شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:10.8932
  • بالاترین قیمت روز:10.8932
  • پایین ترین قیمت روز:10.8814
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.8932
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:10.8814
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0118

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.8932 ریال1:15:07
10.8932 ریال1:15:06
10.8814 ریال1:14:18
10.8932 ریال1:08:06
10.8814 ریال1:07:16
10.8932 ریال1:01:10
10.8814 ریال1:00:35
10.8814 ریال1:00:34
10.8932 ریال0:57:06
10.8932 ریال17:54:01
10.8814 ریال17:52:15
10.8814 ریال17:52:13
10.8932 ریال17:48:19
10.8814 ریال17:45:10
10.8932 ریال17:44:11
10.8814 ریال17:43:35
10.8932 ریال17:42:30
10.8814 ریال17:36:59
10.8814 ریال17:36:57
10.8932 ریال17:33:47
10.8814 ریال17:29:43
10.8932 ریال17:27:34
10.8696 ریال17:24:14
10.8932 ریال17:23:29
10.8814 ریال17:22:59
10.8932 ریال17:17:32
10.8814 ریال17:11:27
10.8932 ریال17:08:23
10.8814 ریال17:07:43
10.8696 ریال17:05:33
10.8696 ریال17:05:32
10.8932 ریال17:02:46
10.8814 ریال16:50:41
10.8814 ریال16:50:38
10.8932 ریال16:49:58
10.8814 ریال16:44:22
10.8932 ریال16:38:28
10.8814 ریال16:36:24
10.8932 ریال16:32:35
10.8814 ریال16:29:24
10.8932 ریال16:28:37
10.8814 ریال16:22:21
10.8932 ریال16:21:40
10.8814 ریال16:20:37
10.8814 ریال16:20:33
10.8932 ریال16:05:22
10.8932 ریال16:05:20
10.9051 ریال16:02:31
10.8696 ریال16:01:34
10.8932 ریال16:01:21
10.8932 ریال16:01:19
10.8696 ریال15:59:19
10.8932 ریال15:53:18
10.8696 ریال15:50:37
10.8696 ریال15:50:36
10.9051 ریال15:49:34
10.8932 ریال15:44:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات