شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بات تایلند / کرون سوئد تقاضا

  • نرخ فعلی:0.2964
  • بالاترین قیمت روز:0.2992
  • پایین ترین قیمت روز:0.2961
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2988
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.2986
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک بات تایلند / کرون سوئد تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک بات تایلند / کرون سوئد تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2964 ریال14:56:25
0.2961 ریال14:49:23
0.2962 ریال14:42:27
0.2965 ریال14:35:26
0.2965 ریال14:35:26
0.2969 ریال14:28:26
0.2968 ریال14:21:25
0.2969 ریال14:14:22
0.2968 ریال13:56:24
0.2967 ریال13:49:23
0.297 ریال13:42:25
0.2973 ریال13:35:28
0.2973 ریال13:35:27
0.2975 ریال13:28:26
0.2976 ریال13:21:26
0.2975 ریال13:14:24
0.2976 ریال13:07:26
0.2977 ریال12:56:26
0.2976 ریال12:49:22
0.2977 ریال12:42:26
0.2976 ریال12:35:27
0.2976 ریال12:35:27
0.2979 ریال12:28:25
0.298 ریال12:21:25
0.2976 ریال12:07:28
0.2978 ریال11:56:25
0.2981 ریال11:49:24
0.2977 ریال11:35:27
0.2977 ریال11:35:26
0.2981 ریال11:28:25
0.2984 ریال11:21:23
0.2986 ریال11:14:24
0.2985 ریال11:07:26
0.2984 ریال11:00:45
0.2984 ریال11:00:44
0.2982 ریال10:56:23
0.2983 ریال10:49:22
0.2982 ریال10:21:24
0.2984 ریال10:14:21
0.2985 ریال10:07:23
0.2986 ریال9:56:24
0.2984 ریال9:42:22
0.2985 ریال9:28:21
0.2986 ریال8:35:27
0.2986 ریال8:35:27
0.2987 ریال8:28:24
0.2986 ریال8:21:22
0.2988 ریال8:14:22
0.2987 ریال8:07:24
0.2989 ریال7:56:24
0.2988 ریال7:49:22
0.2989 ریال7:42:23
0.2986 ریال7:35:26
0.2986 ریال7:35:26
0.2987 ریال7:28:25
0.299 ریال7:21:24
0.2991 ریال7:14:21
0.299 ریال7:07:24
0.2991 ریال6:49:20
0.2992 ریال6:42:31
0.299 ریال6:07:23
0.2991 ریال6:01:09
0.2991 ریال6:01:06
0.299 ریال5:56:23
0.2992 ریال5:49:21
0.2991 ریال5:42:25
0.2989 ریال5:35:26
0.2989 ریال5:35:25
0.2988 ریال5:28:23
0.299 ریال5:21:22
0.2989 ریال5:14:22
0.2988 ریال5:07:24
0.2987 ریال4:56:23
0.2989 ریال4:49:21
0.2988 ریال4:42:23
0.2989 ریال4:35:22
0.2989 ریال4:35:21
0.2988 ریال4:28:21
0.2989 ریال4:21:20
0.299 ریال4:14:19
0.2989 ریال4:07:20
0.2988 ریال4:00:40
0.2988 ریال4:00:40
0.2987 ریال3:56:19
0.2988 ریال3:28:20
0.2987 ریال2:35:23
0.2987 ریال2:35:23
0.2986 ریال2:28:22
0.2987 ریال2:21:22
0.2988 ریال2:07:21
0.2987 ریال1:56:20
0.2991 ریال1:49:19
0.2989 ریال1:42:23
0.2991 ریال1:35:23
0.2991 ریال1:35:22
0.2983 ریال1:28:20
0.2984 ریال1:21:22
0.2983 ریال1:14:20
0.2985 ریال1:07:21
0.2986 ریال0:42:22
0.2987 ریال0:35:23
0.2987 ریال0:35:23
0.2988 ریال0:28:22
0.2986 ریال0:21:22
0.2989 ریال0:14:21
0.2988 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی