iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

E-Mini Nasdaq 100

  • نرخ فعلی:9733
  • بالاترین قیمت روز:9735.25
  • پایین ترین قیمت روز:9631.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,642.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۸:۱۶
  • نرخ روز گذشته:9,643.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:89.25

نمودار کندل استیک E-Mini Nasdaq 100 در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini Nasdaq 100 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,733 ریال20:58:16
9,730 ریال20:56:19
9,731.25 ریال20:55:17
9,731 ریال20:53:15
9,733.25 ریال20:52:14
9,731.25 ریال20:51:18
9,731 ریال20:49:17
9,730.25 ریال20:48:15
9,735.25 ریال20:47:18
9,733.25 ریال20:46:17
9,731 ریال20:45:18
9,733.25 ریال20:41:18
9,734 ریال20:40:20
9,733.25 ریال20:39:18
9,734 ریال20:38:18
9,730.25 ریال20:37:17
9,733.25 ریال20:36:22
9,734 ریال20:35:19
9,730.25 ریال20:34:19
9,735.25 ریال20:33:19
9,730.25 ریال20:32:23
9,734 ریال20:31:23
9,730.25 ریال20:30:28
9,734 ریال20:29:14
9,730.25 ریال20:28:16
9,734 ریال20:27:16
9,733.25 ریال20:25:18
9,734 ریال20:24:19
9,735.25 ریال20:21:19
9,733.25 ریال20:17:19
9,735.25 ریال20:16:17
9,733.25 ریال20:11:26
9,732 ریال20:10:21
9,733.25 ریال20:09:17
9,732 ریال20:08:18
9,733.25 ریال20:04:19
9,732 ریال20:03:22
9,726 ریال19:59:19
9,732 ریال19:57:18
9,726 ریال19:56:19
9,731.25 ریال19:55:19
9,726 ریال19:54:18
9,731.25 ریال19:53:21
9,716.5 ریال19:52:24
9,726 ریال19:49:19
9,716.5 ریال19:48:17
9,718.75 ریال19:43:17
9,715 ریال19:41:23
9,716.5 ریال19:40:27
9,718.75 ریال19:39:17
9,716.5 ریال19:38:17
9,718.75 ریال19:37:18
9,715 ریال19:36:23
9,718.75 ریال19:32:25
9,715 ریال19:31:25
9,718.75 ریال19:30:25
9,715 ریال19:29:15
9,718.75 ریال19:26:19
9,718.25 ریال19:25:18
9,715 ریال19:23:15
9,718.75 ریال19:21:19
9,719 ریال19:19:18
9,718.25 ریال19:18:19
9,719 ریال19:17:23
9,718.25 ریال19:16:22
9,719 ریال19:13:17
9,718.75 ریال19:10:23
9,712.25 ریال19:08:18
9,711 ریال19:07:19
9,719 ریال19:06:27
9,711 ریال19:01:31
9,712.25 ریال18:58:14
9,711 ریال18:55:20
9,712.25 ریال18:54:18
9,711 ریال18:48:19
9,707.75 ریال18:47:22
9,705.25 ریال18:44:18
9,707.75 ریال18:42:19
9,710.5 ریال18:41:22
9,705.25 ریال18:40:26
9,710.5 ریال18:39:19
9,705.25 ریال18:38:20
9,707.75 ریال18:37:21
9,705.25 ریال18:36:23
9,710.5 ریال18:35:29
9,705.25 ریال18:32:26
9,710.5 ریال18:31:25
9,705.25 ریال18:30:30
9,693 ریال18:29:20
9,710.5 ریال18:28:20
9,693 ریال18:27:21
9,710.5 ریال18:26:24
9,693 ریال18:25:23
9,710.5 ریال18:23:20
9,692.25 ریال18:22:19
9,693 ریال18:21:25
9,693.5 ریال18:20:26
9,692.25 ریال18:18:19
9,693 ریال18:17:23
9,693.5 ریال18:15:22
9,693 ریال18:14:20
9,692.25 ریال18:13:20
9,693 ریال18:10:28
9,693.5 ریال18:09:21
9,693 ریال18:08:21
9,693.5 ریال18:06:29
9,688.5 ریال18:05:28
9,693.5 ریال18:04:23
9,688.5 ریال18:02:31
9,684.25 ریال18:00:39
9,688.5 ریال17:58:18
9,691.75 ریال17:57:21
9,688.5 ریال17:56:22
9,684.5 ریال17:55:23
9,691.75 ریال17:54:24
9,688.5 ریال17:53:21
9,684.25 ریال17:52:24
9,688.5 ریال17:51:30
9,684.25 ریال17:50:27
9,684.5 ریال17:49:24
9,688.5 ریال17:48:22
9,684.25 ریال17:47:25
9,682 ریال17:46:21
9,684.25 ریال17:45:29
9,682 ریال17:43:21
9,684.25 ریال17:42:31
9,680 ریال17:41:31
9,684.25 ریال17:40:30
9,682 ریال17:38:24
9,684.25 ریال17:37:23
9,682 ریال17:36:34
9,680 ریال17:35:24
9,682.25 ریال17:34:23
9,682 ریال17:31:31
9,680 ریال17:30:30
9,682 ریال17:29:21
9,681.25 ریال17:28:20
9,680 ریال17:27:23
9,681.75 ریال17:25:21
9,682.25 ریال17:24:22
9,681.75 ریال17:22:21
9,681.25 ریال17:21:23
9,680.5 ریال17:20:24
9,681.25 ریال17:18:19
9,680.5 ریال17:17:22
9,684.5 ریال17:16:20
9,681.75 ریال17:15:24
9,680.5 ریال17:14:20
9,681.75 ریال17:13:18
9,680.5 ریال17:12:29
9,681.75 ریال17:10:29
9,684.5 ریال17:09:22
9,680.5 ریال17:07:32
9,683.5 ریال17:06:28
9,679 ریال17:05:35
9,680.5 ریال17:04:25
9,683.5 ریال17:03:31
9,680.5 ریال17:01:35
9,683.5 ریال17:00:32
9,681.5 ریال16:59:17
9,683.5 ریال16:56:22
9,684.5 ریال16:55:22
9,683.5 ریال16:54:20
9,679 ریال16:53:18
9,684.5 ریال16:52:24
9,676 ریال16:51:22
9,683.5 ریال16:50:29
9,676 ریال16:49:18
9,681.5 ریال16:48:18
9,676.5 ریال16:45:25
9,684.5 ریال16:44:18
9,676 ریال16:43:21
9,676.5 ریال16:42:29
9,676 ریال16:41:32
9,675.25 ریال16:40:23
9,676.5 ریال16:35:22
9,676 ریال16:34:20
9,676.5 ریال16:33:23
9,672.75 ریال16:32:30
9,676.5 ریال16:31:27
9,672.25 ریال16:30:26
9,675.25 ریال16:28:18
9,672.75 ریال16:27:16
9,672.25 ریال16:26:21
9,671.25 ریال16:25:18
9,675.25 ریال16:24:18
9,671.25 ریال16:21:22
9,676 ریال16:20:22
9,671.25 ریال16:17:23
9,672.25 ریال16:16:22
9,676 ریال16:15:23
9,671.25 ریال16:14:23
9,676 ریال16:13:19
9,671.25 ریال16:12:22
9,676 ریال16:11:24
9,674 ریال16:10:20
9,676 ریال16:09:21
9,671.25 ریال16:08:18
9,676 ریال16:07:20
9,670.5 ریال16:02:26
9,671 ریال16:01:29
9,671.25 ریال16:00:29
9,670.5 ریال15:58:16
9,671.25 ریال15:56:19
9,670.5 ریال15:53:16
9,671 ریال15:52:29
9,670.5 ریال15:48:18
9,671.25 ریال15:47:21
9,667 ریال15:46:22
9,671.25 ریال15:45:21
9,664.5 ریال15:41:22
9,668.75 ریال15:39:20
9,667 ریال15:38:21
9,664.5 ریال15:37:22
9,667 ریال15:36:28
9,664.5 ریال15:34:16
9,668.75 ریال15:33:29
9,667 ریال15:31:30
9,664.5 ریال15:30:28
9,668.75 ریال15:28:40
9,664.5 ریال15:27:18
9,668 ریال15:25:18
9,669.75 ریال15:24:22
9,668 ریال15:22:26
9,667.25 ریال15:21:26
9,668 ریال15:20:25
9,667.25 ریال15:18:20
9,669.75 ریال15:17:26
9,667.25 ریال15:15:23
9,668 ریال15:11:24
9,667.25 ریال15:08:21
9,665.5 ریال15:07:25
9,667.25 ریال15:06:28
9,668.25 ریال15:05:22
9,667.5 ریال15:04:22
9,667.25 ریال15:03:24
9,668.25 ریال15:02:29
9,667.25 ریال15:01:31
9,667.5 ریال15:00:35
9,668.25 ریال14:59:18
9,669 ریال14:55:19
9,668.25 ریال14:54:23
9,665.5 ریال14:53:19
9,669 ریال14:52:24
9,665.5 ریال14:51:22
9,668.25 ریال14:49:20
9,669 ریال14:48:18
9,668.25 ریال14:47:21
9,667.5 ریال14:46:20
9,669 ریال14:44:20
9,668 ریال14:42:26
9,669 ریال14:41:22
9,669.25 ریال14:40:23
9,668 ریال14:39:20
9,669.25 ریال14:38:23
9,667.25 ریال14:37:30
9,668 ریال14:36:27
9,669 ریال14:34:22
9,667.25 ریال14:32:32
9,669 ریال14:28:23
9,669.25 ریال14:27:26
9,669 ریال14:26:25
9,669.25 ریال14:24:19
9,669 ریال14:23:20
9,669.25 ریال14:22:26
9,669 ریال14:21:29
9,668.75 ریال14:19:23
9,668.25 ریال14:18:21
9,669 ریال14:17:26
9,668.75 ریال14:16:27
9,669 ریال14:13:22
9,668.25 ریال14:12:21
9,669 ریال14:10:22
9,668.25 ریال14:07:26
9,664.75 ریال14:06:22
9,667 ریال14:05:25
9,664.75 ریال14:04:19
9,668.75 ریال14:03:24
9,667 ریال14:01:35
9,664.75 ریال14:00:34
9,667.5 ریال13:59:18
9,664.75 ریال13:58:18
9,667.5 ریال13:56:24
9,664.75 ریال13:55:23
9,667.5 ریال13:52:22
9,664.75 ریال13:51:30
9,667.5 ریال13:50:25
9,667 ریال13:49:19
9,667.5 ریال13:48:25
9,664.75 ریال13:47:29
9,667.5 ریال13:46:21
9,665.5 ریال13:45:22
9,667.5 ریال13:43:21
9,665.5 ریال13:41:23
9,667.5 ریال13:40:29
9,665.5 ریال13:39:21
9,666.25 ریال13:37:26
9,667.5 ریال13:34:23
9,665.5 ریال13:33:23
9,667.5 ریال13:32:30
9,665.5 ریال13:31:31
9,666.25 ریال13:30:31
9,669.25 ریال13:28:25
9,667.5 ریال13:27:25
9,669.25 ریال13:19:22
9,670.75 ریال13:17:27
9,668 ریال13:16:26
9,669.25 ریال13:15:28
9,668 ریال13:13:26
9,670.75 ریال13:12:25
9,668 ریال13:09:20
9,669.25 ریال13:08:24
9,664.25 ریال13:07:25
9,668 ریال13:06:27
9,664.25 ریال13:04:24
9,670.75 ریال13:03:29
9,664.25 ریال13:02:35
9,670.75 ریال13:01:40
9,663 ریال12:59:20
9,659.75 ریال12:58:22
9,664.25 ریال12:57:24
9,663 ریال12:55:21
9,664.25 ریال12:54:21
9,663 ریال12:51:23
9,664.25 ریال12:50:23
9,663 ریال12:49:22
9,658.5 ریال12:48:20
9,659.75 ریال12:47:28
9,658.5 ریال12:45:20
9,659.75 ریال12:44:17
9,657 ریال12:42:31
9,659.75 ریال12:41:32
9,658.5 ریال12:38:22
9,659.25 ریال12:37:28
9,657 ریال12:35:31
9,658.5 ریال12:34:23
9,657 ریال12:33:28
9,658.5 ریال12:32:33
9,657 ریال12:31:35
9,658.5 ریال12:30:43
9,658 ریال12:29:23
9,658.5 ریال12:28:29
9,657 ریال12:27:25
9,659.25 ریال12:26:27
9,658 ریال12:23:20
9,659.25 ریال12:22:32
9,658 ریال12:20:29
9,660.25 ریال12:19:22
9,658 ریال12:11:29
9,660.25 ریال12:09:25
9,658 ریال12:08:27
9,660.25 ریال12:07:33
9,658 ریال12:06:32
9,660.25 ریال12:05:28
9,669.5 ریال12:04:33
9,662.25 ریال12:03:42
9,660.25 ریال12:02:50
9,669.5 ریال12:02:01
9,662.25 ریال12:00:43
9,669.5 ریال11:56:29
9,662.25 ریال11:55:23
9,669.5 ریال11:51:36
9,672.75 ریال11:50:39
9,669.5 ریال11:49:33
9,672.75 ریال11:48:32
9,669.5 ریال11:47:36
9,672.75 ریال11:46:37
9,669.75 ریال11:45:34
9,666 ریال11:41:42
9,669.75 ریال11:40:34
9,666 ریال11:39:30
9,669.75 ریال11:37:35
9,666 ریال11:36:40
9,669.5 ریال11:35:37
9,666 ریال11:34:31
9,669.5 ریال11:32:41
9,666 ریال11:28:30
9,668.25 ریال11:27:28
9,666 ریال11:25:31
9,669.5 ریال11:24:26
9,662.5 ریال11:23:28
9,668.25 ریال11:22:33
9,662.5 ریال11:21:36
9,665 ریال11:20:37
9,662.5 ریال11:18:28
9,668.25 ریال11:16:36
9,665 ریال11:15:39
9,662.5 ریال11:14:23
9,665 ریال11:12:35
9,662.5 ریال11:11:29
9,668.25 ریال11:10:33
9,665 ریال11:09:23
9,662.5 ریال11:08:26
9,665 ریال11:07:30
9,662.5 ریال11:06:31
9,663.25 ریال11:05:26
9,665 ریال11:03:25
9,663.25 ریال11:01:43
9,664 ریال11:00:39
9,663.25 ریال10:58:27
9,664 ریال10:57:21
9,663.25 ریال10:56:29
9,665 ریال10:55:24
9,663.25 ریال10:53:19
9,665 ریال10:52:28
9,664 ریال10:50:26
9,663.25 ریال10:47:21
9,665 ریال10:45:24
9,665.75 ریال10:42:23
9,664 ریال10:41:24
9,665.75 ریال10:36:20
9,664.75 ریال10:35:24
9,665.75 ریال10:34:22
9,664.75 ریال10:32:29
9,664 ریال10:31:27
9,665.75 ریال10:29:17
9,664 ریال10:28:19
9,664.75 ریال10:27:20
9,665.75 ریال10:26:22
9,664.75 ریال10:25:17
9,665.75 ریال10:24:18
9,664.75 ریال10:18:19
9,663 ریال10:17:17
9,664.75 ریال10:15:20
9,663 ریال10:13:17
9,664 ریال10:11:23
9,663 ریال10:10:22
9,664.75 ریال10:08:18
9,663 ریال10:07:18
9,664.75 ریال10:06:20
9,663 ریال10:05:19
9,665.75 ریال10:04:20
9,663 ریال10:03:21
9,665.75 ریال10:02:30
9,663 ریال10:00:33
9,665.75 ریال9:58:16
9,666.25 ریال9:57:17
9,665.75 ریال9:56:19
9,666.25 ریال9:55:22
9,665.75 ریال9:54:16
9,670.75 ریال9:48:17
9,665.75 ریال9:47:16
9,670.75 ریال9:46:18
9,667 ریال9:45:22
9,665.75 ریال9:44:16
9,667 ریال9:43:15
9,668.5 ریال9:41:19
9,667 ریال9:40:23
9,668.5 ریال9:38:22
9,667.5 ریال9:37:16
9,668.5 ریال9:31:25
9,667.5 ریال9:28:15
9,668.5 ریال9:27:14
9,667.5 ریال9:26:19
9,667 ریال9:25:17
9,668.5 ریال9:24:14
9,667 ریال9:23:14
9,667.5 ریال9:19:15
9,667.75 ریال9:15:18
9,667.5 ریال9:14:16
9,667 ریال9:13:14
9,667.75 ریال9:12:15
9,667 ریال9:11:19
9,667.5 ریال9:09:15
9,667.75 ریال9:08:16
9,667.5 ریال9:06:16
9,667.75 ریال9:05:18
9,669.25 ریال9:03:17
9,667.75 ریال9:00:28
9,668 ریال8:56:19
9,666.5 ریال8:55:14
9,668 ریال8:54:14
9,667.25 ریال8:53:14
9,669.25 ریال8:52:14
9,667.25 ریال8:51:18
9,668 ریال8:50:19
9,667.25 ریال8:49:17
9,669.25 ریال8:48:14
9,672.25 ریال8:47:16
9,666.5 ریال8:46:19
9,667.25 ریال8:45:15
9,668 ریال8:44:13
9,666.5 ریال8:43:14
9,672.5 ریال8:42:16
9,672.25 ریال8:41:16
9,672.5 ریال8:40:19
9,667.25 ریال8:39:14
9,672.5 ریال8:38:15
9,674 ریال8:37:15
9,672.25 ریال8:36:21
9,672.5 ریال8:34:16
9,672.25 ریال8:32:22
9,672.5 ریال8:30:26
9,672.25 ریال8:29:15
9,672.5 ریال8:28:16
9,672.25 ریال8:27:19
9,675.75 ریال8:26:17
9,672.5 ریال8:24:14
9,672.25 ریال8:22:16
9,675 ریال8:19:13
9,674 ریال8:18:13
9,675 ریال8:17:14
9,675.75 ریال8:12:13
9,675 ریال8:11:14
9,675.75 ریال8:10:16
9,675 ریال8:07:15
9,675.75 ریال8:06:13
9,675 ریال8:05:16
9,672.75 ریال8:04:14
9,675.75 ریال8:02:24
9,672.75 ریال8:01:25
9,667 ریال8:00:28
9,672.75 ریال7:59:12
9,667 ریال7:58:12
9,673.5 ریال7:56:15
9,667 ریال7:55:13
9,672.75 ریال7:54:13
9,667 ریال7:52:12
9,673.5 ریال7:51:15
9,667 ریال7:50:21
9,673.5 ریال7:49:20
9,672.75 ریال7:48:12
9,673.5 ریال7:46:13
9,667 ریال7:08:12
9,662.75 ریال7:07:17
9,667 ریال7:06:18
9,662.75 ریال7:05:16
9,667 ریال7:03:19
9,662.75 ریال6:47:13
9,666 ریال6:44:13
9,662.75 ریال6:43:16
9,666 ریال6:37:13
9,667.5 ریال6:36:15
9,666 ریال6:34:16
9,670.25 ریال6:33:14
9,667.5 ریال6:32:17
9,666 ریال6:29:13
9,670.25 ریال6:28:13
9,666 ریال6:27:13
9,667.5 ریال6:26:14
9,670.25 ریال6:10:14
9,662.25 ریال6:09:13
9,670.25 ریال6:06:16
9,662.5 ریال6:05:17
9,670.25 ریال6:02:22
9,662.5 ریال5:57:13
9,650.75 ریال5:56:16
9,662.5 ریال5:55:14
9,650.75 ریال5:53:12
9,662.5 ریال5:52:11
9,650.75 ریال5:47:12
9,662.5 ریال5:46:14
9,650.75 ریال5:14:13
9,653.75 ریال5:13:13
9,650.75 ریال5:10:14
9,653.75 ریال5:09:11
9,650.75 ریال5:08:11
9,655 ریال5:06:12
9,653.75 ریال5:05:12
9,650.75 ریال5:04:13
9,661 ریال5:03:13
9,650.75 ریال5:02:17
9,655 ریال5:01:19
9,664 ریال4:59:11
9,655 ریال4:57:12
9,653.75 ریال4:56:12
9,655 ریال4:55:11
9,663.5 ریال4:54:11
9,661 ریال4:53:10
9,664 ریال4:52:12
9,661 ریال4:51:13
9,664 ریال4:50:14
9,661 ریال4:49:11
9,663.5 ریال4:48:11
9,661 ریال4:47:12
9,664.5 ریال4:46:13
9,663.5 ریال4:44:11
9,664.5 ریال4:41:13
9,663.25 ریال4:38:11
9,664.5 ریال4:37:11
9,663.25 ریال4:36:12
9,662.25 ریال4:35:12
9,664.5 ریال4:32:14
9,663.25 ریال4:31:13
9,664.5 ریال4:30:19
9,663.25 ریال4:29:11
9,664.5 ریال4:27:11
9,663.25 ریال4:26:13
9,660.75 ریال4:25:12
9,661 ریال4:23:11
9,663.25 ریال4:22:11
9,662.25 ریال4:21:14
9,661 ریال4:18:11
9,660.75 ریال4:17:11
9,661 ریال4:16:13
9,662.25 ریال4:15:12
9,661 ریال4:14:12
9,660.75 ریال4:13:11
9,661 ریال4:10:12
9,660.75 ریال4:08:11
9,661 ریال4:07:12
9,660.75 ریال4:06:11
9,661 ریال4:05:13
9,663.25 ریال4:04:13
9,667.5 ریال4:03:13
9,661 ریال4:02:14
9,666.5 ریال4:01:19
9,663.25 ریال4:00:19
9,667.5 ریال3:59:11
9,666.5 ریال3:57:11
9,663.25 ریال3:55:12
9,663.5 ریال3:54:11
9,658.25 ریال3:53:11
9,666.5 ریال3:49:11
9,667.5 ریال3:47:12
9,663.5 ریال3:46:12
9,667.5 ریال3:45:12
9,654.25 ریال3:43:11
9,659.75 ریال3:42:13
9,663.5 ریال3:41:13
9,654.25 ریال3:38:11
9,659.75 ریال3:37:11
9,654.25 ریال3:36:13
9,659.75 ریال3:32:13
9,654.25 ریال3:30:18
9,654 ریال3:29:12
9,659.75 ریال3:28:13
9,654.25 ریال3:26:12
9,652.25 ریال3:25:12
9,654.25 ریال3:24:11
9,652.25 ریال3:23:11
9,654 ریال3:20:13
9,650.75 ریال3:18:10
9,651.25 ریال3:17:12
9,654 ریال3:15:11
9,652.25 ریال3:14:11
9,651.25 ریال3:13:11
9,647.25 ریال3:12:10
9,650.75 ریال3:09:11
9,647.25 ریال3:08:12
9,650.75 ریال3:07:13
9,651.25 ریال3:05:12
9,648.75 ریال3:03:11
9,648 ریال2:59:12
9,648.75 ریال2:57:12
9,636 ریال2:56:12
9,648 ریال2:55:12
9,647.25 ریال2:54:11
9,636 ریال2:53:11
9,648.75 ریال2:52:11
9,636 ریال2:51:13
9,648 ریال2:49:12
9,648.75 ریال2:48:11
9,636 ریال2:47:11
9,648 ریال2:46:12
9,636 ریال2:03:13
9,640.25 ریال2:02:15
9,636 ریال2:01:17
9,640.25 ریال1:50:14
9,636.75 ریال1:49:12
9,640.25 ریال1:46:13
9,634 ریال1:45:12
9,636.75 ریال1:43:13
9,636 ریال1:35:16
9,636.75 ریال1:34:12
9,636 ریال1:33:12
9,634 ریال1:32:14
9,636 ریال1:30:18
9,634 ریال1:29:12
9,636 ریال1:27:11
9,639 ریال1:26:14
9,636 ریال1:24:12
9,637.25 ریال1:21:14
9,639 ریال1:20:14
9,637.25 ریال1:16:12
9,638.25 ریال1:15:13
9,637.25 ریال1:11:13
9,637.5 ریال1:10:13
9,637.25 ریال1:08:13
9,637.5 ریال1:07:13
9,636.75 ریال1:06:14
9,637.25 ریال1:05:14
9,636.5 ریال1:04:13
9,637.5 ریال1:03:12
9,636.75 ریال1:00:20
9,632.25 ریال0:59:11
9,637 ریال0:57:11
9,636.75 ریال0:56:14
9,632.25 ریال0:55:12
9,637.5 ریال0:54:12
9,636.75 ریال0:53:11
9,637 ریال0:52:11
9,636.75 ریال0:51:12
9,637 ریال0:50:15
9,635.75 ریال0:49:13
9,637 ریال0:46:13
9,632.25 ریال0:45:13
9,637 ریال0:43:11
9,632.25 ریال0:42:13
9,637.5 ریال0:41:18
9,638 ریال0:40:14
9,637.5 ریال0:38:13
9,631.5 ریال0:37:12
9,637.5 ریال0:36:14
9,638 ریال0:35:13
9,631.5 ریال0:34:13
9,638 ریال0:33:14
9,638.75 ریال0:32:21
9,637.5 ریال0:31:19
9,642.25 ریال0:30:16
9,637.5 ریال0:29:12
9,638 ریال0:28:12
9,642.75 ریال0:27:13
9,637.5 ریال0:25:12
9,638 ریال0:24:11
9,642.5 ریال0:22:11
9,642.75 ریال0:21:15
9,648.25 ریال0:20:13
9,642.5 ریال0:17:13
9,653.25 ریال0:16:14
9,642.5 ریال0:14:13
9,648.25 ریال0:13:11
9,642.5 ریال0:12:12
9,653.25 ریال0:11:17
9,648.25 ریال0:10:15
9,642.5 ریال0:08:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات