شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:10.7759
  • بالاترین قیمت روز:10.7991
  • پایین ترین قیمت روز:10.7296
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.7643
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵:۲۳
  • نرخ روز گذشته:10.7991
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0232

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.7759 ریال16:15:23
10.7991 ریال16:13:55
10.7759 ریال16:03:01
10.7759 ریال16:02:58
10.7759 ریال16:02:54
10.7643 ریال15:57:58
10.7759 ریال15:57:27
10.7527 ریال15:56:18
10.7527 ریال15:56:14
10.7759 ریال14:15:16
10.7759 ریال14:15:15
10.7643 ریال14:14:26
10.7759 ریال14:08:16
10.7643 ریال14:07:26
10.7759 ریال14:01:23
10.7643 ریال14:00:59
10.7643 ریال14:00:59
10.7759 ریال13:59:14
10.7643 ریال13:50:21
10.7643 ریال13:50:19
10.7759 ریال13:49:25
10.7643 ریال13:43:10
10.7759 ریال13:42:26
10.7643 ریال13:36:11
10.7759 ریال13:33:12
10.7527 ریال13:31:13
10.7643 ریال13:29:08
10.7759 ریال13:28:25
10.7643 ریال13:27:09
10.7759 ریال13:15:14
10.7759 ریال13:15:12
10.7643 ریال13:14:25
10.7759 ریال13:08:09
10.7643 ریال13:07:25
10.7759 ریال13:03:12
10.7643 ریال12:36:10
10.7527 ریال12:35:33
10.7527 ریال12:35:33
10.7643 ریال12:29:28
10.7527 ریال12:28:45
10.7643 ریال12:25:37
10.7643 ریال12:25:35
10.7527 ریال12:21:50
10.7643 ریال12:19:29
10.7527 ریال12:13:26
10.7643 ریال12:11:32
10.7527 ریال11:49:37
10.7411 ریال11:43:24
10.7527 ریال11:37:26
10.7296 ریال11:36:34
10.7527 ریال11:33:23
10.7411 ریال11:31:28
10.7296 ریال11:29:22
10.7527 ریال11:28:36
10.7411 ریال11:25:29
10.7411 ریال11:25:27
10.7527 ریال11:23:20
10.7411 ریال11:22:21
10.7527 ریال11:21:39
10.7296 ریال11:19:20
10.7527 ریال11:15:27
10.7527 ریال11:15:26
10.7643 ریال11:14:34
10.7527 ریال11:09:22
10.7643 ریال10:50:27
10.7643 ریال10:50:24
10.7759 ریال10:49:31
10.7643 ریال10:43:17
10.7759 ریال10:42:32
10.7643 ریال10:37:14
10.7527 ریال10:36:15
10.7759 ریال9:50:12
10.7759 ریال9:50:11
10.7991 ریال9:49:20
10.7759 ریال9:43:08
10.7991 ریال9:42:21
10.7759 ریال9:39:07
10.7991 ریال1:50:07
10.7991 ریال1:50:07
10.7643 ریال1:49:16
10.7991 ریال1:43:06
10.7643 ریال1:36:06
10.7991 ریال1:35:18
10.7991 ریال1:35:17
10.7643 ریال1:33:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات