شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:12.2549
  • بالاترین قیمت روز:12.4224
  • پایین ترین قیمت روز:12.2533
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.3916
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۲:۳۷
  • نرخ روز گذشته:12.4224
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1675

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.2549 ریال21:22:37
12.2533 ریال21:21:55
12.2549 ریال21:15:46
12.2549 ریال21:15:44
12.2533 ریال21:14:47
12.2549 ریال21:08:37
12.2533 ریال21:07:46
12.2549 ریال20:22:39
12.2533 ریال20:21:50
12.2549 ریال20:15:41
12.2549 ریال20:15:41
12.2533 ریال20:14:49
12.2549 ریال20:08:48
12.2699 ریال20:07:53
12.2549 ریال20:02:18
12.2699 ریال19:56:54
12.2549 ریال19:50:52
12.2549 ریال19:50:51
12.2699 ریال19:49:47
12.2549 ریال19:46:43
12.2699 ریال19:41:46
12.2549 ریال19:36:42
12.2699 ریال19:16:42
12.2549 ریال19:15:40
12.2549 ریال19:15:40
12.2699 ریال19:14:44
12.2549 ریال19:11:39
12.2699 ریال19:08:39
12.285 ریال19:07:46
12.2699 ریال19:01:57
12.285 ریال19:01:37
12.285 ریال19:01:36
12.2699 ریال18:57:37
12.285 ریال18:56:51
12.4224 ریال18:50:44
12.4224 ریال18:50:43
12.285 ریال18:49:47
12.4224 ریال18:43:35
12.3001 ریال18:42:46
12.4224 ریال18:41:42
12.285 ریال18:36:39
12.3001 ریال18:35:56
12.3001 ریال18:35:54
12.4224 ریال18:31:46
12.2699 ریال18:29:34
12.3001 ریال18:28:46
12.2699 ریال18:26:41
12.4224 ریال18:22:35
12.285 ریال18:21:53
12.3001 ریال18:16:37
12.3153 ریال18:15:38
12.3153 ریال18:15:38
12.285 ریال18:14:48
12.3153 ریال18:11:45
12.3001 ریال18:08:39
12.285 ریال18:07:51
12.3001 ریال18:02:12
12.285 ریال17:36:38
12.4224 ریال17:31:44
12.3001 ریال17:29:34
12.4224 ریال17:28:44
12.3001 ریال17:26:35
12.4224 ریال17:22:32
12.3153 ریال17:21:50
12.3001 ریال17:16:33
12.4224 ریال17:15:41
12.4224 ریال17:15:38
12.3153 ریال17:14:41
12.4224 ریال17:11:35
12.3153 ریال17:01:54
12.3001 ریال17:01:28
12.3001 ریال17:01:27
12.3153 ریال16:57:32
12.3001 ریال16:56:43
12.3153 ریال16:50:41
12.3153 ریال16:50:41
12.3001 ریال16:49:41
12.3153 ریال16:46:34
12.3001 ریال16:22:31
12.4224 ریال16:21:47
12.3001 ریال16:15:33
12.3001 ریال16:15:33
12.4224 ریال16:14:40
12.3001 ریال16:11:35
12.3153 ریال16:08:30
12.4224 ریال16:07:38
12.3153 ریال16:06:32
12.3001 ریال16:01:52
12.4224 ریال15:41:32
12.3153 ریال15:02:13
12.4224 ریال15:00:58
12.4224 ریال15:00:55
12.3153 ریال14:57:28
12.4224 ریال14:56:42
12.3153 ریال14:50:31
12.3153 ریال14:50:30
12.4224 ریال14:49:36
12.3153 ریال14:43:26
12.4224 ریال14:42:36
12.3153 ریال14:41:28
12.4224 ریال14:36:30
12.3001 ریال14:35:37
12.3001 ریال14:35:36
12.4224 ریال14:31:32
12.3153 ریال14:29:24
12.3001 ریال14:28:32
12.3153 ریال14:26:25
12.4224 ریال14:22:23
12.3001 ریال14:11:25
12.3153 ریال14:08:26
12.3001 ریال14:07:36
12.3153 ریال14:01:37
12.4224 ریال13:56:31
12.3305 ریال13:51:26
12.3457 ریال13:50:29
12.3457 ریال13:50:27
12.4224 ریال13:49:30
12.3457 ریال13:46:24
12.3305 ریال13:43:21
12.4224 ریال13:42:32
12.3305 ریال13:41:27
12.4224 ریال13:35:35
12.4224 ریال13:35:34
12.3457 ریال13:31:29
12.3609 ریال13:29:21
12.4224 ریال13:28:30
12.3609 ریال13:22:20
12.4224 ریال13:21:32
12.3609 ریال13:16:23
12.3762 ریال13:15:25
12.3762 ریال13:15:25
12.4224 ریال13:14:33
12.3762 ریال13:08:20
12.4224 ریال13:07:28
12.3762 ریال13:06:22
12.4224 ریال13:01:27
12.4224 ریال13:01:27
12.3762 ریال12:56:30
12.4224 ریال12:50:24
12.4224 ریال12:50:24
12.3762 ریال12:49:28
12.4224 ریال12:46:21
12.3762 ریال12:36:20
12.3457 ریال12:35:32
12.3457 ریال12:35:30
12.3609 ریال12:29:19
12.3457 ریال12:28:27
12.3609 ریال12:26:20
12.3457 ریال12:22:18
12.3609 ریال12:21:32
12.3457 ریال12:15:27
12.3457 ریال12:15:27
12.3609 ریال12:14:32
12.3457 ریال12:08:20
12.3609 ریال12:07:32
12.3457 ریال12:01:34
12.3916 ریال12:01:00
12.3916 ریال12:01:00
12.3609 ریال11:57:18
12.3916 ریال11:56:27
12.4224 ریال11:51:23
12.3762 ریال11:50:28
12.3762 ریال11:50:27
12.3916 ریال11:49:28
12.3762 ریال11:46:22
12.3916 ریال11:26:18
12.3762 ریال11:21:32
12.3916 ریال11:16:17
12.3762 ریال11:01:12
12.4224 ریال11:00:31
12.4224 ریال11:00:31
12.3762 ریال10:57:08
12.4224 ریال10:56:16
12.3762 ریال10:51:09
12.3916 ریال10:50:10
12.3916 ریال10:50:09
12.4224 ریال10:49:16
12.3916 ریال10:46:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی