شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3582
  • بالاترین قیمت روز:1.3584
  • پایین ترین قیمت روز:1.357
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3591
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.3584
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3582 ریال8:23:06
1.3581 ریال8:20:06
1.3581 ریال8:20:06
1.3582 ریال8:17:05
1.3581 ریال8:15:07
1.3581 ریال8:15:06
1.3578 ریال8:14:21
1.3581 ریال8:08:08
1.3578 ریال8:07:16
1.3581 ریال8:05:06
1.3581 ریال8:05:06
1.3577 ریال8:02:07
1.3579 ریال8:01:12
1.3578 ریال8:00:35
1.3578 ریال8:00:35
1.3579 ریال7:59:06
1.3577 ریال7:57:06
1.3578 ریال7:56:19
1.3577 ریال7:50:07
1.3577 ریال7:50:07
1.3579 ریال7:49:16
1.3578 ریال7:47:04
1.3579 ریال7:38:05
1.358 ریال7:36:06
1.3576 ریال7:35:21
1.3576 ریال7:35:20
1.3579 ریال7:32:07
1.3578 ریال7:29:06
1.3576 ریال7:28:15
1.3579 ریال7:26:05
1.3577 ریال7:23:06
1.3576 ریال7:20:07
1.3576 ریال7:20:06
1.3578 ریال7:17:06
1.3577 ریال7:15:06
1.3577 ریال7:15:06
1.3575 ریال7:14:45
1.3577 ریال7:11:07
1.3578 ریال7:08:07
1.3575 ریال7:07:19
1.3577 ریال7:05:07
1.3577 ریال7:05:06
1.3575 ریال7:02:07
1.3576 ریال7:01:15
1.3575 ریال7:00:39
1.3575 ریال7:00:37
1.3576 ریال6:57:07
1.3575 ریال6:53:05
1.3576 ریال6:50:09
1.3576 ریال6:50:08
1.3579 ریال6:49:17
1.3577 ریال6:47:06
1.3574 ریال6:44:07
1.3576 ریال6:43:05
1.3579 ریال6:42:18
1.3576 ریال6:38:05
1.3577 ریال6:36:06
1.3576 ریال6:35:22
1.3576 ریال6:35:21
1.3579 ریال6:32:07
1.3578 ریال6:29:07
1.3576 ریال6:28:18
1.3578 ریال6:22:09
1.3576 ریال6:21:27
1.3578 ریال6:17:06
1.3574 ریال6:14:19
1.3575 ریال6:11:07
1.3576 ریال6:08:06
1.3574 ریال6:07:18
1.3577 ریال6:05:07
1.3577 ریال6:05:06
1.3576 ریال6:01:10
1.3574 ریال6:00:38
1.3574 ریال6:00:35
1.3576 ریال5:59:05
1.3577 ریال5:57:06
1.3574 ریال5:56:21
1.3577 ریال5:53:06
1.3574 ریال5:50:07
1.3574 ریال5:50:07
1.3575 ریال5:49:18
1.3577 ریال5:44:05
1.3578 ریال5:43:06
1.3575 ریال5:42:23
1.3578 ریال5:38:06
1.3576 ریال5:36:06
1.3574 ریال5:35:22
1.3574 ریال5:35:22
1.3575 ریال5:32:06
1.3573 ریال5:29:06
1.3574 ریال5:28:18
1.3572 ریال5:26:05
1.3574 ریال5:23:05
1.3573 ریال5:22:06
1.3574 ریال5:21:21
1.3573 ریال5:17:05
1.3574 ریال5:11:07
1.3575 ریال5:08:06
1.3574 ریال5:07:16
1.3572 ریال5:05:06
1.3572 ریال5:05:05
1.3573 ریال5:01:09
1.3574 ریال5:00:29
1.3574 ریال5:00:29
1.3573 ریال4:59:04
1.357 ریال4:57:05
1.3574 ریال4:56:16
1.3572 ریال4:53:05
1.3573 ریال4:50:04
1.3575 ریال4:49:15
1.3573 ریال4:47:05
1.3574 ریال4:43:05
1.3575 ریال4:42:16
1.3574 ریال4:41:06
1.3576 ریال4:28:16
1.3573 ریال4:26:05
1.3575 ریال4:23:06
1.3576 ریال4:20:07
1.3576 ریال4:20:06
1.3572 ریال4:17:05
1.3574 ریال4:15:06
1.3574 ریال4:15:06
1.3581 ریال4:14:16
1.3576 ریال4:11:06
1.3577 ریال4:08:06
1.3581 ریال4:07:15
1.3579 ریال4:05:06
1.3579 ریال4:05:05
1.3577 ریال4:02:06
1.3584 ریال4:01:10
1.3581 ریال4:00:34
1.3581 ریال4:00:32
1.3584 ریال3:57:06
1.3577 ریال3:56:17
1.3584 ریال3:50:07
1.3584 ریال3:50:06
1.3577 ریال3:49:15
1.3584 ریال3:44:06
1.3581 ریال3:43:05
1.3577 ریال3:42:16
1.3581 ریال3:38:04
1.3578 ریال3:36:05
1.3579 ریال3:26:05
1.3577 ریال3:23:05
1.358 ریال3:22:05
1.3579 ریال3:21:18
1.358 ریال3:20:06
1.358 ریال3:20:05
1.3578 ریال3:17:05
1.3579 ریال2:57:05
1.3583 ریال2:56:18
1.3581 ریال2:50:07
1.3581 ریال2:50:06
1.3583 ریال2:44:05
1.3582 ریال2:43:04
1.3583 ریال2:42:15
1.3582 ریال2:38:05
1.3581 ریال2:36:05
1.3583 ریال2:20:06
1.3583 ریال2:20:05
1.358 ریال2:14:17
1.3583 ریال2:11:06
1.358 ریال2:07:14
1.3583 ریال2:01:12
1.358 ریال2:00:45
1.358 ریال2:00:43
1.3583 ریال1:57:05
1.358 ریال1:56:17
1.3583 ریال1:53:05
1.3581 ریال1:41:06
1.358 ریال1:36:05
1.3581 ریال1:32:07
1.3578 ریال1:29:05
1.3581 ریال1:28:15
1.3579 ریال1:26:06
1.3578 ریال1:23:05
1.358 ریال1:22:06
1.3581 ریال1:21:19
1.358 ریال1:17:05
1.3581 ریال1:05:06
1.3581 ریال1:05:05
1.3582 ریال1:02:07
1.3581 ریال0:50:08
1.3581 ریال0:50:06
1.3583 ریال0:49:14
1.3581 ریال0:44:05
1.3582 ریال0:43:05
1.3583 ریال0:42:17
1.3582 ریال0:36:05
1.358 ریال0:35:19
1.358 ریال0:35:19
1.3582 ریال0:29:05
1.358 ریال0:28:18
1.3582 ریال0:23:05
1.358 ریال0:15:07
1.358 ریال0:15:07
1.3584 ریال0:14:17
1.3582 ریال0:11:08
1.3583 ریال0:08:05
1.3589 ریال17:57:42
1.3588 ریال17:54:01
1.3589 ریال17:50:59
1.3588 ریال17:48:19
1.3591 ریال17:45:10
1.3588 ریال17:44:11
1.3585 ریال17:43:35
1.3588 ریال17:37:30
1.3585 ریال17:36:59
1.3585 ریال17:36:57
1.3589 ریال17:33:47
1.359 ریال17:30:06
1.3585 ریال17:29:43
1.3588 ریال17:27:34
1.3585 ریال17:21:47
1.3585 ریال17:21:46
1.3586 ریال17:17:32
1.3584 ریال17:14:35
1.3585 ریال17:08:23
1.3584 ریال17:07:43
1.3586 ریال17:05:33
1.3586 ریال17:05:32
1.3584 ریال17:01:44
1.3584 ریال17:01:40
1.3586 ریال16:59:20
1.3585 ریال16:57:26
1.3584 ریال16:57:00
1.3585 ریال16:53:26
1.3586 ریال16:50:41
1.3586 ریال16:50:38
1.3585 ریال16:47:29
1.3584 ریال16:44:22
1.3586 ریال16:43:18
1.3585 ریال16:42:45
1.3586 ریال16:41:36
1.3587 ریال16:38:28
1.3585 ریال16:36:23
1.3588 ریال16:35:56
1.3588 ریال16:35:55
1.3584 ریال16:32:35
1.3582 ریال16:29:24
1.3588 ریال16:28:37
1.3582 ریال16:26:20
1.3584 ریال16:23:19
1.3587 ریال16:22:21
1.3588 ریال16:21:40
1.3587 ریال16:15:27
1.3587 ریال16:15:26
1.3592 ریال16:14:34
1.3588 ریال16:08:27
1.3592 ریال16:07:36
1.3591 ریال16:05:22
1.3591 ریال16:05:20
1.3593 ریال16:02:30
1.3591 ریال16:01:34
1.3592 ریال16:01:21
1.3592 ریال16:01:19
1.3591 ریال15:59:19
1.3593 ریال15:57:20
1.3592 ریال15:56:35
1.3591 ریال15:53:18
1.3589 ریال15:50:37
1.3589 ریال15:50:36
1.359 ریال15:49:34
1.3591 ریال15:43:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات