شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:6.9553
  • بالاترین قیمت روز:6.9601
  • پایین ترین قیمت روز:6.902
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.9085
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۶:۲۴
  • نرخ روز گذشته:6.9013
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.054

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.9286 ریال12:00:56
6.9286 ریال12:00:54
6.9257 ریال11:56:22
6.9272 ریال11:49:20
6.9237 ریال11:42:22
6.9281 ریال11:35:22
6.9281 ریال11:35:22
6.9273 ریال11:28:22
6.9213 ریال11:21:22
6.9222 ریال11:14:20
6.9255 ریال11:00:37
6.9255 ریال11:00:36
6.9224 ریال10:56:20
6.9247 ریال10:49:20
6.9217 ریال10:42:23
6.9296 ریال10:28:22
6.9257 ریال10:21:20
6.932 ریال10:14:19
6.9283 ریال10:07:21
6.9318 ریال10:00:41
6.9318 ریال10:00:41
6.9311 ریال9:56:19
6.9249 ریال9:49:19
6.9262 ریال9:42:21
6.9251 ریال9:35:21
6.9251 ریال9:35:20
6.9249 ریال9:28:21
6.9231 ریال9:14:20
6.9252 ریال9:02:16
6.9252 ریال9:02:16
6.9251 ریال8:56:22
6.9227 ریال8:49:20
6.9263 ریال8:42:21
6.9177 ریال8:35:22
6.9177 ریال8:35:22
6.9235 ریال8:28:21
6.9142 ریال8:21:20
6.921 ریال8:14:20
6.9134 ریال8:07:22
6.9119 ریال8:00:45
6.9119 ریال8:00:45
6.9122 ریال7:56:22
6.9121 ریال7:49:19
6.9119 ریال7:42:20
6.9137 ریال7:28:21
6.9175 ریال7:21:19
6.913 ریال7:14:19
6.9149 ریال7:07:20
6.915 ریال7:00:41
6.915 ریال7:00:40
6.9084 ریال6:49:21
6.9149 ریال6:42:27
6.9087 ریال6:35:22
6.9087 ریال6:35:21
6.9096 ریال6:28:22
6.9133 ریال6:21:21
6.9147 ریال6:14:23
6.9087 ریال6:07:23
6.9122 ریال6:00:55
6.9122 ریال6:00:50
6.911 ریال5:56:22
6.914 ریال5:49:21
6.9145 ریال5:42:22
6.9131 ریال5:35:24
6.9131 ریال5:35:23
6.912 ریال5:28:20
6.9048 ریال5:21:21
6.9103 ریال5:14:20
6.9116 ریال5:07:19
6.9044 ریال5:00:31
6.9044 ریال5:00:31
6.9064 ریال4:56:20
6.9089 ریال4:49:20
6.9101 ریال4:42:20
6.9118 ریال4:35:21
6.9118 ریال4:35:20
6.905 ریال4:28:19
6.9057 ریال4:21:19
6.9113 ریال4:14:19
6.9119 ریال4:00:36
6.9119 ریال4:00:36
6.9053 ریال3:56:20
6.9122 ریال3:49:19
6.9062 ریال3:35:19
6.9062 ریال3:35:19
6.9128 ریال3:28:20
6.9125 ریال3:21:18
6.9101 ریال3:14:20
6.9084 ریال3:07:20
6.9098 ریال2:56:21
6.9108 ریال2:49:19
6.911 ریال2:42:20
6.9118 ریال2:35:18
6.9118 ریال2:35:18
6.9123 ریال2:28:20
6.9106 ریال2:21:18
6.9107 ریال2:14:19
6.9096 ریال2:00:56
6.9096 ریال2:00:55
6.9098 ریال1:56:20
6.9112 ریال1:49:19
6.9033 ریال1:42:24
6.9024 ریال1:35:21
6.9024 ریال1:35:20
6.9094 ریال1:28:21
6.9104 ریال1:21:20
6.9119 ریال1:14:21
6.9054 ریال1:07:20
6.9038 ریال1:00:37
6.9038 ریال1:00:37
6.9089 ریال0:56:19
6.902 ریال0:49:19
6.9029 ریال0:42:23
6.907 ریال0:35:21
6.907 ریال0:35:21
6.9083 ریال0:28:19
6.904 ریال0:14:20
6.9085 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی