شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:2.571
  • بالاترین قیمت روز:2.5927
  • پایین ترین قیمت روز:2.5678
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5832
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۴:۳۴
  • نرخ روز گذشته:2.5838
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0128

نمودار کندل استیک ریال عربستان / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال عربستان / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.571 ریال23:14:34
2.5679 ریال23:01:01
2.5679 ریال23:01:00
2.5682 ریال22:56:30
2.5683 ریال22:49:29
2.5691 ریال22:42:31
2.5715 ریال22:35:33
2.5715 ریال22:35:32
2.5721 ریال22:28:32
2.5704 ریال22:21:28
2.5706 ریال22:07:30
2.5711 ریال22:00:54
2.5711 ریال22:00:52
2.5706 ریال21:56:30
2.5704 ریال21:49:30
2.5726 ریال21:42:31
2.5718 ریال21:35:33
2.5718 ریال21:35:31
2.5735 ریال21:28:30
2.5733 ریال21:21:29
2.574 ریال21:14:28
2.5716 ریال21:07:34
2.5744 ریال21:00:47
2.5744 ریال21:00:47
2.5728 ریال20:56:32
2.5747 ریال20:49:29
2.5752 ریال20:42:36
2.5735 ریال20:35:36
2.5735 ریال20:35:36
2.574 ریال20:28:31
2.5761 ریال20:21:30
2.5728 ریال20:14:29
2.5734 ریال20:07:35
2.5761 ریال20:01:17
2.5761 ریال20:01:16
2.5723 ریال19:56:33
2.5678 ریال19:49:29
2.5708 ریال19:42:35
2.5702 ریال19:35:34
2.5702 ریال19:35:34
2.571 ریال19:28:32
2.5751 ریال19:21:34
2.5727 ریال19:14:30
2.5793 ریال19:07:31
2.5773 ریال19:00:56
2.5773 ریال19:00:56
2.58 ریال18:56:32
2.5833 ریال18:49:29
2.581 ریال18:35:32
2.581 ریال18:35:31
2.5808 ریال18:28:31
2.5809 ریال18:21:33
2.5814 ریال18:14:31
2.5847 ریال18:07:41
2.5827 ریال18:01:33
2.5827 ریال18:01:31
2.5818 ریال17:56:30
2.5842 ریال17:49:29
2.5857 ریال17:35:35
2.5857 ریال17:35:35
2.5844 ریال17:28:31
2.5869 ریال17:21:29
2.5851 ریال17:14:32
2.5869 ریال17:07:32
2.5846 ریال17:00:57
2.5846 ریال17:00:56
2.585 ریال16:56:31
2.5829 ریال16:49:27
2.5808 ریال16:42:33
2.5804 ریال16:35:35
2.5804 ریال16:35:34
2.5844 ریال16:28:30
2.5868 ریال16:21:30
2.5897 ریال16:14:30
2.5903 ریال16:07:31
2.5907 ریال16:01:01
2.5907 ریال16:01:00
2.5905 ریال15:56:30
2.5903 ریال15:49:28
2.5902 ریال15:42:29
2.5906 ریال15:35:36
2.5906 ریال15:35:35
2.5901 ریال15:28:28
2.59 ریال15:21:28
2.592 ریال15:14:26
2.5895 ریال15:07:32
2.592 ریال15:00:50
2.592 ریال15:00:47
2.5894 ریال14:56:31
2.5895 ریال14:49:28
2.5918 ریال14:42:30
2.5903 ریال14:35:32
2.5924 ریال14:35:31
2.5927 ریال14:28:29
2.5903 ریال14:21:30
2.5925 ریال14:14:27
2.5903 ریال14:07:35
2.59 ریال14:00:51
2.59 ریال14:00:51
2.5901 ریال13:56:27
2.5896 ریال13:49:28
2.5894 ریال13:42:29
2.5895 ریال13:35:32
2.5895 ریال13:35:31
2.5897 ریال13:28:31
2.5908 ریال13:21:29
2.5925 ریال13:14:27
2.5907 ریال13:07:29
2.5912 ریال13:00:47
2.5912 ریال13:00:47
2.5897 ریال12:56:26
2.5927 ریال12:49:26
2.59 ریال12:42:28
2.5924 ریال12:35:30
2.5924 ریال12:35:30
2.5893 ریال12:28:27
2.5892 ریال12:21:26
2.5887 ریال12:14:27
2.5911 ریال12:07:32
2.5907 ریال12:00:59
2.5907 ریال12:00:58
2.5903 ریال11:56:26
2.5896 ریال11:49:24
2.5892 ریال11:42:27
2.588 ریال11:35:29
2.588 ریال11:35:28
2.59 ریال11:28:26
2.5899 ریال11:21:23
2.591 ریال11:14:21
2.5883 ریال11:07:21
2.5903 ریال11:00:39
2.5903 ریال11:00:39
2.5896 ریال10:56:21
2.589 ریال10:49:20
2.5879 ریال10:42:21
2.5877 ریال10:35:23
2.5877 ریال10:35:23
2.588 ریال10:28:19
2.5857 ریال10:21:19
2.5891 ریال10:14:19
2.5882 ریال10:07:22
2.5838 ریال10:00:44
2.5838 ریال10:00:44
2.5879 ریال9:56:21
2.5864 ریال9:49:19
2.5868 ریال9:42:20
2.5865 ریال9:35:21
2.5865 ریال9:35:21
2.5878 ریال9:28:21
2.5875 ریال9:21:19
2.5906 ریال9:14:19
2.5885 ریال9:07:18
2.589 ریال9:00:36
2.589 ریال9:00:36
2.5861 ریال8:56:21
2.5863 ریال8:49:19
2.5893 ریال8:42:20
2.5885 ریال8:35:20
2.5885 ریال8:35:20
2.5883 ریال8:28:20
2.588 ریال8:21:20
2.5883 ریال8:14:19
2.5893 ریال7:56:20
2.5883 ریال7:49:19
2.5889 ریال7:42:21
2.5887 ریال7:35:21
2.5887 ریال7:35:20
2.5896 ریال7:28:19
2.588 ریال7:21:23
2.5868 ریال7:14:19
2.5884 ریال7:07:20
2.5876 ریال7:00:33
2.5876 ریال7:00:32
2.5882 ریال6:56:20
2.5888 ریال6:49:18
2.5881 ریال6:42:22
2.5879 ریال6:35:23
2.5879 ریال6:35:22
2.5881 ریال6:28:21
2.5892 ریال6:14:55
2.5882 ریال6:09:29
2.5878 ریال6:00:52
2.5878 ریال6:00:52
2.5869 ریال5:58:12
2.5873 ریال5:49:20
2.5875 ریال5:42:20
2.588 ریال5:35:20
2.588 ریال5:35:20
2.5889 ریال5:28:20
2.5886 ریال5:21:20
2.5879 ریال5:14:20
2.5889 ریال5:00:38
2.5889 ریال5:00:38
2.5864 ریال4:49:19
2.5863 ریال4:42:20
2.5857 ریال4:35:20
2.5857 ریال4:35:19
2.5858 ریال4:28:18
2.5859 ریال4:21:19
2.5856 ریال4:14:18
2.5855 ریال4:07:21
2.5881 ریال4:00:49
2.5881 ریال4:00:47
2.5862 ریال3:56:19
2.5866 ریال3:49:18
2.5879 ریال3:42:19
2.5852 ریال3:35:21
2.5852 ریال3:35:20
2.5875 ریال3:28:19
2.5854 ریال3:14:18
2.5877 ریال3:07:17
2.5856 ریال3:00:31
2.5856 ریال3:00:31
2.5877 ریال2:56:19
2.5852 ریال2:49:18
2.5872 ریال2:42:23
2.585 ریال2:35:23
2.585 ریال2:35:23
2.5873 ریال2:21:19
2.585 ریال2:14:20
2.5848 ریال2:07:20
2.585 ریال1:49:19
2.5869 ریال1:42:20
2.5875 ریال1:35:20
2.5875 ریال1:35:19
2.5871 ریال1:28:19
2.5848 ریال1:21:20
2.5873 ریال1:14:19
2.5847 ریال1:07:19
2.5848 ریال1:00:30
2.5848 ریال1:00:29
2.5845 ریال0:56:20
2.5866 ریال0:49:18
2.5847 ریال0:42:20
2.5844 ریال0:35:22
2.5844 ریال0:35:21
2.5838 ریال0:14:18
2.5832 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی