iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.0153
  • بالاترین قیمت روز:0.0157
  • پایین ترین قیمت روز:0.0153
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0157
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.0156
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک روبل روسیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک روبل روسیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0153 ریال19:36:18
0.0157 ریال19:35:28
0.0157 ریال19:35:28
0.0153 ریال19:29:15
0.0157 ریال19:28:23
0.0153 ریال19:22:20
0.0157 ریال19:21:25
0.0153 ریال19:15:17
0.0153 ریال19:15:17
0.0157 ریال19:14:23
0.0153 ریال19:08:15
0.0157 ریال19:07:25
0.0153 ریال19:01:23
0.0157 ریال19:00:40
0.0157 ریال19:00:39
0.0153 ریال18:57:13
0.0157 ریال18:56:24
0.0153 ریال18:50:20
0.0153 ریال18:50:20
0.0157 ریال18:49:21
0.0153 ریال18:43:14
0.0157 ریال18:42:22
0.0153 ریال18:36:18
0.0157 ریال18:35:27
0.0157 ریال18:35:26
0.0154 ریال18:29:14
0.0157 ریال18:28:21
0.0154 ریال18:27:13
0.0153 ریال18:22:14
0.0157 ریال18:21:25
0.0153 ریال18:15:16
0.0153 ریال18:15:16
0.0157 ریال18:14:21
0.0154 ریال18:08:14
0.0157 ریال18:07:23
0.0154 ریال18:01:24
0.0157 ریال18:00:44
0.0157 ریال18:00:43
0.0154 ریال17:57:13
0.0157 ریال17:56:23
0.0153 ریال17:50:16
0.0153 ریال17:50:15
0.0157 ریال17:49:27
0.0153 ریال17:43:12
0.0157 ریال17:42:20
0.0153 ریال17:36:15
0.0157 ریال17:35:23
0.0157 ریال17:35:21
0.0153 ریال17:29:12
0.0157 ریال17:28:19
0.0153 ریال17:22:14
0.0157 ریال17:21:23
0.0153 ریال17:15:15
0.0153 ریال17:15:14
0.0157 ریال17:14:21
0.0153 ریال17:08:13
0.0157 ریال17:07:25
0.0153 ریال17:02:59
0.0157 ریال17:01:58
0.0157 ریال17:01:55
0.0153 ریال16:57:33
0.0157 ریال16:56:42
0.0153 ریال16:50:27
0.0153 ریال16:50:27
0.0157 ریال16:49:35
0.0153 ریال16:43:42
0.0157 ریال16:43:01
0.0153 ریال16:37:37
0.0157 ریال16:36:45
0.0157 ریال16:36:44
0.0153 ریال16:29:32
0.0157 ریال16:28:40
0.0153 ریال16:22:59
0.0157 ریال16:22:17
0.0153 ریال16:15:44
0.0153 ریال16:15:44
0.0157 ریال16:14:50
0.0153 ریال16:08:14
0.0157 ریال16:07:24
0.0153 ریال16:03:17
0.0157 ریال16:02:26
0.0157 ریال16:02:19
0.0153 ریال15:57:38
0.0157 ریال15:56:59
0.0153 ریال15:50:45
0.0153 ریال15:50:44
0.0157 ریال15:49:38
0.0153 ریال15:43:34
0.0157 ریال15:42:59
0.0153 ریال15:36:41
0.0157 ریال15:35:57
0.0157 ریال15:35:56
0.0153 ریال15:29:20
0.0157 ریال15:28:31
0.0153 ریال15:22:27
0.0157 ریال15:21:44
0.0153 ریال15:15:28
0.0153 ریال15:15:23
0.0157 ریال15:14:29
0.0153 ریال15:08:21
0.0157 ریال15:07:30
0.0153 ریال15:01:41
0.0157 ریال15:01:03
0.0157 ریال15:01:01
0.0153 ریال14:57:17
0.0157 ریال14:56:29
0.0153 ریال14:50:14
0.0157 ریال14:49:23
0.0153 ریال14:43:13
0.0157 ریال14:42:21
0.0153 ریال14:36:17
0.0157 ریال14:35:33
0.0157 ریال14:35:31
0.0153 ریال14:29:06
0.0157 ریال14:28:13
0.0153 ریال14:22:05
0.0157 ریال14:21:13
0.0153 ریال14:15:07
0.0153 ریال14:15:06
0.0157 ریال14:14:12
0.0153 ریال14:08:05
0.0157 ریال14:07:13
0.0153 ریال14:01:06
0.0157 ریال14:00:17
0.0157 ریال14:00:15
0.0153 ریال13:57:06
0.0157 ریال13:56:13
0.0153 ریال13:50:31
0.0153 ریال13:50:28
0.0157 ریال13:49:25
0.0153 ریال13:43:15
0.0157 ریال13:42:38
0.0153 ریال13:36:21
0.0157 ریال13:35:44
0.0157 ریال13:35:36
0.0153 ریال13:29:13
0.0157 ریال13:28:22
0.0153 ریال13:22:15
0.0157 ریال13:21:38
0.0153 ریال13:15:22
0.0153 ریال13:15:21
0.0157 ریال13:14:30
0.0153 ریال13:08:14
0.0157 ریال13:07:32
0.0153 ریال13:02:13
0.0157 ریال13:01:18
0.0157 ریال13:01:15
0.0153 ریال12:57:09
0.0157 ریال12:56:28
0.0153 ریال12:50:17
0.0153 ریال12:50:17
0.0157 ریال12:49:26
0.0153 ریال12:43:10
0.0157 ریال12:42:24
0.0153 ریال12:36:20
0.0157 ریال12:35:44
0.0157 ریال12:35:44
0.0153 ریال12:29:09
0.0157 ریال12:28:26
0.0153 ریال12:22:25
0.0157 ریال12:21:40
0.0153 ریال12:18:08
0.0154 ریال12:15:22
0.0154 ریال12:15:21
0.0157 ریال12:14:31
0.0154 ریال12:08:27
0.0157 ریال12:07:38
0.0154 ریال12:02:12
0.0157 ریال12:01:26
0.0157 ریال12:01:15
0.0154 ریال11:57:27
0.0157 ریال11:56:50
0.0154 ریال11:50:42
0.0154 ریال11:50:42
0.0157 ریال11:49:29
0.0154 ریال11:43:20
0.0157 ریال11:42:33
0.0154 ریال11:36:25
0.0157 ریال11:35:41
0.0157 ریال11:35:33
0.0154 ریال11:29:16
0.0157 ریال11:28:34
0.0154 ریال11:22:34
0.0157 ریال11:21:36
0.0154 ریال11:18:26
0.0156 ریال11:15:34
0.0156 ریال11:15:34
0.0157 ریال11:14:30
0.0156 ریال11:08:26
0.0157 ریال11:07:32
0.0156 ریال11:02:19
0.0157 ریال11:01:20
0.0157 ریال11:01:20
0.0156 ریال10:57:10
0.0157 ریال10:56:36
0.0156 ریال10:50:23
0.0156 ریال10:50:23
0.0157 ریال10:49:27
0.0156 ریال10:43:15
0.0157 ریال10:42:29
0.0156 ریال10:36:24
0.0157 ریال10:35:33
0.0157 ریال10:35:32
0.0156 ریال10:29:08
0.0157 ریال10:28:25
0.0156 ریال10:22:14
0.0157 ریال10:21:26
0.0156 ریال10:15:18
0.0156 ریال10:15:17
0.0157 ریال10:14:23
0.0156 ریال10:08:13
0.0157 ریال10:07:24
0.0156 ریال10:01:36
0.0157 ریال10:00:57
0.0157 ریال10:00:57
0.0156 ریال9:57:12
0.0157 ریال9:56:28
0.0156 ریال9:43:09
0.0157 ریال9:42:27
0.0156 ریال9:36:21
0.0157 ریال9:35:34
0.0157 ریال9:35:34
0.0156 ریال9:29:09
0.0157 ریال9:28:24
0.0156 ریال9:22:35
0.0157 ریال9:21:42
0.0156 ریال9:15:17
0.0156 ریال9:15:16
0.0157 ریال9:14:28
0.0156 ریال9:08:25
0.0157 ریال9:07:34
0.0156 ریال9:01:31
0.0157 ریال9:01:08
0.0157 ریال9:00:58
0.0156 ریال8:57:16
0.0157 ریال8:56:33
0.0156 ریال8:50:24
0.0156 ریال8:50:23
0.0157 ریال8:49:25
0.0156 ریال8:43:10
0.0157 ریال8:42:25
0.0156 ریال8:36:18
0.0157 ریال8:35:36
0.0157 ریال8:35:35
0.0156 ریال8:29:09
0.0157 ریال8:28:23
0.0156 ریال8:22:12
0.0157 ریال8:21:31
0.0156 ریال8:15:14
0.0156 ریال8:15:13
0.0157 ریال8:14:25
0.0156 ریال8:08:10
0.0157 ریال8:07:23
0.0156 ریال8:01:23
0.0157 ریال8:00:51
0.0157 ریال8:00:51
0.0156 ریال7:58:35
0.0156 ریال7:58:13
0.0157 ریال7:56:30
0.0156 ریال7:50:18
0.0156 ریال7:50:17
0.0157 ریال7:49:23
0.0156 ریال7:43:08
0.0157 ریال7:42:22
0.0156 ریال7:36:17
0.0157 ریال7:35:37
0.0157 ریال7:35:36
0.0156 ریال7:29:09
0.0157 ریال7:28:23
0.0156 ریال7:22:11
0.0157 ریال7:21:30
0.0156 ریال7:15:15
0.0156 ریال7:15:13
0.0157 ریال7:14:25
0.0156 ریال7:08:10
0.0157 ریال7:07:23
0.0156 ریال7:01:28
0.0157 ریال7:00:55
0.0157 ریال7:00:54
0.0156 ریال6:57:10
0.0157 ریال6:56:33
0.0156 ریال6:50:19
0.0156 ریال6:50:19
0.0157 ریال6:49:23
0.0156 ریال6:43:09
0.0157 ریال6:42:25
0.0156 ریال6:36:15
0.0157 ریال6:35:36
0.0157 ریال6:35:34
0.0156 ریال6:29:08
0.0157 ریال6:28:22
0.0156 ریال6:22:12
0.0157 ریال6:21:30
0.0156 ریال6:15:05
0.0157 ریال6:14:23
0.0156 ریال6:08:15
0.0157 ریال6:07:28
0.0156 ریال6:01:29
0.0157 ریال6:00:58
0.0157 ریال6:00:58
0.0156 ریال5:57:11
0.0157 ریال5:56:28
0.0156 ریال5:50:19
0.0156 ریال5:50:18
0.0157 ریال5:49:20
0.0156 ریال5:43:09
0.0157 ریال5:42:22
0.0156 ریال5:36:14
0.0157 ریال5:35:32
0.0157 ریال5:35:30
0.0156 ریال5:29:09
0.0157 ریال5:28:22
0.0156 ریال5:22:10
0.0157 ریال5:21:28
0.0156 ریال5:15:15
0.0156 ریال5:15:14
0.0157 ریال5:14:22
0.0156 ریال5:08:08
0.0157 ریال5:07:19
0.0156 ریال5:01:25
0.0157 ریال5:00:46
0.0157 ریال5:00:43
0.0156 ریال4:57:12
0.0157 ریال4:56:21
0.0156 ریال4:50:13
0.0156 ریال4:50:12
0.0157 ریال4:49:17
0.0156 ریال4:43:06
0.0157 ریال4:42:18
0.0156 ریال4:36:08
0.0157 ریال4:35:28
0.0157 ریال4:35:20
0.0156 ریال4:29:08
0.0157 ریال4:28:18
0.0156 ریال4:22:08
0.0157 ریال4:21:21
0.0156 ریال4:15:10
0.0156 ریال4:15:09
0.0157 ریال4:14:19
0.0156 ریال4:08:09
0.0157 ریال4:07:18
0.0156 ریال4:01:24
0.0157 ریال4:00:42
0.0157 ریال4:00:42
0.0156 ریال3:57:09
0.0157 ریال3:56:21
0.0156 ریال3:50:15
0.0156 ریال3:50:13
0.0157 ریال3:49:18
0.0156 ریال3:43:07
0.0157 ریال3:42:19
0.0156 ریال3:36:09
0.0157 ریال3:35:26
0.0157 ریال3:35:25
0.0156 ریال3:29:08
0.0157 ریال3:28:18
0.0156 ریال3:22:09
0.0157 ریال3:21:24
0.0156 ریال3:15:10
0.0156 ریال3:15:09
0.0157 ریال3:14:19
0.0156 ریال3:08:08
0.0157 ریال3:07:17
0.0156 ریال3:01:23
0.0157 ریال3:00:43
0.0157 ریال3:00:42
0.0156 ریال2:57:08
0.0157 ریال2:56:20
0.0156 ریال2:50:03
0.0157 ریال2:49:18
0.0156 ریال2:43:07
0.0157 ریال2:42:17
0.0156 ریال2:36:10
0.0157 ریال2:35:27
0.0157 ریال2:35:27
0.0156 ریال2:29:06
0.0157 ریال2:28:21
0.0156 ریال2:22:08
0.0157 ریال2:21:22
0.0156 ریال2:15:13
0.0156 ریال2:15:11
0.0157 ریال2:14:18
0.0156 ریال2:08:08
0.0157 ریال2:07:18
0.0156 ریال2:01:23
0.0157 ریال2:00:48
0.0157 ریال2:00:48
0.0156 ریال1:57:07
0.0157 ریال1:56:25
0.0156 ریال1:50:19
0.0156 ریال1:50:19
0.0157 ریال1:49:21
0.0156 ریال1:43:09
0.0157 ریال1:42:21
0.0156 ریال1:36:11
0.0157 ریال1:35:27
0.0157 ریال1:35:27
0.0156 ریال1:29:08
0.0157 ریال1:28:21
0.0156 ریال1:22:07
0.0157 ریال1:21:26
0.0156 ریال1:15:10
0.0156 ریال1:15:10
0.0157 ریال1:14:19
0.0156 ریال1:08:09
0.0157 ریال1:07:20
0.0156 ریال1:01:23
0.0157 ریال1:00:55
0.0157 ریال1:00:49
0.0156 ریال0:57:08
0.0157 ریال0:56:24
0.0156 ریال0:50:13
0.0156 ریال0:50:13
0.0157 ریال0:49:19
0.0156 ریال0:43:08
0.0157 ریال0:42:20
0.0156 ریال0:36:13
0.0157 ریال0:35:34
0.0157 ریال0:35:33
0.0156 ریال0:29:08
0.0157 ریال0:28:19
0.0156 ریال0:22:10
0.0157 ریال0:21:27
0.0156 ریال0:15:10
0.0156 ریال0:15:09
0.0157 ریال0:14:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات