شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/ISK Ask

  • نرخ فعلی:13.995
  • بالاترین قیمت روز:14.079
  • پایین ترین قیمت روز:13.962
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.045
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۹:۱۴
  • نرخ روز گذشته:14.021
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.026

نمودار کندل استیک SEK/ISK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/ISK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.995 ریال14:49:14
13.982 ریال14:35:13
13.982 ریال14:35:12
13.994 ریال13:42:15
13.995 ریال13:21:16
14.01 ریال13:07:15
14.015 ریال12:42:16
14.002 ریال12:21:16
13.996 ریال12:07:16
14.05 ریال11:42:19
14.02 ریال11:28:16
14.013 ریال11:07:13
13.978 ریال10:42:17
14 ریال10:21:15
13.985 ریال10:07:13
13.996 ریال9:42:14
14.024 ریال9:21:15
14.015 ریال9:07:13
14.027 ریال8:42:13
14.043 ریال8:28:12
14.045 ریال8:07:13
14.047 ریال7:49:13
14.011 ریال7:28:13
14.026 ریال7:07:12
14.023 ریال6:49:12
14.027 ریال6:28:16
14 ریال6:07:12
14.026 ریال5:42:15
14.007 ریال5:28:13
14.019 ریال5:07:13
14.02 ریال4:49:13
13.962 ریال4:28:14
14.022 ریال4:07:12
14.044 ریال3:42:13
14.067 ریال3:28:13
14.077 ریال3:07:13
14.062 ریال2:42:14
14.079 ریال2:21:14
14.055 ریال2:07:13
14.043 ریال1:42:13
14.033 ریال1:21:13
14.063 ریال1:00:18
14.063 ریال1:00:18
14.062 ریال0:42:12
14.063 ریال0:21:15
14.045 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی