شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:113,480
  • بالاترین قیمت روز:113,960
  • پایین ترین قیمت روز:113,210
  • بیشترین مقدار نوسان روز:400
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:113,960
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:110,570
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,910

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
113,480 ریال15:57:04
113,210 ریال15:56:07
113,450 ریال15:52:05
113,580 ریال15:50:05
113,580 ریال15:50:05
113,210 ریال15:49:07
113,580 ریال15:47:04
113,560 ریال15:43:04
113,210 ریال15:42:07
113,580 ریال15:37:04
113,610 ریال15:36:05
113,210 ریال15:35:12
113,210 ریال15:35:12
113,610 ریال15:32:04
113,660 ریال15:29:04
113,720 ریال15:28:11
113,660 ریال15:27:04
113,640 ریال15:22:04
113,720 ریال15:21:11
113,660 ریال15:17:04
113,690 ریال15:15:05
113,690 ریال15:15:04
113,720 ریال15:14:11
113,690 ریال15:12:04
113,630 ریال15:08:04
113,800 ریال15:07:10
113,670 ریال15:02:04
113,710 ریال15:01:05
113,800 ریال15:00:15
113,800 ریال15:00:15
113,710 ریال14:57:04
113,800 ریال14:56:11
113,820 ریال14:52:04
113,830 ریال14:50:06
113,830 ریال14:50:05
113,830 ریال14:50:05
113,750 ریال14:49:11
113,830 ریال14:47:04
113,850 ریال14:43:04
113,750 ریال14:42:11
113,790 ریال14:36:05
113,750 ریال14:35:10
113,750 ریال14:35:10
113,790 ریال14:32:04
113,750 ریال14:29:04
113,830 ریال14:28:13
113,750 ریال14:27:04
113,720 ریال14:22:04
113,830 ریال14:21:13
113,750 ریال14:17:04
113,720 ریال14:15:04
113,720 ریال14:15:04
113,830 ریال14:14:12
113,720 ریال14:12:04
113,740 ریال14:08:04
113,830 ریال14:07:14
113,900 ریال14:02:05
113,830 ریال14:01:06
113,670 ریال14:00:24
113,670 ریال14:00:21
113,830 ریال13:57:04
113,670 ریال13:56:13
113,710 ریال13:52:04
113,670 ریال13:42:13
113,640 ریال13:37:03
113,670 ریال13:36:04
113,640 ریال13:35:14
113,640 ریال13:35:13
113,670 ریال13:32:04
113,790 ریال13:29:04
113,640 ریال13:28:12
113,790 ریال13:27:05
113,710 ریال13:22:04
113,660 ریال13:21:12
113,640 ریال13:17:04
113,740 ریال13:15:05
113,740 ریال13:15:04
113,660 ریال13:14:11
113,740 ریال13:12:04
113,670 ریال13:08:04
113,630 ریال13:07:10
113,660 ریال13:02:05
113,630 ریال12:52:04
113,580 ریال12:50:05
113,580 ریال12:50:05
113,720 ریال12:49:13
113,720 ریال12:49:12
113,580 ریال12:43:04
113,720 ریال12:42:13
113,640 ریال12:37:04
113,670 ریال12:36:05
113,720 ریال12:35:15
113,720 ریال12:35:13
113,670 ریال12:32:04
113,750 ریال12:29:04
113,720 ریال12:28:12
113,750 ریال12:27:04
113,710 ریال12:22:04
113,850 ریال12:21:14
113,710 ریال12:17:04
113,660 ریال12:15:05
113,660 ریال12:15:04
113,850 ریال12:14:13
113,660 ریال12:12:04
113,770 ریال12:08:11
113,850 ریال12:07:13
113,800 ریال12:02:06
113,830 ریال11:56:14
113,790 ریال11:52:04
113,720 ریال11:50:06
113,720 ریال11:50:06
113,720 ریال11:50:05
113,830 ریال11:49:13
113,720 ریال11:43:04
113,830 ریال11:42:14
113,800 ریال11:37:04
113,820 ریال11:36:05
113,880 ریال11:35:14
113,880 ریال11:35:14
113,820 ریال11:32:04
113,900 ریال11:29:04
113,880 ریال11:28:13
113,900 ریال11:27:04
113,960 ریال11:23:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی