شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/SEK Ask

  • نرخ فعلی:1.5005
  • بالاترین قیمت روز:1.5062
  • پایین ترین قیمت روز:1.4958
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4987
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۷:۲۳
  • نرخ روز گذشته:1.5011
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک TRY/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5005 ریال14:07:23
1.4986 ریال13:42:21
1.5004 ریال13:28:19
1.5019 ریال12:56:18
1.4973 ریال12:28:20
1.4966 ریال12:08:58
1.5006 ریال11:42:22
1.5062 ریال11:21:22
1.5047 ریال11:00:38
1.5047 ریال11:00:38
1.5037 ریال10:42:20
1.5048 ریال10:21:22
1.4958 ریال9:28:18
1.4992 ریال9:00:34
1.4992 ریال9:00:34
1.4971 ریال8:42:19
1.4975 ریال8:21:21
1.4984 ریال8:00:41
1.4984 ریال8:00:40
1.4996 ریال7:42:19
1.4987 ریال7:28:21
1.4988 ریال7:00:44
1.4988 ریال7:00:44
1.4977 ریال6:42:20
1.4996 ریال6:21:29
1.4988 ریال6:01:01
1.4988 ریال6:00:59
1.4977 ریال5:42:20
1.4988 ریال5:21:22
1.5009 ریال5:00:33
1.5009 ریال5:00:33
1.4995 ریال4:42:35
1.4993 ریال4:28:27
1.4994 ریال4:00:57
1.4994 ریال4:00:55
1.4997 ریال3:42:20
1.4976 ریال3:21:25
1.4964 ریال3:00:53
1.4964 ریال3:00:52
1.4981 ریال2:42:25
1.4993 ریال2:21:21
1.4985 ریال2:00:58
1.4985 ریال2:00:58
1.4991 ریال1:21:24
1.499 ریال1:01:00
1.499 ریال1:01:00
1.4986 ریال0:49:19
1.498 ریال0:28:20
1.4987 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی