شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7411
  • بالاترین قیمت روز:0.7413
  • پایین ترین قیمت روز:0.7402
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7409
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.7411
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7411 ریال12:48:10
0.7412 ریال12:46:09
0.7413 ریال12:44:10
0.7412 ریال12:43:10
0.7411 ریال12:42:29
0.7412 ریال12:40:14
0.7412 ریال12:40:13
0.7411 ریال12:35:30
0.7411 ریال12:35:29
0.741 ریال12:34:11
0.7411 ریال12:32:19
0.7412 ریال12:30:05
0.7411 ریال12:24:13
0.741 ریال12:22:14
0.7411 ریال12:21:34
0.741 ریال12:20:19
0.741 ریال12:20:18
0.7411 ریال12:18:12
0.7412 ریال12:16:13
0.7411 ریال12:10:17
0.7411 ریال12:10:15
0.741 ریال12:08:11
0.7411 ریال12:04:14
0.741 ریال12:02:25
0.7411 ریال11:56:34
0.741 ریال11:48:11
0.7409 ریال11:46:11
0.741 ریال11:36:14
0.7411 ریال11:32:16
0.741 ریال11:30:11
0.7411 ریال11:28:32
0.7413 ریال11:24:11
0.7412 ریال11:22:11
0.7411 ریال11:21:30
0.7412 ریال11:18:11
0.7411 ریال11:15:17
0.7411 ریال11:15:14
0.741 ریال11:14:32
0.7412 ریال11:08:13
0.741 ریال11:07:31
0.7412 ریال11:02:17
0.7411 ریال11:01:21
0.741 ریال11:01:00
0.741 ریال11:00:59
0.7411 ریال10:57:09
0.741 ریال10:56:30
0.7411 ریال10:50:17
0.7411 ریال10:50:14
0.7409 ریال10:49:28
0.741 ریال10:48:09
0.7411 ریال10:46:10
0.7409 ریال10:40:15
0.7409 ریال10:40:12
0.7411 ریال10:36:10
0.741 ریال10:35:34
0.741 ریال10:35:32
0.7411 ریال10:29:10
0.741 ریال10:28:27
0.7411 ریال10:22:10
0.741 ریال10:21:30
0.7411 ریال10:15:13
0.7411 ریال10:15:11
0.741 ریال10:14:28
0.7411 ریال10:08:09
0.741 ریال10:07:25
0.7411 ریال10:01:24
0.741 ریال10:01:13
0.741 ریال10:01:11
0.7411 ریال9:57:09
0.741 ریال9:56:35
0.7411 ریال9:50:24
0.7411 ریال9:50:22
0.7412 ریال9:49:38
0.7411 ریال9:43:17
0.7412 ریال9:42:54
0.7411 ریال8:50:14
0.7411 ریال8:50:12
0.7409 ریال8:49:22
0.7411 ریال8:43:07
0.7409 ریال8:42:23
0.7411 ریال8:36:08
0.7408 ریال8:35:28
0.7408 ریال8:35:27
0.7411 ریال8:29:07
0.7408 ریال8:28:25
0.7411 ریال8:22:07
0.7408 ریال8:21:26
0.7411 ریال8:15:08
0.7411 ریال8:15:08
0.7409 ریال8:14:23
0.7411 ریال8:08:08
0.7409 ریال8:07:20
0.7411 ریال8:01:12
0.7409 ریال8:00:43
0.7409 ریال8:00:42
0.7411 ریال7:57:05
0.7409 ریال7:56:22
0.7411 ریال7:50:10
0.7411 ریال7:50:09
0.7412 ریال7:49:19
0.7411 ریال7:43:06
0.7412 ریال7:42:21
0.7411 ریال7:15:07
0.7411 ریال7:15:07
0.741 ریال7:14:20
0.7411 ریال7:08:07
0.741 ریال7:07:20
0.7411 ریال7:01:20
0.741 ریال7:00:38
0.741 ریال7:00:38
0.7411 ریال6:57:10
0.741 ریال6:56:26
0.7411 ریال6:50:04
0.7408 ریال6:49:13
0.7411 ریال6:43:18
0.7408 ریال6:42:39
0.7411 ریال6:36:51
0.7408 ریال6:35:59
0.7411 ریال6:30:06
0.7408 ریال6:29:04
0.7411 ریال6:24:52
0.7408 ریال6:21:23
0.7411 ریال6:15:08
0.7411 ریال6:15:07
0.7405 ریال6:14:21
0.7411 ریال6:08:08
0.7405 ریال6:07:20
0.7411 ریال6:01:17
0.7405 ریال6:00:49
0.7405 ریال6:00:47
0.7411 ریال5:57:07
0.7405 ریال5:56:27
0.7411 ریال5:50:12
0.7411 ریال5:50:12
0.7402 ریال5:49:23
0.7411 ریال5:43:08
0.7402 ریال5:42:24
0.7411 ریال5:36:07
0.7403 ریال5:35:27
0.7403 ریال5:35:27
0.7411 ریال5:29:08
0.7403 ریال5:28:25
0.7411 ریال5:22:07
0.7403 ریال5:21:23
0.7411 ریال5:15:11
0.7411 ریال5:15:10
0.7405 ریال5:14:21
0.7411 ریال5:08:06
0.7405 ریال5:07:18
0.7411 ریال5:01:16
0.7405 ریال5:00:44
0.7405 ریال5:00:42
0.7411 ریال4:57:06
0.7405 ریال4:56:23
0.7411 ریال4:50:11
0.7411 ریال4:50:09
0.7405 ریال4:49:18
0.7411 ریال4:43:06
0.7405 ریال4:42:21
0.7411 ریال4:36:07
0.7407 ریال4:35:21
0.7407 ریال4:35:19
0.7411 ریال4:29:05
0.7407 ریال4:28:17
0.7411 ریال4:22:05
0.7407 ریال4:21:21
0.7411 ریال4:15:07
0.7411 ریال4:15:07
0.741 ریال4:14:20
0.7411 ریال4:08:06
0.741 ریال4:07:17
0.7411 ریال4:01:11
0.741 ریال4:00:39
0.741 ریال4:00:39
0.7411 ریال3:57:06
0.741 ریال3:56:20
0.7411 ریال3:50:10
0.7411 ریال3:50:09
0.7408 ریال3:49:18
0.7411 ریال3:43:07
0.7408 ریال3:42:20
0.7411 ریال3:36:06
0.7409 ریال3:35:19
0.7409 ریال3:35:19
0.7411 ریال3:29:07
0.7409 ریال3:28:17
0.7411 ریال3:22:06
0.7409 ریال3:21:22
0.7411 ریال3:15:07
0.7411 ریال3:15:06
0.7408 ریال3:14:17
0.7411 ریال3:08:06
0.7408 ریال3:07:15
0.7411 ریال3:01:10
0.7408 ریال3:00:35
0.7408 ریال3:00:34
0.7411 ریال2:57:07
0.7408 ریال2:56:19
0.7411 ریال2:50:09
0.7411 ریال2:50:08
0.7406 ریال2:49:16
0.7411 ریال2:43:07
0.7406 ریال2:42:18
0.7411 ریال2:36:06
0.7412 ریال2:35:21
0.7412 ریال2:35:21
0.7411 ریال2:29:06
0.7412 ریال2:28:19
0.7411 ریال2:22:06
0.7412 ریال2:21:19
0.7411 ریال1:50:09
0.7411 ریال1:50:08
0.7408 ریال1:49:16
0.7411 ریال1:43:05
0.7408 ریال1:42:19
0.7411 ریال1:36:06
0.7409 ریال1:35:21
0.7409 ریال1:35:21
0.7411 ریال1:29:06
0.7409 ریال1:28:19
0.7411 ریال1:22:06
0.7409 ریال1:21:18
0.7411 ریال1:15:08
0.7411 ریال1:15:07
0.7407 ریال1:14:16
0.7411 ریال1:08:06
0.7407 ریال1:07:16
0.7411 ریال1:01:11
0.7407 ریال1:00:37
0.7407 ریال1:00:37
0.7411 ریال0:57:07
0.7407 ریال0:56:20
0.7411 ریال0:50:10
0.7411 ریال0:50:09
0.7407 ریال0:49:18
0.7411 ریال0:43:06
0.7407 ریال0:42:21
0.7411 ریال0:36:07
0.741 ریال0:35:15
0.741 ریال0:35:15
0.7411 ریال0:29:07
0.741 ریال0:28:16
0.7411 ریال0:22:06
0.741 ریال0:21:22
0.7411 ریال0:15:08
0.7411 ریال0:15:07
0.7409 ریال0:14:18
0.7411 ریال0:08:07
0.7409 ریال0:07:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات