شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار

  • نرخ فعلی:134,020
  • بالاترین قیمت روز:134,090
  • پایین ترین قیمت روز:134,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:90
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:134,080
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸ بهمن
  • نرخ روز گذشته:134,020
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
134,050 ریال18:03:20
134,030 ریال18:01:07
134,000 ریال17:54:32
134,030 ریال17:52:42
134,060 ریال17:51:54
134,040 ریال17:50:40
134,000 ریال17:49:32
134,070 ریال17:48:03
134,000 ریال17:44:33
134,090 ریال17:43:55
134,030 ریال17:43:35
134,080 ریال17:42:13
134,000 ریال17:41:46
134,060 ریال17:40:29
134,000 ریال17:38:36
134,020 ریال17:37:56
134,070 ریال17:37:34
134,000 ریال17:35:39
134,090 ریال17:34:10
134,000 ریال17:33:42
134,050 ریال17:32:54
134,000 ریال17:31:00
134,040 ریال17:29:59
134,090 ریال17:29:39
134,070 ریال17:28:13
134,050 ریال17:27:43
134,060 ریال17:26:31
134,000 ریال17:25:00
134,020 ریال17:24:36
134,070 ریال17:23:11
134,000 ریال17:20:47
134,070 ریال17:19:16
134,000 ریال17:18:37
134,060 ریال17:17:58
134,080 ریال17:17:39
134,060 ریال17:16:16
134,020 ریال17:15:51
134,080 ریال17:15:33
134,050 ریال17:14:05
134,090 ریال17:13:47
134,050 ریال17:13:30
134,000 ریال17:13:00
134,070 ریال17:12:45
134,000 ریال17:12:28
134,050 ریال17:11:58
134,040 ریال17:11:36
134,020 ریال17:10:10
134,050 ریال17:09:50
134,020 ریال17:09:29
134,040 ریال17:08:15
134,000 ریال17:07:53
134,070 ریال17:07:33
134,000 ریال17:04:12
134,070 ریال17:03:46
134,000 ریال17:02:57
134,050 ریال17:01:03
134,040 ریال16:59:59
134,070 ریال16:59:44
134,000 ریال16:59:27
134,020 ریال16:58:01
134,000 ریال16:57:47
134,040 ریال16:57:30
134,080 ریال16:56:06
134,000 ریال16:55:41
134,070 ریال16:54:02
134,090 ریال16:53:32
134,000 ریال16:51:36
134,070 ریال16:49:47
134,000 ریال16:49:27
134,050 ریال16:48:09
134,030 ریال16:47:49
134,000 ریال16:46:15
134,090 ریال16:45:53
134,000 ریال16:44:45
134,080 ریال16:44:28
134,000 ریال16:42:53
134,020 ریال16:42:34
134,000 ریال16:39:58
134,090 ریال16:39:46
134,070 ریال16:39:30
134,000 ریال16:38:59
134,060 ریال16:38:44
134,050 ریال16:38:27
134,000 ریال16:37:56
134,080 ریال16:37:41
134,090 ریال16:37:25
134,030 ریال16:36:02
134,070 ریال16:35:40
134,050 ریال16:34:55
134,020 ریال16:34:41
134,000 ریال16:34:27
134,090 ریال16:33:57
134,020 ریال16:33:38
134,070 ریال16:33:00
134,040 ریال16:32:39
134,000 ریال16:31:38
134,030 ریال16:29:46
134,000 ریال16:29:29
134,060 ریال16:28:16
134,000 ریال16:27:55
134,040 ریال16:27:40
134,070 ریال16:27:25
134,080 ریال16:26:04
134,030 ریال16:25:47
134,070 ریال16:25:30
134,000 ریال16:24:15
134,090 ریال16:23:54
134,000 ریال16:23:41
134,080 ریال16:22:58
134,000 ریال16:22:42
134,090 ریال16:21:07
134,000 ریال16:20:43
134,080 ریال16:19:57
134,000 ریال16:19:06
134,030 ریال16:18:54
134,050 ریال16:18:39
134,070 ریال16:18:24
134,000 ریال16:17:29
134,040 ریال16:16:01
134,050 ریال16:15:48
134,000 ریال16:15:31
134,080 ریال16:14:58
134,000 ریال16:14:42
134,050 ریال16:14:26
134,000 ریال16:10:33
134,050 ریال16:09:56
134,000 ریال16:09:42
134,020 ریال16:09:27
134,040 ریال16:09:01
134,080 ریال16:08:47
134,000 ریال16:06:59
134,060 ریال16:06:46
134,000 ریال16:06:31
134,030 ریال16:05:58
134,080 ریال16:05:45
134,000 ریال16:05:28
134,050 ریال16:04:02
134,000 ریال16:03:45
134,030 ریال16:03:28
134,000 ریال16:02:56
134,030 ریال16:02:34
134,000 ریال15:59:53
134,030 ریال15:59:39
134,040 ریال15:59:25
134,000 ریال15:57:53
134,090 ریال15:57:24
134,000 ریال15:55:28
134,040 ریال15:54:11
134,000 ریال15:53:53
134,080 ریال15:53:40
134,000 ریال15:52:06
134,080 ریال15:51:50
134,070 ریال15:51:34
134,000 ریال15:50:40
134,080 ریال15:49:57
134,000 ریال15:48:43
134,050 ریال15:48:29
134,000 ریال15:47:43
134,020 ریال15:47:29
134,080 ریال15:46:11
134,090 ریال15:45:51
134,000 ریال15:44:57
134,030 ریال15:44:37
134,000 ریال15:43:43
134,080 ریال15:43:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات