شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/EUR Bid

  • نرخ فعلی:0.6442
  • بالاترین قیمت روز:0.6445
  • پایین ترین قیمت روز:0.643
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.644
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۲:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.6438
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک SGD/EUR Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/EUR Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6442 ریال22:42:26
0.6443 ریال22:28:25
0.6442 ریال22:14:24
0.6443 ریال22:07:31
0.6442 ریال21:42:27
0.6443 ریال21:35:31
0.6443 ریال21:35:31
0.6441 ریال21:28:28
0.6442 ریال20:49:27
0.644 ریال20:42:28
0.6441 ریال20:35:30
0.6441 ریال20:35:29
0.644 ریال20:28:26
0.6442 ریال20:21:29
0.6441 ریال20:14:27
0.6442 ریال20:00:48
0.6442 ریال20:00:45
0.6441 ریال19:56:29
0.6442 ریال19:49:25
0.6441 ریال19:42:27
0.6443 ریال19:35:32
0.6443 ریال19:35:30
0.6442 ریال19:28:29
0.6443 ریال19:21:29
0.6441 ریال19:14:27
0.6442 ریال19:07:28
0.644 ریال18:56:30
0.6443 ریال18:42:28
0.644 ریال18:28:27
0.6439 ریال18:14:26
0.6438 ریال18:00:48
0.6438 ریال18:00:47
0.6439 ریال17:56:28
0.6435 ریال17:42:28
0.6433 ریال17:35:31
0.6433 ریال17:35:30
0.6435 ریال17:21:28
0.6434 ریال17:14:25
0.6433 ریال16:56:25
0.6432 ریال16:49:23
0.643 ریال16:35:27
0.643 ریال16:35:26
0.6434 ریال16:28:23
0.6435 ریال16:14:22
0.6436 ریال16:07:24
0.6437 ریال15:56:24
0.6436 ریال15:49:24
0.6437 ریال15:42:25
0.6435 ریال15:35:26
0.6435 ریال15:35:24
0.6434 ریال15:28:24
0.6433 ریال15:21:24
0.6434 ریال15:14:22
0.6435 ریال15:07:23
0.6434 ریال15:00:36
0.6434 ریال15:00:35
0.6433 ریال14:56:23
0.6431 ریال14:49:22
0.6432 ریال14:42:24
0.6436 ریال14:35:27
0.6436 ریال14:35:26
0.6435 ریال14:28:21
0.6436 ریال14:14:22
0.6437 ریال14:07:26
0.6438 ریال13:56:23
0.6439 ریال13:42:23
0.644 ریال13:35:23
0.644 ریال13:35:22
0.6441 ریال13:28:21
0.644 ریال13:21:23
0.6439 ریال13:14:22
0.6441 ریال13:07:21
0.644 ریال12:56:22
0.6442 ریال12:49:22
0.644 ریال12:42:20
0.6442 ریال12:21:21
0.6443 ریال12:07:23
0.6445 ریال11:56:20
0.6444 ریال11:49:20
0.6441 ریال11:42:20
0.6443 ریال11:28:16
0.6441 ریال11:21:17
0.6443 ریال11:07:15
0.6444 ریال10:56:15
0.6439 ریال10:49:14
0.6438 ریال10:42:14
0.6436 ریال10:35:15
0.6436 ریال10:35:15
0.6438 ریال10:28:14
0.6437 ریال10:21:15
0.6438 ریال10:07:15
0.6437 ریال9:49:13
0.6438 ریال9:42:14
0.6437 ریال9:35:15
0.6437 ریال9:35:15
0.6439 ریال8:56:14
0.6438 ریال8:49:13
0.644 ریال8:43:02
0.6438 ریال8:21:16
0.6439 ریال8:14:14
0.6437 ریال8:07:15
0.6438 ریال7:49:15
0.6437 ریال7:42:14
0.6439 ریال7:36:10
0.6439 ریال7:36:05
0.6437 ریال7:28:14
0.6436 ریال6:56:14
0.6437 ریال6:42:15
0.6438 ریال6:28:18
0.6437 ریال6:21:14
0.6436 ریال6:14:14
0.6435 ریال6:07:15
0.6434 ریال5:56:15
0.6432 ریال5:42:15
0.6433 ریال5:35:15
0.6433 ریال5:35:15
0.6434 ریال5:28:14
0.6435 ریال5:21:15
0.6434 ریال5:07:14
0.6433 ریال4:56:13
0.6434 ریال4:49:12
0.6435 ریال4:42:14
0.6437 ریال4:28:14
0.6435 ریال4:14:13
0.6433 ریال4:07:13
0.6435 ریال4:00:22
0.6435 ریال4:00:22
0.6434 ریال3:56:13
0.6435 ریال3:49:13
0.6434 ریال3:42:13
0.6433 ریال3:28:13
0.6435 ریال3:21:13
0.6434 ریال3:07:14
0.6435 ریال2:56:14
0.6436 ریال2:35:14
0.6436 ریال2:35:13
0.6435 ریال2:21:13
0.6434 ریال2:00:22
0.6434 ریال2:00:21
0.6435 ریال1:49:12
0.6434 ریال1:07:13
0.6439 ریال1:00:20
0.6439 ریال1:00:19
0.6438 ریال0:42:12
0.6442 ریال0:28:14
0.6441 ریال0:21:13
0.644 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی