شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هریونیا اوکراین / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:2.5954
  • بالاترین قیمت روز:2.6062
  • پایین ترین قیمت روز:2.564
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5676
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:2.5658
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0296

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5954 ریال23:01:05
2.5954 ریال23:01:01
2.5956 ریال22:56:31
2.5948 ریال22:49:30
2.5938 ریال22:42:32
2.5959 ریال22:35:34
2.5959 ریال22:35:33
2.5953 ریال22:28:33
2.5958 ریال22:21:29
2.598 ریال22:14:29
2.5974 ریال22:07:31
2.5962 ریال22:00:57
2.5962 ریال22:00:56
2.5968 ریال21:56:31
2.5982 ریال21:49:31
2.5986 ریال21:42:32
2.5984 ریال21:35:34
2.5984 ریال21:35:32
2.5983 ریال21:28:31
2.5985 ریال21:21:30
2.5991 ریال21:14:29
2.6009 ریال21:07:35
2.6005 ریال21:00:49
2.6005 ریال21:00:48
2.601 ریال20:56:33
2.6032 ریال20:49:30
2.6031 ریال20:42:37
2.6025 ریال20:35:37
2.6025 ریال20:35:37
2.6018 ریال20:28:32
2.603 ریال20:21:31
2.6042 ریال20:14:30
2.6051 ریال20:07:36
2.6036 ریال20:01:21
2.6036 ریال20:01:19
2.6003 ریال19:56:34
2.5976 ریال19:42:36
2.594 ریال19:35:36
2.594 ریال19:35:35
2.5941 ریال19:28:33
2.5963 ریال19:21:35
2.5965 ریال19:14:31
2.6018 ریال19:07:32
2.6022 ریال19:00:58
2.6022 ریال19:00:58
2.6028 ریال18:56:33
2.6041 ریال18:35:33
2.6041 ریال18:35:32
2.6023 ریال18:28:32
2.6021 ریال18:21:34
2.6028 ریال18:14:32
2.6007 ریال18:01:36
2.6007 ریال18:01:35
2.6006 ریال17:56:31
2.6045 ریال17:49:30
2.6039 ریال17:42:35
2.6023 ریال17:35:37
2.6023 ریال17:35:37
2.6039 ریال17:28:32
2.6062 ریال17:21:30
2.6043 ریال17:14:33
2.5963 ریال17:07:32
2.5945 ریال17:00:58
2.5945 ریال17:00:58
2.5939 ریال16:56:32
2.5937 ریال16:49:28
2.5908 ریال16:42:34
2.5901 ریال16:35:36
2.5901 ریال16:35:35
2.5917 ریال16:28:31
2.5946 ریال16:21:31
2.5982 ریال16:14:31
2.5926 ریال16:07:32
2.5924 ریال16:01:09
2.5924 ریال16:01:01
2.5913 ریال15:56:31
2.5901 ریال15:49:29
2.5908 ریال15:42:30
2.5909 ریال15:35:37
2.5909 ریال15:35:36
2.5931 ریال15:28:29
2.5904 ریال15:21:29
2.5902 ریال15:14:27
2.5897 ریال15:07:33
2.5907 ریال15:00:51
2.5907 ریال15:00:49
2.5908 ریال14:56:32
2.5907 ریال14:49:29
2.5925 ریال14:42:31
2.5939 ریال14:35:33
2.5917 ریال14:35:32
2.5911 ریال14:28:30
2.5903 ریال14:21:31
2.5908 ریال14:14:28
2.5899 ریال14:07:36
2.5888 ریال14:00:52
2.5888 ریال14:00:52
2.5891 ریال13:56:28
2.5865 ریال13:49:28
2.5882 ریال13:42:30
2.5864 ریال13:35:33
2.5864 ریال13:35:32
2.5848 ریال13:28:32
2.585 ریال13:21:30
2.5841 ریال13:14:28
2.5838 ریال13:07:30
2.5848 ریال13:00:49
2.5848 ریال13:00:49
2.584 ریال12:56:27
2.5844 ریال12:49:27
2.585 ریال12:42:29
2.5842 ریال12:35:31
2.5842 ریال12:35:31
2.5858 ریال12:28:28
2.5866 ریال12:21:27
2.5872 ریال12:14:28
2.5866 ریال12:07:33
2.5872 ریال12:01:00
2.5872 ریال12:01:00
2.5859 ریال11:56:27
2.5815 ریال11:49:25
2.5799 ریال11:42:28
2.5693 ریال11:35:30
2.5693 ریال11:35:30
2.5692 ریال11:28:27
2.5699 ریال11:14:21
2.5695 ریال11:07:22
2.5667 ریال1:28:20
2.5656 ریال1:21:21
2.5662 ریال1:14:19
2.5659 ریال1:07:19
2.5657 ریال1:00:31
2.5657 ریال1:00:30
2.5653 ریال0:56:20
2.5662 ریال0:49:19
2.5653 ریال0:42:21
2.5664 ریال0:35:22
2.5664 ریال0:35:22
2.564 ریال0:28:21
2.5642 ریال0:21:23
2.5643 ریال0:14:19
2.5676 ریال0:07:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی