19
71.323 ریال19:25:06
0.6825 ریال19:25:05
66.404 ریال19:21:28
0.0071 ریال19:20:16
2,292.3 ریال19:19:19
0.5803 ریال19:19:08
142.24 ریال19:14:19
0.7 ریال19:02:43
12.64 ریال19:02:40
16.79 ریال19:02:39
3 ریال19:02:36
60.06 ریال19:00:39
778.08 ریال18:59:07
778.44 ریال18:57:08
778.56 ریال18:56:22
778.55 ریال18:55:07
778.55 ریال18:55:06
778.1 ریال18:53:06
777.91 ریال18:51:08
777.87 ریال18:50:16
777.87 ریال18:50:14
777.78 ریال18:49:19
777.86 ریال18:47:07
777.81 ریال18:45:08
777.81 ریال18:45:07
777.8 ریال18:43:07
777.78 ریال18:42:20
777.67 ریال18:41:08
777.63 ریال18:39:06
777.35 ریال18:37:06
777.66 ریال18:36:07
776.81 ریال18:35:25
776.81 ریال18:35:24
777.17 ریال18:33:07
777.59 ریال18:31:09
777.26 ریال18:29:07
776.81 ریال18:28:20
777.76 ریال18:27:07
777.91 ریال18:25:08
777.91 ریال18:25:07
777.75 ریال18:23:07
777.66 ریال18:22:07
776.81 ریال18:21:23
777.52 ریال18:19:06
777.65 ریال18:17:06
777.55 ریال18:15:04
775.2 ریال18:14:21
776.9 ریال18:13:06
776.47 ریال18:11:08
776.45 ریال18:09:07
776.47 ریال18:08:06
775.2 ریال18:07:19
776.29 ریال18:05:08
776.29 ریال18:05:07
775.89 ریال18:03:08
775.24 ریال18:01:34
775.2 ریال18:00:55
775.2 ریال18:00:53
775.15 ریال17:59:16
775.14 ریال17:57:17
775.2 ریال17:56:28
775.12 ریال17:55:19
775.12 ریال17:55:18
775.29 ریال17:53:17
774.92 ریال17:51:20
774.97 ریال17:50:26
774.97 ریال17:50:24
775.47 ریال17:49:27
775.55 ریال17:47:20
775.45 ریال17:45:20
775.45 ریال17:45:19
775.47 ریال17:42:30
775.41 ریال17:41:21
775.42 ریال17:39:18
775.32 ریال17:37:17
775.38 ریال17:36:18
776.05 ریال17:35:36
776.05 ریال17:35:35
775.44 ریال17:33:17
775.55 ریال17:31:23
775.58 ریال17:29:18
776.05 ریال17:28:30
775.91 ریال17:27:17
775.35 ریال17:25:17
775.15 ریال17:23:17
775.29 ریال17:22:17
776.05 ریال17:21:35
775.85 ریال17:19:19
775.76 ریال17:17:19
776.05 ریال17:15:19
776.05 ریال17:15:17
775.66 ریال17:14:31
776.06 ریال17:13:17
775.93 ریال17:11:21
775.89 ریال17:09:17
776.05 ریال17:08:18
775.66 ریال17:07:28
776.3 ریال17:05:19
776.3 ریال17:05:18
775.98 ریال17:03:21
775.14 ریال17:01:34
775.66 ریال17:00:58
775.66 ریال17:00:58
774.94 ریال16:59:17
774.9 ریال16:57:18
775.66 ریال16:56:33
775.16 ریال16:55:21
775.16 ریال16:55:19
775.65 ریال16:53:18
775.73 ریال16:51:20
776.01 ریال16:50:25
776.01 ریال16:50:23
776.53 ریال16:49:27
776.05 ریال16:47:17
775.41 ریال16:45:18
775.41 ریال16:45:18
775.78 ریال16:43:15
776.53 ریال16:42:26
776.04 ریال16:41:18
776.38 ریال16:39:16
776.55 ریال16:37:15
775.95 ریال16:36:17
777.65 ریال16:35:31
777.65 ریال16:35:31
776.41 ریال16:33:17
776.45 ریال16:31:22
776.89 ریال16:29:16
777.65 ریال16:28:28
776.86 ریال16:27:15
776.77 ریال16:25:17
776.77 ریال16:25:16
777.12 ریال16:23:16
776.37 ریال16:22:16
777.65 ریال16:21:31
776.72 ریال16:19:15
776.88 ریال16:17:16
777.2 ریال16:15:16
777.2 ریال16:15:14
777.08 ریال16:14:26
777.42 ریال16:13:12
777.9 ریال16:11:16
777.71 ریال16:09:12
776.97 ریال16:08:12
777.08 ریال16:07:22
776.94 ریال16:05:14
776.94 ریال16:05:12
777.85 ریال16:03:13
776.79 ریال16:01:21
777.08 ریال16:00:46
777.08 ریال16:00:45
776.74 ریال15:59:12
776.62 ریال15:57:14
777.08 ریال15:56:25
776.21 ریال15:55:14
776.21 ریال15:55:12
776.06 ریال15:53:12
776.56 ریال15:51:20
776.68 ریال15:50:11
775.96 ریال15:49:23
776.46 ریال15:47:11
776.7 ریال15:45:13
776.7 ریال15:45:12
777.15 ریال15:43:13
775.96 ریال15:42:23
776.96 ریال15:41:14
776.51 ریال15:39:13
775.9 ریال15:37:12
775.89 ریال15:36:13
777.2 ریال15:35:27
777.2 ریال15:35:26
776 ریال15:33:12
776.4 ریال15:31:18
776.94 ریال15:29:13
777.2 ریال15:28:23
775.46 ریال15:27:13
775.32 ریال15:25:13
775.32 ریال15:25:12
775.35 ریال15:23:11
776.19 ریال15:22:12
777.2 ریال15:21:29
776.4 ریال15:19:13
777 ریال15:17:14
777.19 ریال15:15:13
777.19 ریال15:15:13
778.2 ریال15:14:25
777.71 ریال15:13:12
777.2 ریال15:11:15
777.98 ریال15:09:07
776.9 ریال15:08:07
778.2 ریال15:07:18
776.9 ریال15:03:07
777.2 ریال15:01:12
778.2 ریال15:00:38
778.2 ریال15:00:37
777.2 ریال14:57:07
778.2 ریال14:55:09
778.2 ریال14:55:09
778.31 ریال14:53:07
779.21 ریال14:51:09
777.86 ریال14:50:11
777.86 ریال14:50:10
776.8 ریال14:49:19
777.86 ریال14:45:09
777.86 ریال14:45:09
777.5 ریال14:43:08
776.8 ریال14:42:20
777.5 ریال14:39:08
777.2 ریال14:36:09
776.8 ریال14:35:26
776.8 ریال14:35:25
777.87 ریال14:33:08
776.8 ریال14:15:09
776.8 ریال14:15:09
777.87 ریال14:14:21
776.8 ریال14:08:08
777.87 ریال14:07:20
776.8 ریال14:03:08
777.87 ریال1:36:07
777 ریال1:35:26
777 ریال1:35:26
777.87 ریال1:33:07
777 ریال0:50:10
777 ریال0:50:08
777.4 ریال0:49:15
777 ریال0:43:06
777.4 ریال0:42:18
777 ریال0:37:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات