شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار

  • نرخ فعلی:130,000
  • بالاترین قیمت روز:130,090
  • پایین ترین قیمت روز:129,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:90
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:130,040
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳ بهمن
  • نرخ روز گذشته:130,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
130,000 ریال15:59:47
130,060 ریال15:59:29
130,020 ریال15:58:05
130,040 ریال15:57:48
130,000 ریال15:56:25
130,040 ریال15:55:54
130,070 ریال15:55:30
130,000 ریال15:54:25
130,030 ریال15:53:03
130,020 ریال15:52:46
130,090 ریال15:52:27
130,050 ریال15:51:09
130,000 ریال15:50:37
130,040 ریال15:49:59
130,000 ریال15:48:58
130,090 ریال15:48:42
130,020 ریال15:48:26
130,080 ریال15:47:05
130,000 ریال15:45:58
130,030 ریال15:45:33
130,000 ریال15:44:25
130,060 ریال15:43:04
130,000 ریال15:42:47
130,060 ریال15:42:30
130,020 ریال15:41:11
130,000 ریال15:39:25
130,060 ریال15:38:59
130,090 ریال15:38:43
130,000 ریال15:36:53
130,070 ریال15:36:33
130,000 ریال15:35:35
130,050 ریال15:34:58
130,000 ریال15:34:40
130,030 ریال15:34:24
130,080 ریال15:33:58
130,000 ریال15:33:27
130,080 ریال15:32:59
130,050 ریال15:32:38
130,000 ریال15:30:23
130,030 ریال15:29:54
130,070 ریال15:29:39
130,000 ریال15:28:55
130,050 ریال15:28:39
130,000 ریال15:28:23
130,040 ریال15:27:57
130,080 ریال15:27:42
130,000 ریال15:26:14
130,050 ریال15:25:52
130,090 ریال15:25:32
130,000 ریال15:24:40
130,080 ریال15:23:08
130,050 ریال15:22:50
130,040 ریال15:22:31
130,000 ریال15:21:18
130,050 ریال15:20:39
130,000 ریال15:19:56
130,050 ریال15:19:41
130,000 ریال15:19:24
130,080 ریال15:18:57
130,000 ریال15:18:42
130,080 ریال15:18:27
130,000 ریال15:17:56
130,070 ریال15:17:25
130,030 ریال15:16:14
130,070 ریال15:15:54
130,000 ریال15:13:39
130,090 ریال15:13:24
130,000 ریال15:12:25
130,030 ریال15:11:45
130,000 ریال15:10:32
130,090 ریال15:09:07
130,070 ریال15:08:53
130,000 ریال15:07:13
130,040 ریال15:06:55
130,070 ریال15:06:41
130,060 ریال15:05:58
130,000 ریال15:04:47
130,080 ریال15:04:34
130,000 ریال15:04:20
130,060 ریال15:03:03
130,000 ریال15:02:31
130,090 ریال15:01:13
130,000 ریال15:00:42
130,020 ریال14:59:59
130,000 ریال14:57:23
130,060 ریال14:55:51
130,020 ریال14:55:37
130,030 ریال14:54:57
130,080 ریال14:54:45
130,040 ریال14:54:32
130,000 ریال14:53:46
130,040 ریال14:53:35
130,000 ریال14:53:22
130,060 ریال14:52:55
130,050 ریال14:52:44
130,000 ریال14:52:20
130,050 ریال14:51:59
130,000 ریال14:51:37
130,060 ریال14:51:24
130,000 ریال14:50:57
130,070 ریال14:50:42
130,000 ریال14:49:45
130,050 ریال14:49:33
130,000 ریال14:49:20
130,040 ریال14:48:08
130,060 ریال14:47:54
130,050 ریال14:47:44
130,080 ریال14:47:33
130,040 ریال14:47:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات