شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.6951
  • بالاترین قیمت روز:0.7014
  • پایین ترین قیمت روز:0.6946
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.695
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.6951
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6951 ریال1:36:04
0.6946 ریال1:35:12
0.6946 ریال1:35:11
0.6951 ریال1:32:03
0.6949 ریال1:29:04
0.6946 ریال1:28:12
0.6949 ریال1:27:04
0.695 ریال1:22:04
0.6946 ریال1:21:13
0.6951 ریال1:17:03
0.6954 ریال1:15:04
0.6954 ریال1:15:04
0.7014 ریال1:14:11
0.6954 ریال1:12:04
0.6953 ریال1:08:03
0.7014 ریال1:07:11
0.6955 ریال1:02:04
0.6954 ریال1:01:05
0.6949 ریال1:00:20
0.6949 ریال1:00:18
0.6954 ریال0:57:04
0.6949 ریال0:56:12
0.6955 ریال0:50:05
0.6955 ریال0:50:04
0.6949 ریال0:49:11
0.6955 ریال0:43:04
0.6949 ریال0:37:04
0.695 ریال0:36:05
0.6949 ریال0:35:13
0.6949 ریال0:35:12
0.695 ریال0:32:03
0.6948 ریال0:29:03
0.6949 ریال0:28:11
0.6948 ریال0:22:04
0.6949 ریال0:15:04
0.6949 ریال0:15:04
0.6952 ریال0:14:12
0.6949 ریال0:12:04
0.695 ریال0:08:04
0.6952 ریال0:07:12
0.695 ریال0:05:05
0.695 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی