شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:93,370
  • بالاترین قیمت روز:94,130
  • پایین ترین قیمت روز:93,070
  • بیشترین مقدار نوسان روز:110
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:93,330
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳ بهمن
  • نرخ روز گذشته:93,370
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
93,370 ریال15:59:47
93,430 ریال15:59:30
93,450 ریال15:58:49
93,450 ریال15:58:05
93,370 ریال15:57:57
93,430 ریال15:57:48
93,370 ریال15:57:26
93,390 ریال15:56:15
93,390 ریال15:56:11
93,370 ریال15:54:42
93,390 ریال15:54:25
93,370 ریال15:53:51
93,390 ریال15:52:56
93,370 ریال15:52:27
93,390 ریال15:52:08
93,370 ریال15:51:09
93,360 ریال15:50:38
93,390 ریال15:49:59
93,360 ریال15:49:26
93,370 ریال15:48:58
93,390 ریال15:48:42
93,400 ریال15:48:26
93,410 ریال15:47:05
93,370 ریال15:46:49
93,390 ریال15:46:34
93,340 ریال15:46:18
93,340 ریال15:46:15
93,340 ریال15:45:33
93,400 ریال15:44:52
93,340 ریال15:44:42
93,360 ریال15:44:25
93,410 ریال15:43:23
93,400 ریال15:43:05
93,340 ریال15:42:16
93,390 ریال15:41:35
93,390 ریال15:41:32
93,420 ریال15:41:12
93,360 ریال15:40:38
93,370 ریال15:39:57
93,390 ریال15:39:52
93,340 ریال15:39:42
93,370 ریال15:39:25
93,340 ریال15:38:54
93,370 ریال15:38:43
93,340 ریال15:38:25
93,400 ریال15:37:47
93,340 ریال15:37:15
93,340 ریال15:37:00
93,390 ریال15:36:53
93,340 ریال15:36:45
93,340 ریال15:36:43
93,340 ریال15:36:33
93,330 ریال15:36:00
93,410 ریال15:35:35
93,330 ریال15:34:51
93,330 ریال15:34:41
93,380 ریال15:34:24
93,370 ریال15:33:55
93,340 ریال15:33:27
93,380 ریال15:32:59
93,340 ریال15:31:39
93,380 ریال15:30:24
93,390 ریال15:29:55
93,370 ریال15:29:39
93,340 ریال15:29:24
93,390 ریال15:28:55
93,340 ریال15:27:26
93,390 ریال15:26:14
93,340 ریال15:25:52
93,380 ریال15:25:32
93,410 ریال15:24:56
93,370 ریال15:24:41
93,340 ریال15:24:25
93,420 ریال15:23:08
93,340 ریال15:22:59
93,370 ریال15:22:50
93,340 ریال15:22:44
93,450 ریال15:22:31
93,370 ریال15:21:19
93,400 ریال15:20:40
93,370 ریال15:19:51
93,340 ریال15:18:42
93,390 ریال15:18:27
93,380 ریال15:17:56
93,340 ریال15:17:52
93,340 ریال15:17:40
93,410 ریال15:16:49
93,320 ریال15:16:15
93,420 ریال15:16:05
93,420 ریال15:16:04
93,380 ریال15:15:54
93,350 ریال15:15:33
93,390 ریال15:14:59
93,420 ریال15:14:10
93,340 ریال15:13:53
93,370 ریال15:13:39
93,340 ریال15:12:56
93,390 ریال15:12:41
93,340 ریال15:11:45
93,370 ریال15:11:30
93,340 ریال15:10:56
93,390 ریال15:09:08
93,410 ریال15:08:53
93,400 ریال15:08:39
93,340 ریال15:08:30
93,320 ریال15:07:39
93,330 ریال15:06:25
93,390 ریال15:05:58
93,330 ریال15:05:42
93,410 ریال15:05:26
93,330 ریال15:05:17
93,330 ریال15:05:17
93,360 ریال15:04:59
93,390 ریال15:04:47
93,360 ریال15:04:34
93,390 ریال15:04:20
93,410 ریال15:03:15
93,370 ریال15:03:03
93,390 ریال15:02:48
93,320 ریال15:02:31
93,360 ریال15:01:14
93,370 ریال15:00:43
93,320 ریال14:59:59
93,370 ریال14:59:46
93,320 ریال14:59:34
93,390 ریال14:59:20
93,340 ریال14:59:13
93,350 ریال14:58:01
93,400 ریال14:57:50
93,340 ریال14:57:37
93,350 ریال14:57:23
93,410 ریال14:57:14
93,390 ریال14:56:26
93,380 ریال14:56:06
93,330 ریال14:55:51
93,300 ریال14:55:37
93,330 ریال14:55:24
93,300 ریال14:55:16
93,300 ریال14:55:15
93,320 ریال14:54:45
93,340 ریال14:54:32
93,320 ریال14:52:55
93,340 ریال14:52:44
93,320 ریال14:52:32
93,390 ریال14:52:20
93,330 ریال14:51:59
93,320 ریال14:51:37
93,300 ریال14:51:25
93,350 ریال14:51:18
93,340 ریال14:50:57
93,300 ریال14:50:22
93,300 ریال14:50:17
93,360 ریال14:49:45
93,380 ریال14:49:33
93,360 ریال14:49:26
93,320 ریال14:47:54
93,330 ریال14:47:44
93,340 ریال14:47:33
93,320 ریال14:46:56
93,350 ریال14:46:45
93,340 ریال14:46:33
93,330 ریال14:46:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات