شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / ریال قطر

  • نرخ فعلی:0.3907
  • بالاترین قیمت روز:0.3953
  • پایین ترین قیمت روز:0.3896
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3929
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۳۲
  • نرخ روز گذشته:0.393
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک کرون سوئد / ریال قطر در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / ریال قطر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3907 ریال14:56:32
0.3908 ریال14:49:29
0.3907 ریال14:42:30
0.3905 ریال14:35:33
0.3904 ریال14:35:32
0.3903 ریال14:21:31
0.3902 ریال14:14:27
0.39 ریال14:07:36
0.3933 ریال14:00:52
0.3933 ریال14:00:52
0.3934 ریال13:56:28
0.3903 ریال13:49:28
0.3902 ریال13:42:29
0.3903 ریال13:35:33
0.3903 ریال13:35:32
0.39 ریال13:28:32
0.3898 ریال13:21:29
0.3896 ریال13:07:30
0.3898 ریال13:00:49
0.3898 ریال13:00:49
0.39 ریال12:56:27
0.3898 ریال12:49:27
0.3899 ریال12:35:31
0.3899 ریال12:35:31
0.3902 ریال12:28:28
0.3929 ریال12:21:27
0.3902 ریال12:14:28
0.3906 ریال12:01:00
0.3906 ریال12:00:59
0.3905 ریال11:56:27
0.3906 ریال11:49:25
0.3907 ریال11:42:27
0.3905 ریال11:35:30
0.3905 ریال11:35:30
0.3903 ریال11:21:24
0.3937 ریال11:14:21
0.3938 ریال11:07:22
0.3908 ریال11:00:40
0.3908 ریال11:00:40
0.391 ریال10:56:22
0.3914 ریال10:49:21
0.3915 ریال10:42:22
0.3943 ریال10:35:24
0.3943 ریال10:35:23
0.3911 ریال10:28:20
0.3945 ریال10:14:20
0.3913 ریال10:07:23
0.3912 ریال9:56:21
0.3913 ریال9:49:20
0.3942 ریال9:42:21
0.3911 ریال9:21:20
0.3913 ریال9:14:20
0.3911 ریال9:07:19
0.391 ریال8:49:20
0.3911 ریال8:42:21
0.391 ریال8:35:21
0.391 ریال8:35:20
0.3912 ریال8:28:21
0.3911 ریال7:49:19
0.391 ریال7:42:21
0.3909 ریال7:35:21
0.3909 ریال7:35:21
0.3911 ریال7:14:20
0.3914 ریال6:35:24
0.3914 ریال6:35:23
0.3915 ریال6:28:22
0.3914 ریال6:14:56
0.3915 ریال6:09:36
0.3914 ریال6:00:57
0.3914 ریال6:00:57
0.3915 ریال5:49:20
0.3914 ریال5:42:21
0.3913 ریال5:35:21
0.3913 ریال5:35:20
0.3912 ریال5:14:20
0.3915 ریال5:07:20
0.3916 ریال5:00:40
0.3916 ریال5:00:39
0.3917 ریال4:49:20
0.3919 ریال4:42:21
0.392 ریال4:00:52
0.392 ریال4:00:50
0.3921 ریال3:42:19
0.3922 ریال3:35:22
0.3922 ریال3:35:21
0.392 ریال3:28:19
0.3921 ریال3:00:32
0.3921 ریال3:00:32
0.392 ریال2:49:19
0.3953 ریال2:35:24
0.3953 ریال2:35:24
0.3922 ریال2:28:18
0.3921 ریال2:07:21
0.3919 ریال2:00:45
0.3919 ریال2:00:45
0.3921 ریال1:56:21
0.3953 ریال1:49:20
0.3951 ریال1:42:20
0.3923 ریال1:14:19
0.3924 ریال0:49:19
0.3925 ریال0:42:21
0.3926 ریال0:35:22
0.3926 ریال0:35:22
0.393 ریال0:28:20
0.3929 ریال0:14:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی