شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منات ترکمنستان / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:19.6114
  • بالاترین قیمت روز:19.8342
  • پایین ترین قیمت روز:19.5393
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.8048
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۰:۴۱
  • نرخ روز گذشته:19.8122
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2008

نمودار کندل استیک منات ترکمنستان / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک منات ترکمنستان / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.6114 ریال21:00:41
19.6114 ریال21:00:41
19.6098 ریال20:56:26
19.6118 ریال20:49:24
19.5901 ریال20:42:27
19.5809 ریال20:35:27
19.5809 ریال20:35:27
19.578 ریال20:28:24
19.5751 ریال20:21:24
19.5746 ریال20:14:23
19.5743 ریال20:07:28
19.5775 ریال20:00:58
19.5775 ریال20:00:58
19.5908 ریال19:56:25
19.5651 ریال19:49:24
19.5494 ریال19:42:27
19.568 ریال19:35:27
19.568 ریال19:35:27
19.5887 ریال19:28:26
19.5966 ریال19:21:23
19.5987 ریال19:14:24
19.613 ریال19:07:26
19.5937 ریال19:00:44
19.5937 ریال19:00:44
19.6013 ریال18:56:25
19.5863 ریال18:49:24
19.5765 ریال18:42:25
19.5531 ریال18:35:27
19.5531 ریال18:35:27
19.5423 ریال18:28:25
19.5393 ریال18:14:23
19.5524 ریال18:07:29
19.5622 ریال18:01:03
19.5622 ریال18:01:02
19.5897 ریال17:49:23
19.58 ریال17:42:24
19.5961 ریال17:35:28
19.5961 ریال17:35:27
19.5833 ریال17:28:23
19.5562 ریال17:21:21
19.5803 ریال17:14:24
19.5901 ریال17:07:25
19.6423 ریال17:00:59
19.6423 ریال17:00:58
19.6681 ریال16:56:23
19.6624 ریال16:49:21
19.6715 ریال16:42:26
19.6578 ریال16:35:25
19.6578 ریال16:35:25
19.6595 ریال16:28:24
19.6731 ریال16:21:22
19.671 ریال16:14:22
19.6838 ریال16:07:23
19.6795 ریال16:00:55
19.6795 ریال16:00:55
19.6775 ریال15:56:24
19.6713 ریال15:49:23
19.6781 ریال15:42:24
19.6853 ریال15:35:24
19.6853 ریال15:35:23
19.6781 ریال15:28:23
19.6888 ریال15:21:23
19.6853 ریال15:14:21
19.6989 ریال15:07:23
19.6953 ریال15:00:45
19.6953 ریال15:00:45
19.6996 ریال14:56:23
19.6967 ریال14:49:22
19.6938 ریال14:42:24
19.6645 ریال14:35:22
19.6645 ریال14:35:22
19.6709 ریال14:28:23
19.6692 ریال14:21:22
19.6767 ریال14:14:21
19.6665 ریال14:07:24
19.6552 ریال14:00:54
19.6552 ریال14:00:54
19.6395 ریال13:56:24
19.6345 ریال13:49:21
19.6481 ریال13:42:24
19.6545 ریال13:35:23
19.6545 ریال13:35:23
19.6593 ریال13:28:24
19.6369 ریال13:21:22
19.6538 ریال13:14:21
19.6373 ریال13:07:23
19.6452 ریال13:00:44
19.6452 ریال13:00:44
19.6493 ریال12:56:22
19.641 ریال12:49:21
19.6161 ریال12:42:22
19.6166 ریال12:35:22
19.6166 ریال12:35:21
19.6094 ریال12:28:24
19.628 ریال12:21:21
19.6374 ریال12:14:22
19.6553 ریال12:07:27
19.6395 ریال12:00:58
19.6395 ریال12:00:58
19.6481 ریال11:56:23
19.6546 ریال11:49:21
19.6524 ریال11:42:23
19.671 ریال11:35:23
19.671 ریال11:35:23
19.7083 ریال11:28:23
19.7011 ریال11:21:22
19.7053 ریال11:14:21
19.7188 ریال11:07:22
19.7263 ریال11:00:38
19.7263 ریال11:00:38
19.691 ریال10:56:21
19.7425 ریال10:49:20
19.7454 ریال10:42:24
19.7292 ریال10:35:22
19.7292 ریال10:35:22
19.7395 ریال10:28:23
19.7623 ریال10:21:20
19.7526 ریال10:14:20
19.744 ریال10:07:21
19.7615 ریال10:00:42
19.7615 ریال10:00:42
19.7483 ریال9:56:20
19.7389 ریال9:49:20
19.7418 ریال9:42:22
19.7498 ریال9:28:22
19.7569 ریال9:21:20
19.7593 ریال9:14:21
19.7783 ریال9:07:22
19.7764 ریال9:02:17
19.7764 ریال9:02:17
19.7811 ریال8:56:23
19.7793 ریال8:49:20
19.7734 ریال8:42:22
19.7897 ریال8:35:23
19.7897 ریال8:35:23
19.8021 ریال8:28:22
19.815 ریال8:14:21
19.8151 ریال8:07:23
19.817 ریال8:00:48
19.817 ریال8:00:48
19.8146 ریال7:56:23
19.8155 ریال7:49:20
19.8139 ریال7:42:21
19.8145 ریال7:35:20
19.8145 ریال7:35:20
19.8137 ریال7:28:22
19.8135 ریال7:21:19
19.8151 ریال7:14:20
19.8167 ریال7:07:21
19.8163 ریال7:00:42
19.8163 ریال7:00:41
19.8168 ریال6:56:22
19.8169 ریال6:49:21
19.8161 ریال6:42:28
19.8165 ریال6:35:22
19.8165 ریال6:35:22
19.8161 ریال6:28:23
19.8143 ریال6:21:22
19.8158 ریال6:14:24
19.8109 ریال6:07:24
19.8115 ریال6:00:58
19.8115 ریال6:00:55
19.8032 ریال5:56:23
19.8114 ریال5:49:21
19.8113 ریال5:42:23
19.8125 ریال5:35:25
19.8125 ریال5:35:24
19.811 ریال5:28:21
19.8111 ریال5:21:21
19.8108 ریال5:14:20
19.8158 ریال5:07:20
19.8154 ریال5:00:33
19.8154 ریال5:00:32
19.813 ریال4:56:21
19.8132 ریال4:49:20
19.8117 ریال4:42:21
19.8137 ریال4:28:20
19.8139 ریال4:21:19
19.814 ریال4:14:19
19.8136 ریال4:00:37
19.8136 ریال4:00:37
19.8122 ریال3:56:20
19.8133 ریال3:49:20
19.823 ریال3:42:22
19.8219 ریال3:35:20
19.8219 ریال3:35:19
19.8226 ریال3:28:21
19.8233 ریال3:14:20
19.8133 ریال3:00:40
19.8133 ریال3:00:40
19.8302 ریال2:56:21
19.8245 ریال2:49:19
19.8153 ریال2:42:21
19.8275 ریال2:14:20
19.8277 ریال2:07:21
19.8276 ریال2:00:58
19.8276 ریال2:00:57
19.8258 ریال1:56:20
19.8342 ریال1:35:22
19.8342 ریال1:35:21
19.8244 ریال1:28:22
19.795 ریال1:21:21
19.7916 ریال1:14:22
19.794 ریال1:07:20
19.7955 ریال1:00:38
19.7955 ریال1:00:38
19.7927 ریال0:56:20
19.804 ریال0:49:19
19.8053 ریال0:42:24
19.814 ریال0:35:22
19.814 ریال0:35:22
19.8079 ریال0:28:20
19.8134 ریال0:21:21
19.824 ریال0:14:21
19.8048 ریال0:07:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی